Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
E-kniha

Živnostenské podnikání 2016 Kompletní průvodce pro OSVČ

Kompletní průvodce živnostenským podnikáním Vás seznámí se vznikem a průběhem živnosti, pracovním právem, daněmi a pojištěním nebo smluvními vztahy podle nového občanského zákoníku.

Příručku získáte ve formátu ePUB, který je určen pro e-booky. Můžete si ji tak stáhnout na čtečku a kdykoliv ji mít při ruce.

Autoři

Ing. Martin Děrgel, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Mgr. Pavla Krejčí, Ing. Zdeněk Morávek, JUDr. Jan Přib, Mgr. Jana Rejtarová, JUDr. PhDr. Josef Ťoukálek, JUDr. Alena Vondráková, JUDr. Michal Zeman a další

Obsah

Živnostenské podnikání

 • Co je to živnost?
 • Provozování živnosti
 • Druhy živností
 • Postup při vzniku živnostenského oprávnění
 • Výkon podnikatelské činnosti
 • Konec živnosti
 • Švarcsystém

Smluvní vztahy

 • Uzavírání smluv - kontraktační proces
 • Lhůty a doby
 • Změna smlouvy
 • Zánik smlouvy
 • Zajištění a utvrzení dluhů
 • Zastoupení
 • Společné jmění manželů
 • Postup při vymáhání dluhů

Jednotlivé typy smluv 

 • Smlouva o smlouvě budoucí
 • Darovací smlouva
 • Kupní smlouva
 • Nájem
 • Výpůjčka
 • Výprosa
 • Pacht
 • Smlouva o zápůjčce
 • Smlouva o úvěru
 • Schovací smlouvy
 • Smlouvy příkazního typu
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o tiché společnosti

Práva a povinnosti spojené s nemovitostmi

 • Nájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • Koupě nemovitých věcí
 • Vlastnictví nemovitosti
 • Nemovitosti z daňového pohledu
 • Bytové spoluvlastnictví
 • Věcná práva
 • Katastr nemovitostí
 • Zprostředkování týkající se nemovitostí

Pracovněprávní vztahy

 • Uzavření pracovního poměru
 • Změny v rámci pracovního poměru
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Mzdy a platy
 • Pracovní doba
 • Skončení pracovního poměru
 • Pojistné na sociální a zdravotní pojištění
 • Nemocenské pojištění
 • Cestovní náhrady
 • Použití automobilu zaměstnanci podnikatele

Daně, daňová evidence

 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Automobil v podnikání
 • Posečkání daně a povolení splátek

Zaujala Vás naše nabídka, ale nemáte doma čtečku? Žádný problém, e-knihu nabízíme i ve variantě se čtečkou.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Andrea Zajícová - zajicova@dashofer.cz