Časopis

Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty

Formát: A4, Předplatné období: 12 měsíců

Čtrnáctideník aktualit, komentářů a příkladů z oblasti mezd, pracovního, sociálního a daňového práva, doplněný výběrem z judikatury, vzory a znalostními testy. Doporučení a zkušenosti od předních personalistů a koučů z oblasti managementu a personalistiky. Poradenský servis zdarma.

Již 20 let vychází čtrnáctideník Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty.

Naleznete v něm přehled o připravovaných legislativních změnách, komentáře k nejasným ustanovením právních předpisů, případové studie,  řešené příklady ze mzdové praxe, postřehy z kontrolní činnosti, tipy a zkušenosti předních koučů a personalistů.   

Čtrnáctideník je určený pro potřeby mzdových účetních a personalistů v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Obsahuje informace z oblasti pracovního práva, personálního řízení, mezd a platů, zdravotního pojištění,  sociálního zabezpečení, daně z příjmů, cestovních náhrad, zaměstnávání cizinců.

Mezi pravidelné rubriky patří: 

 • Legislativní novinky – podrobné komentáře k přijatým legislativním změnám a jejich aplikace v praxi
 • Mzdová účtárna v příkladech - s řešenými mzdovými výpočty s upozorněním na nejčastější omyly
 • Pod drobnohledem – rozbor problematických ustanovení pracovněprávních, sociálních, mzdových a daňových právních předpisů
 • Přehled judikatury trochu jinak  - nejnovější judikáty s připomenutím jak správně postupovat
 • Příběhy k zamyšlení - netradiční inspirace pro manažerské rozhodování
 • S úsměvem i vážně -  tipy koučů a personalistů k zamyšlení nad situacemi, o kterých se ve firmách ví, ale nemluví
 • Benefity od A do Z - pracovněprávní a daňová analýza vybraných zaměstnaneckých výhod

Seznamujeme Vás s legislativními novinkami roku 2021:

 • Příspěvek v době částečné práce, tzv. kurzarbeit účinný od 1. 7. 2021
 • Novela zákoníku práce s účinností 1. 1. 2021 
 • Dovolená od 1. 1. 2021 - komentáře k novelizovaným ustanovením zákoníku práce a praktiické příklady
 • Vládní opatření související s pandemií  koronaviru a jejich aplikace v praxi
 • Daňový balíček 2021 a změny v oblasti daně z příjmů ze závislé činností
 • Sdílené pracovní místo - nový pracovněprávní institut, jeho klady i vady na kráse
 • Minimální mzda od 1. 1. 2021 v příkladech
 • Cestovní náhrady od 1. 1. 2021
 • Novinky ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021

Přinášíme také aktuální zpravodajství o vládních opatřeních spojených s pandemií koronaviru a jejich aplikaci ve firemní praxi, a to:

 • testování zaměstnanců ve firmách,
 • očkování zaměstnanců z pohledu pracovního práva,
 • opatření účinná od 9. 7. 2021 po návratu zaměstnanců ze zahraniční dovolené.

Autoři

Kolektiv autorů tvoří renomovaní odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, České správy sociálnho zabezpečení a z  poradenských firem. Na stránkách Zpravodaje se setkáte s Ing. Martou Ženíškovou, Katarínou Dobešovou, JUDr. Petrem Bukovjanem,  JUDr. Věrou Bognárovou, JUDr. Jaroslavem Škubalem, Ing. Karlem Janouškem, Ing. Růženou Klímovou, Ing. Jánem Košturiakem,  Ing. Antonínem Daňkem a řadou dalších.

Obsah

V aktuálních  vydáních Zpravodaje naleznete tato témata:

Obsah čísla 15/2021

 • Pravidla pro návrat zaměstnanců ze zahraniční dovolené od 9. 7. 2021
 • Přijímání zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
 • Osm hezkých sester
 • Výběr z odpovědí na frekventované dotazy k nové úpravě dovolené od 1. ledna 2021 - 5. část
 • Příběhy k zamyšlení
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 14/2021

 • Příspěvek v době částečné práce (kurzarbeit)
 • Výběr z odpovědí na frekventované dotazy k nové úpravě dovolené od 1. ledna 2021 - 4. část
 •  Příběhy k zamyšlení
 •  Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 12-13/2021

 • Pravidla pro poskytování odstupného
 • Rozumná jednoduchost
 • Výběr z odpovědí na frekventované dotazy k nové úpravě dovolené od 1. ledna 2021 – 3. část
 • Kontroly prováděné orgány inspekce práce, jejich charakteristika a průběh
 • Příběhy k zamyšlení
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 11/2021

 • Zaměstnavatel a očkování zaměstnanců z pohledu pracovního práva
 • Výběr z odpovědí na frekventované dotazy k nové úpravě dovolené od 1.  1.  2021 – 2. část
 • Zdravotní pojištění a placení pojistného zaměstnavatelem z dosaženého příjmu v příkladech

Obsah čísla 10/2021

 • Změny v „krizovém“ ošetřovném
 • Pohyblivá složka mzdy z pohledu judikatury
 • Tipy od Přemysla a Myslíkové
 • Výběr z odpovědí na frekventované dotazy
 • k nové úpravě dovolené od 1.  1.  2021 – 1. část
 • Přehled judikatury trochu jinak

  Proč si produkt objednat

  Čtrnáctideník je určený všem, kteří potřebují kvalitní informace pro bezchybné vedení mzdové a personální agendy. Obsahuje:

  • aktuality, komentáře a praktické příklady z oblasti pracovního, mzdového a daňového práva, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad
  • přehled nejnovější judikatury
  • vzory pracovněprávních písemností s upozorněním na nejčastější chyby
  • závěry z kontrolní činnosti finančních úřadů, úřadů práce a správ sociálního zabezpečení
  • znalostní testy
  • případové studie z personální praxe
  • postřehy a doporučení specialistů z oblasti personálního řízení, konzultantů a koučů.

  Výkladové příspěvky vystihují danou problematiku v jejich souvislostech, tj. včetně případných dopadů do oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění.

  Předplatné zahrnuje:

  • 26 čísel Zpravodaje (o rozsahu 8 - 14 stran)
  • přístup na Zákaznický portál 24 
  • pořadač
  • poradenský  písemný servis

  Počet šanonů: 1
  Rozsah: 8-14 stran
  Formát: A4
  Cena: 940 Kč na čtvrtletí (bez DPH)

   

  Poradenský servis

  Bezplatný poradenský servis pro předplatitele:

  V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď ve Zpravodaji, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na  www.pamprofi.cz. Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou autorským kolektivem našeho časopisu. V rámci předplatného jsou zahrnuty bezplatné odpovědi na 4 dotazy ročně.

  Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
  Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz