Příručka

Daňově uznatelné náklady od A do Z

od A do Z

Formát: A5, Počet šanonů: 2 Počet stran: 2300

Odborná publikace je určena pro podnikatele vedoucí účetnictví. Zaměřuje se na náklady, jejich účtování a daňovou uznatelnost. Obsahuje nejen řadu příkladů, správné účtování, ale i názory pracovníků správců daně. Bude vaším průvodcem při snižování základu daně. ∙daně      ∙náklady       ∙daňová uznatelnost       ∙vedení účetnictví

Neplaťte víc, než je třeba! Víte skutečně o všem, co lze zahrnout do daňových nákladů?

Lexikon je určen všem poplatníkům, kteří vedou účetnictví. Obsahuje jednotlivé daňové a nedaňové náklady, množství praktických příkladů, způsob správného zaúčtování a zachycuje problémové oblasti. Důraz je kladen na:

 • příklady z praxe
 • sporné náklady (na hraně daňové uznatelnosti)
 • získání názoru nejen autora, ale i názoru pracovníků správce daně

S publikací ZDARMA získáváte:

 • Poradenský servis (běžně 500 Kč/dotaz)
 • Přístup na denně aktualizovaný Zákaznický portál 24
 • e-dokument Přehled změn v zákoně o daních z příjmů v hodnotě 390 Kč, který Vás provede novelizací ZDP účinného od 1. 1. 2014! (Ke stažení v elektronické podobě na Zákaznickém portálu 24)

Informace o změnách platných od roku 2014!

S lexikonem získáte jistotu správného postupu!

 

Autoři

Hlavní autoři


RNDr. Ivan Brychta
- daňový poradce a certifikovaný bilanční účetní

 • v roce 1984 vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • od roku 1994 se zabývá vývojem ekonomických aplikací, zejména účetnictvím
 • od roku 1995 daňový poradce, spolupráce při auditech společností, odborné poradenství (daně, metodika účetnictví, softwarová podpora a analýza), a to jak v rámci auditorských a daňových společností, tak v současné době samostatně
 • rozsáhlá publikační a přednášková činnost v oblasti daňového práva a účetnictví

 

Kolektiv autorů

 • Ing. Pavel Běhounek,
 • Ing. Ondřej Burian,
 • Ing. Martin Děrgel,
 • Ing. Lenka Hájková,
 • Ing. Jiří Karvánek,
 • Ing. Roman Landgráf,
 • Ing. Ivan Macháček,
 • Ing. Otakar Machala,
 • Ing. Jiří Nigrin,
 • Ing. Ivana Pilařová
 • Ing. Jana Pilátová
 • Ing. Jiří Šperl,
 • Ing. Ivan Vojtek

Lektoři ze státní správy:

 • Ing. Marie Hronová, pracovnice FŘ pro hl. město Prahu
 • Libuše Kamarádová, dříve pracovnice FÚ pro Prahu 1
 • Ing. Eva Křepelová, dříve pracovnice FŘ pro Středočeský kraj
 • Ing. Alena Mališová, pracovnice FŘ pro hl. město Prahu
 • Jana Svobodová, pracovnice FŘ pro hl. město Prahu

Obsah

Lexikon obsahuje kromě hesel daňových a nedaňových nákladů i některé praktické pomůcky (daňový kalendář, sazby daně, sazby cestovních náhrad) či aktuality, podrobně se věnuje základním podmínkám pro uznání nákladu jako nákladu daňově uznatelného a obsahuje i věcný rejstřík, který Vám pomůže při rychlém vyhledávání.

Z obsahu lexikonu:

Z úvodních kapitol

 • Aktuální informace - nabízí souhrnný přehled nejdůležitějších legislativních změn
 • Sazby daně
 • Sazby cestovních náhrad
 • Daňový kalendář 2013
 • Opravy účtování
 • Uzávěrkové operace a příprava daňového přiznání
 • a další

Daňové náklady

 • Automobil
 • Cestovní náhrady
 • Časové rozlišení
 • Členské příspěvky právnickým osobám
 • Daně
 • Doprava
 • Krácení nákladů
 • Manka a škody
 • Mzdy
 • Náklady při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví
 • Odpis opravné položky k nabytému majetku
 • Odpisy hmotného majetku
 • Odpisy nehmotného majetku
 • Opravy a udržování
 • Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění
 • Plnění zaměstnancům nad rámec mzdy
 • Pohledávky
 • Pojistné
 • Pronájem (leasing)
 • Pronájem pracovní síly
 • Přefakturace nákladů
 • Přechod na hospodářský rok a související náklady
 • Reklama a propagace
 • Rezervy zákonné
 • Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 • Soukromé životní pojištění
 • Spolupracující osoby
 • Úroky
 • Vedlejší pořizovací náklady
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Zahájení činnosti
 • Zásoby
 • Zůstatková cena dlouhodobého majetku
 • a další

Nedaňové náklady

 • Daně - nedaňové
 • Dary
 • Manka a škody - nedaňové
 • Nedaňové náklady související se zdaňovanými výnosy
 • Paušální daň
 • Péče o zaměstnance
 • Pohledávky - nedaňové
 • Pokuty a penále
 • Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
 • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
 • Reprezentace
 • Rezervy ostatní
 • Technické zhodnocení
 • Tvorba fondů
 • Úroky - nedaňové
 • Záloha
 • a další

Poradenský servis

Bezplatný poradenský servis pro předplatitele:

V případě, že na svůj problém v příručce nenaleznete odpověď, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář naZákaznickém portálu 24 nebo
na portálu Daně & účetnictví.

Do 3 týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď.

Ukázka

Pro lepší představu o naší příručce si níže uvedené ukázkové heslo můžete stáhnout i ve formátu PDF

V tomto hesle Pracovnělékařské služby, které pro Vás zpracoval Ing. Martin Děrgel, se dozvíte, jak je řešena otázka závodní preventivní péče po novelizaci zákona od 1. 4. 2012.

 

 

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Aktualizace

Prostřednictvím pravidelných aktualizací vydávaných na základě změn právních předpisů a pravidelných průzkumů u našich abonentů budete mít vždy k dispozici aktuální a platné informace. Aktualizace publikace je 4x ročně, cena  jedné standardní aktualizace je 1 790 Kč bez DPH.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Gabriela Kočová - kocova@dashofer.cz