Brožura

Správa a provoz ocelových konstrukcí

Počet stran: 30, ISBN 978-80-87963-93-7

Při provozování ocelových konstrukcí dochází ke vzniku zvýšené míry rizika, proto je nutné na nich provádět pravidelné prohlídky a údržbu.

Brožura seznamuje s tím, co vše je na ocelových konstrukcích dle těchto přepisů třeba provádět, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a požadovaný technický stav a byly tak splněny všechny povinnosti, které legislativa požaduje.UKÁZKA 

Norma ČSN 73 2604:2012 a příslušné evropské normy ČSN EN 1090-1+A1:2012 a ČSN EN 1090-2:2019 stanovují, jak a kdo může kontrolovat ocelové konstrukce, jejich rozdělení, ale hlavně určují, co je vlastně ocelová konstrukce. Dříve platilo obecné pravidlo, že ocelová konstrukce je nosná konstrukce, která drží například objekty či mosty. Dnes je vše jinak – za ocelovou konstrukci jsou považovány jakékoliv kovové části objektů či volně stojící objekty, jako například kovová schodiště, pochozí lávky, nosné konstrukce strojů, přístřešky na kola či motocykly, všechny druhy regálů, stožáry na vlajky, kovová potrubí, rozhledny, ocelové stožáry a ocelové komíny. Mezi ocelové konstrukce patří i konstrukce jeřábů či jeřábové dráhy. Harmonizovaná evropská norma dále určila nutnost kontrol a údržby slitinových konstrukcí, kterými jsou například hliníkové profily malých výrobních strojů či nerezové konstrukce v potravinářství ...

 
 
 
Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Autoři

Martin Šturma
Je vedoucím Inspekčního orgánu Mostecké montážní a.s. Provádí osvětu pro všechny provozovatele technických zařízení se zaměřením na praktické ukázky problémů a nedostatků, se kterými se ve své dlouhodobé praxi setkal. Na základě zkušeností, které již přes 20 let sbírá, zavádí na míru šité provozní dokumenty, vzdělává revizní techniky z pohledu jejich legislativních a profesních povinností, zajišťuje rozsáhlé technické audity zaměřené na povinnosti provozovatelů technických zařízení.

Igor Lüftner
Zabývá se legislativou v oblasti vyhrazených technických zařízení a zařízení se zvýšenou mírou rizika. Provádí osvětu, vzdělávání a technickou podporu pro provozovatele těchto zařízení.

 

Obsah

Technické normy pro ocelové konstrukce 

Třídění ocelových konstrukcí 

Třídění dle ČSN EN 1090-2 a ČSN EN 1990 ed. 2 
Třídění ocelových stožárů a ocelových komínů 
Třídění dle ČSN 73 2604 

Dokumentace ocelových konstrukcí staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Dokumentace ocelových konstrukcí podle ČSN 73 2604

Náležitosti dokumentace 
Kontroly úplnosti a správnosti dokumentace 

Dokumentace zhotovitele dle ČSN EN 1090-2

Prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

Druhy prohlídek
Způsobilost k provádění prohlídek 
Intervaly prohlídek 
Vzory protokolů o provedení prohlídky 
Příklad prohlídky ocelové konstrukce 

Posouzení existujících konstrukcí dle ČSN 73 2604 a ČSN ISO 13822 

Posouzení existujících ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 24
Hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti dle ČSN ISO 13822 24

Údržba a opravy ocelových konstrukcí

Kvalifikace firem pro provádění ocelových konstrukcí

Bibliografie

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Mgr. Ondřej Vraný - vrany@dashofer.cz