Brožura

Účetní souvztažnosti pro podnikatelskou sféru

Tuto publikaci doporučuje Komora certifikovaných účetních

Formát: A4, Počet stran: 284, ISBN 978-80-7635-091-5

Také chcete něco víc, než jen znát, na jaké účty MD/DAL správně položky zaúčtovat? Hodil by se daňový tip? A vědět, jakou účetní směrnici je potřeba si pořídit, když účtujeme na daný účet? A co takhle typ dokladu, který je třeba pro zaúčtování účetního případu? A upozornění na Interpretaci NÚR, která poradí, jak danou oblast účtovat? A také s upozorněním na judikáty, protože není třeba opakovat chyby jiných? Pokud patříte mezi účetní, kteří chtějí mít přehled o jednotlivých účetních případech v souvislostech, pak je kniha Účetní souvztažnosti pro podnikatelskou sféru připravena přímo pro vás.

Jste příspěvková organizace? Pak je pro Vás vhodnější titul Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace

Více informací a objednávku naleznete zde.

"Účetnictví mě baví, daně snáším."

Návodná publikace pro účetní, kteří chtějí mít přehled o jednotlivých účetních případech v souvislostech. A kteří získají první záchranu, cennou tím, že ji mají vždy po ruce.

Tato publikace je určena všem účetním, ekonomům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům, kteří vedou účetnictví v podnikatelských subjektech.

Je dobré ji mít po ruce nejen tehdy, když je potřeba zaúčtovat novou účetní operaci, ale také ve chvíli, kdy je potřeba ověřit si správnost účetních postupů. S ucelenou řadou souvztažností, souhrnnými příklady a s obsahovým vymezením syntetických účtů, čtenář získá komplexní přehled o účtování, který může efektivně využít při práci.

Autoři

Autorky publikace:

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

 

Obsah

Členění publikace Účetní souvztažnosti pro podnikatelskou sféru 2022:

Část 1 – Praktické informace

 • Účtový rozvrh
 • Minimální mzda
 • Stravné při tuzemských pracovních cestách
 • Sazba základní náhrady na 1 km jízdy
 • Základní sazby stravného v cizí měně – nejnavštěvovanější státy
 • Průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad
 • Doporučené směrnice

Část 2 – Účetní souvztažnosti

 • dle jednotlivých účtů účtové osnovy

Část 3 – Souhrnné příklady

 • Rozsah sestavené účetní závěrky a povinnost ověřit účetní závěrku auditorem
 • Rozvaha v plném rozsahu
 • Rozvaha ve zkráceném rozsahu - rozšířená verze
 • Rozvaha ve zkráceném rozsahu - základní verze
 • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
 • Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
 • Účtování o inventarizačních rozdílech
 • Účtování související s poskytnutými kompenzacemi (Doporučené účtování o kompenzacích poskytnutých v rámci státního programu Antivirus: Kompenzace mzdových nákladů (karanténa, překážky v práci na straně zaměstnavatele); Prominutí části sociálního pojistného; "IZOLAČKA")

Část 4 – Obsahové vymezení náplně syntetických účtů 

 • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
 • Účtová třída 1 – Zásoby
 • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
 • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
 • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Účtová třída 5 – Náklady
 • Účtová třída 6 – Výnosy
 • Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty

Část 5 – Přílohy:

 • Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem
 • Účetní a daňová problematika řešená KDP, soudním judikátem či Sdělením MF ČR a GFŘ

Proč si produkt objednat

Co mám po ruce, s tím srostu, to mi vždy pomůže...  

V této publikaci naleznete ucelenou řadu souvztažností v tabulkovém přehledu MD/D, se kterými se můžete setkat v praxi, s komentáři, daňovými tipy, upozorněním na nutnost úpravy vnitřní směrnicí a odkazy na související předpisy a odpovídající řádky v účetních výkazech. Navíc s volným místem na vlastní poznámky.

Jednotlivé účetní případy v přehledné tabulkové formě MD/D jsou doplněny:

 • o komentáře,
 • o odkazy na konkrétní body Českých účetních standardů,
 • o způsoby vykazování v rozvaze,
 • o možnou analytickou evidenci,
 • o daňové tipy,
 • o upozornění na nutnost úpravy vnitřní směrnicí,
 • o doporučené vnitřní směrnice rozčleněné dle oblastí,
 • o novinky platné od 1. 1.,
 • o souvislosti s účetními a daňovými zákony.
Komora certifikovaných účetních doporučuje využívat tuto knihu jako praktický doplněk ke všem účetním a daňovým publikacím, stejně jako ke všem seminářům s odpovídající tématikou.  

Výhody publikace Účetní souvztažnosti pro podnikatelskou sféru:
 • Získáte záruku aktuálního účtování.
 • Ušetříte čas díky rychlé a pohodlné práci se vzájemněpropojenými informacemi.
 • Zaručená prevence chyb při účtování.
 • Jistota v účtování zajištěná komplexní informací o účtování vč. daňových tipů.
 • S neomezeným přístupem k aktuálnímu úplnému znění právních předpisů.                                                             

Ukázka

Ukázka zpracování díla ke stažení je zde:

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • aktuality z Vašeho oboru,
 • právní předpisy – nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • řešené dotazy,
 • daňový kalendář,
 • adresáře a další praktické informace.

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace na jednom místě.

Stačí se podívat na https://zakaznik.dashofer.cz/.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Petra Pientková - pientkova@dashofer.cz