Brožura

Účetní souvztažnosti pro podnikatelskou sféru

AKCE 1 + 1: Vydání 2021 jako BONUS

Formát: A4, Počet stran: 274, ISBN 978-80-7635-058-8

Získejte komplexní přehled účetních souvztažností pro podnikatelskou sféru s komentáři, poznámkami a daňovými tipy. Stovky souvztažností jsou uvedeny v tabulkách MD/D i v souhrnných příkladech. Včetně obsahového vymezení náplně syntetických účtů. Knihu Účetní souvztažnosti pro podnikatelskou sféru doporučuje Komora certifikovaných účetních!

Akce 1+1
Pořiďte si publikaci Účetní souvztažnosti pro podnikatelskou sféru pro rok 2020 a získáte její aktualizované vydání pro rok 2021 jako BONUS.
Vydání pro rok 2020: 2 690 Kč + 10% DPH
Aktualizované vydání 2021: ZDARMA

"Účetnictví mě baví, daně snáším."

Návodná publikace pro účetní, kteří chtějí mít přehled o jednotlivých účetních případech v souvislostech. A kteří získají první záchranu, cennou tím, že ji mají vždy po ruce.

Tato publikace je určena všem účetním, ekonomům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům, kteří vedou účetnictví v podnikatelských subjektech.

Je dobré ji mít po ruce nejen tehdy, když je potřeba zaúčtovat novou účetní operaci, ale také ve chvíli, kdy je potřeba ověřit si správnost účetních postupů. S ucelenou řadou souvztažností, souhrnnými příklady a s obsahovým vymezením syntetických účtů, čtenář získá komplexní přehled o účtování, který může efektivně využít při práci. 

Autoři

Autorky publikace:

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

 

Obsah

 Členění publikace:

Část 1 – Praktické informace

 • Účtový rozvrh
 • Minimální mzda
 • Stravné při tuzemských pracovních cestách
 • Sazba základní náhrady na 1 km jízdy
 • Základní sazby stravného v cizí měně – nejnavštěvovanější státy
 • Průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad
 • Doporučené směrnice

Část 2 – Účetní souvztažnosti

 • dle jednotlivých účtů účtové osnovy

Část 3 – Souhrnné příklady

 • Rozsah sestavené účetní závěrky a povinnost ověřit účetní závěrku auditorem
 • Rozvaha v plném rozsahu
 • Rozvaha ve zkráceném rozsahu - rozšířená verze
 • Rozvaha ve zkráceném rozsahu - základní verze
 • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
 • Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
 • Účtování o inventarizačních rozdílech
 • Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet DPH

Část 4 – Obsahové vymezení náplně syntetických účtů 

 • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
 • Účtová třída 1 – Zásoby
 • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
 • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
 • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Účtová třída 5 – Náklady
 • Účtová třída 6 – Výnosy
 • Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty

Část 5 – Přílohy:

 • Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem
 • Účetní problematika řešená NÚR, GFŘ, KDP, soudním judikátem či Sdělením MF ČR

Ukázka

Ukázka zpracování díla

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • aktuality z Vašeho oboru,
 • právní předpisy – nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • řešené dotazy,
 • daňový kalendář,
 • adresáře a další praktické informace.

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace na jednom místě.

Stačí se podívat na https://zakaznik.dashofer.cz/.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Petra Pientková - pientkova@dashofer.cz