Brožura

Zákoník práce

Akce 1+1!

Formát: A4, Počet stran: 162, ISBN 978-80-7635-040-3

Aktuální znění zákoníku práce. Díky grafickému zvýraznění novelou vynechaného textu a nového textu na první pohled vidíte, co se změnilo.

Ihned úplné znění zákoníku práce účinné k 30. 7. 2020 (včetně samostatně zvýrazněných známých změn k 1. 1. 2021) + v průběhu ledna 2021 úplné znění zákoníku práce účinné k 1. 1. 2021 již ZDARMA.

Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Změny přinášející novely právních předpisů jsou různé, některé jsou zásadní, jiné kolikrát nahrazují celá ustanovení, ačkoliv jde vlastně jen o přeformulování vět a žádnou věcnou změnu nepřinášejí.

Proto jistě oceníte úplné znění zákoníku práce, kde uvidíte naráz nově vložený text i text rušený. Aniž byste museli srovnávat znění zákoníku práce ze dvou zdrojů – starou a novou účinnost. Kroužková vazba Vám umožní lepší manipulaci se zákonem.

AKCE 1+1

 1. Ihned dostanete úplné znění zákoníku práce účinné k 30. 7. 2020 s podrobným komentářem změn k tomuto datu. Abyste se již nyní mohli připravit na známé změny na počátku roku, jsou na konci brožury vybrány paragrafy, ve kterých nastávají změny k 1. 1. 2021 (zákonem č. 285/2020 Sb.) – změny jsou opět zvýrazněny.
 2. V průběhu ledna Vám již zcela ZDARMA zašleme úplné znění zákoníku práce k 1. 1. 2021, které bude obsahovat:
  • podrobný komentář změn k 1. 1. 2021,
  • zapracované změny na základě zákona č. 285/2020 Sb., tak i změny dosud neschválené (ve hře jsou například změny týkající se podpory částečné nezaměstnanosti, které přinesou i novou úpravu do zákoníku práce),
  • změny, které přinesou doprovodné právní předpisy (v oblasti minimální mzdy, cestovních náhrad apod.).

Změny k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021

Novela zákoníku práce (zákonem č. 285/2020 Sb.) má rozdělenou účinnost – některé změny nastanou již ke dni 30. 7. 2020, na ostatní si počkáme ke dni 1. 1. 2021. Novela zákoníku práce přináší zejména 

 • změny v oblasti odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa nebo jeho vzdání se, potvrzení o zaměstnání, pracovní doby, odměňování, průměrného výdělku, cestovních náhrad,
 • zásadní změny v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli,
 • vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb do ČR,
 • navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
 • ukotvení sdíleného pracovního místa,
 • změnu výpočtu práva na dovolenou.

 

Obsah

Sešit zákoníku práce obsahuje:

 • Obsah zákoníku práce – zlepší orientaci v zákoně díky tomu, že pohromadě vidíte názvy jednotlivých částí, hlav, oddílů a paragrafů – snáze tak vyhledáte konkrétní ustanovení, u kterého neznáte číslo paragrafu.
  • Navíc zde najdete i pojmenování paragrafů, které v úplném znění název nemají. Díky tomu se snáze v předpisech zorientujete a rychle najdete řešení Vašeho problému.
 • Komentář legislativní změny – zjistíte ihned, jaké změny nastaly a do kterých paragrafů se máte podívat.
 • Aktuální úplné znění zákona.
 • Seznam všech prováděcích předpisů zákoníku práce – zapracované v tabulce s přesnými paragrafy, kterých se dané prováděcí předpisy týkají.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Edita Klímová - klimova@dashofer.cz