Brožura

Zákoník práce

Formát: A4, Počet stran: 136

Aktuální znění zákoníku práce pro rok 2019. Díky grafickému zvýraznění novelou vynechaného textu a nového textu na první pohled vidíte, co se změnilo.

Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, účinné k 1. 7. 2019

Změny přinášející novely právních předpisů jsou různé, některé jsou zásadní, jiné kolikrát nahrazují celá ustanovení, ačkoliv jde vlastně jen o přeformulování vět a žádnou věcnou změnu nepřinášejí.

Proto jistě oceníte úplné znění zákoníku práce, kde uvidíte naráz nově vložený text i text rušený. Aniž byste museli srovnávat znění zákoníku práce ze dvou zdrojů – starou a novou účinnost. Kroužková vazba Vám umožní lepší manipulaci se zákonem.


Úplné znění účinné k 1. 7. 2019

Zrušení karenční doby (§ 192 ZP)

Na základě zákona č. 32/2019 Sb. došlo s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení karenční doby. Od uvedeného data poskytuje zaměstnavatel dočasně práce neschopnému zaměstnanci náhradu již od prvního pracovního dne (neodpracované hodiny).

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti (§ 271a odst. 1 ZP)

Zrušení karenční doby má dopad též do práva zaměstnance dle § 271a odst. 1 ZP na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Přechodná ustanovení

Pozornost musí zaměstnavatel věnovat přechodnému ustanovení novely.

 

Obsah

Sešit zákoníku práce obsahuje:

  • Obsah zákoníku práce – zlepší orientaci v zákoně díky tomu, že pohromadě vidíte názvy jednotlivých částí, hlav, oddílů a paragrafů – snáze tak vyhledáte konkrétní ustanovení, u kterého neznáte číslo paragrafu.
    • Navíc zde najdete i pojmenování paragrafů, které v úplném znění název nemají. Díky tomu se snáze v předpisech zorientujete a rychle najdete řešení Vašeho problému.
  • Komentář legislativní změny – zjistíte ihned, jaké změny nastaly a do kterých paragrafů se máte podívat.
  • Aktuální úplné znění zákona.
  • Seznam všech prováděcích předpisů zákoníku práce – zapracované v tabulce s přesnými paragrafy, kterých se dané prováděcí předpisy týkají.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Edita Klímová - klimova@dashofer.cz