Časopis

Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty

Formát: A4, Předplatné období: 12 měsíců

Čtrnáctideník aktualit, komentářů a příkladů zoblasti mezd, pracovního, sociálního a daňového práva, doplněný výběrem zjudikatury, vzory a znalostními testy. Doporučení a zkušenosti od předních personalistů a koučů z oblasti managementu a personalistiky. Poradenský servis zdarma.

Již 20 let vychází čtrnáctideník Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty.

Naleznete v něm přehled o připravovaných legislativních změnách, komentáře k nejasným ustanovením právních předpisů, případové studie,  řešené příklady ze mzdové praxe, postřehy z kontrolní činnosti, tipy a zkušenosti předních koučů a personalistů.   

Čtrnáctideník je určený pro potřeby mzdových účetních a personalistů v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Obsahuje informace z oblasti pracovního práva, personálního řízení, mezd a platů, zdravotního pojištění,  sociálního zabezpečení, daně z příjmů, cestovních náhrad, zaměstnávání cizinců.

Mezi pravidelné rubriky patří: 

 • Legislativní novinky – podrobné komentáře k přijatým legislativním změnám a jejich aplikace v praxi
 • Mzdová účtárna v příkladech - s řešenými mzdovými výpočty s upozorněním na nejčastější omyly
 • Pod drobnohledem – rozbor problematických ustanovení pracovněprávních, sociálních, mzdových a daňových právních předpisů
 • Přehled judikatury trochu jinak  - nejnovější judikáty s připomenutím jak správně postupovat
 • Příběhy k zamyšlení - netradiční inspirace pro manažerské rozhodování
 • S úsměvem i vážně -  tipy koučů a personalistů k zamyšlení nad situacemi, o kterých se ve firmách ví, ale nemluví
 • Benefity od A do Z - pracovněprávní a daňová analýza vybraných zaměstnaneckých výhod

Prostřednictvím Zpravodaje se včas a podrobně seznámíte s legislativními novinkami, které nastaly k 1. 1. 2019 i v průběhu roku:

 • Cestovní náhrady od 1. 1. 2019
 • Parametrické změny ve mzdové účtárně od 1. 1. 2019
 • Věcné změny v sociálním pojištění v roce 2019
 • Novinky ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2019
 • Srážky ze mzdy v příkladech od 1. 1. 2019 a 1. 6. 2019
 • Změny v dani z příjmů ze závislé činnosti od 1. 4. 2019, 1. 5. 2019 a 1. 7. 2019
 •  Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, s účinností od 24. 4. 2019
 • Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019

Zmapujeme také další připravované změny, ke kterým má dojít v průběhu roku, např.: 

 • nařízení ePrivacy a jeho aplikace v praxi,
 • navrhované změny v připravované novele zákoníku práce od 1. 1. 2020

Autoři

Kolektiv autorů tvoří renomovaní odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, České správy sociálnho zabezpečení a z  poradenských firem. Na stránkách Zpravodaje se setkáte s Ing. Martou Ženíškovou, Katarínou Dobešovou, JUDr. Petrem Bukovjanem,  JUDr. Věrou Bognárovou, JUDr. Jaroslavem Škubalem, Ing. Karlem Janouškem, Ing. Růženou Klímovou, Ing. Jánem Košturiakem,  Ing. Antonínem Daňkem a řadou dalších.

Obsah

V aktuálních  vydáních Zpravodaje naleznete tato témata:

Obsah čísla 17/2019

 • GDPR rok poté
 • Příběhy k zamyšlení
 • Novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
 • Když jednatel a společník pracují pro s. r. o. zadarmo...
 • Zaměstnání malého rozsahu v souvislostech zdravotního pojištění

Obsah čísla 16/2019

 • Zaměstnanci na sociálních sítích
 • Dimenze kulturních rozdílů a její využití v řízení mezinárodních týmů
 • Mimoslovní komunikace, emoce a vztahy
 • Pracovněprávní vztahy a vystavování potvrzení ve zdravotním pojištění
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 15/2019

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele
 • Misionář
 • Náhrada mzdy (platu) ve zdravotním pojištění
 • kohoutkovi a slepičce
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 14/2019

 • Prevence před postihem za švarcsystém
 • Nasreddin u soudu
 • Místo nástupu na pracovní cestu, místo jejího ukončení a průběh pracovní cesty
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 13/2019

 • Legislativní novinky od 1. 7. 2019 v příkladech
 • Plavčík Patrik
 • „Vyslání“ zaměstnanců z pohledu práva a daní – vybrané otázky
 • Když zaměstnavatel neplatí pojistné na zdravotní pojištění

Obsah čísla 12/2019

 • Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
 • Několik slov k zákonu o zpracování osobních údajů
 • Smolíčkovi
 • V čem se personalisté „pletou“ aneb Problémy s pracovní dobou
 • Souhlas zaměstnance s pracovní cestou

Poradenský servis

Bezplatný poradenský servis pro předplatitele:

V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď ve Zpravodaji, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na  www.pamprofi.cz. Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou autorským kolektivem našeho časopisu. V rámci předplatného jsou zahrnuty bezplatné odpovědi na 4 dotazy ročně.

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz