Časopis

Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty

Již 16 let vychází čtrnáctideník Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty.

Naleznete v něm přehled o připravovaných legislativních změnách, komentáře k nejasným ustanovením právních předpisů, případové studie,  řešené příklady, postřehy z kontrolní činnosti, tipy a zkušenosti předních koučů a personalistů.   

Čtrnáctideník je určený pro potřeby mzdových účetních a personalistů v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Obsahuje informace z oblasti pracovního práva, personálního řízení, mezd a platů, zdravotního pojištění,  sociálního zabezpečení, daně z příjmů, cestovních náhrad, zaměstnávání cizinců.

Mezi pravidelné rubriky patří: 

 • Legislativní novinky – podrobné komentáře k přijatým legislativním změnám a jejich aplikace v praxi
 • Mzdová účtárna v příkladech - s řešenými mzdovými výpočty s upozorněním na nejčastější omyly
 • Pod drobnohledem – rozbor problematických ustanovení pracovněprávních, sociálních, mzdových a daňových právních předpisů
 • Znáte odpověď - znalostní testy s řešením
 • Přehled judikatury trochu jinak  - nejnovější judikáty s připomenutím jak správně postupovat
 • Příběhy k zamyšlení - netradiční inspirace pro manažerské rozhodování
 • S úsměvem i vážně -  tipy koučů a personalistů k zamyšlení nad situacemi, o kterých se ve firmách ví, ale nemluví
 • Benefity od A do Z - pracovněprávní a daňová analýza vybraných zaměstnaneckých výhod

Prostřednictvím Zpravodaje se podrobně seznámíte s aktuálními legislativními změnamiK  novinkám, které Vás mohou zajímat, patří:

 • dopady připravované novely zákoníku práce
 • komentář k dubnové novele zákona o daních z příjmů č. 125/2016 Sb., upravující daňové zvýhodnění na vyživované dítě
 • aplikace nařízení EU k ochraně osobních údajů
 • monitoring zaměstnanců ve světle rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a připravované novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce

Autoři

Kolektiv autorů tvoří renomovaní odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, České správy sociálnho zabezpečení a z  poradenských firem. Na stránkách Zpravodaje se setkáte s Ing. Martou Ženíškovou, Katarínou Dobešovou, JUDr. Petrem Bukovjanem,  JUDr. Věrou Bognárovou, JUDr. Jaroslavem Škubalem, Ing. Karlem Janouškem, Ing. Růženou Klímovou, Ing. Jánem Košturiakem,  Ing. Antonínem Daňkem a řadou dalších.

Obsah

V aktuálních  vydáních Zpravodaje naleznete tato témata:

Obsah čísla 15-16/2016

 • Drahé chyby zaměstnavatelů
 • Jak si odpovíte?
 • Daňový pohled na stravování zaměstnanců
 • Improvizace ve firmě – slovo (ne)známé
 • V hlavní roli klaun
 • Příběhy k zamyšlení
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 14/2016

 • Diskriminace z pohledu pracovního práva
 • Nováček ve firmě
 • Kolektivní smlouva a vnitřní předpis
 • Příběhy k zamyšlení
 • Činnost vykonávaná bez pracovněprávního vztahu a zdravotní pojištění v roce 2016
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 13/2016

 • Nová pravidla zpracovávání osobních údajů
 • Příběhy k zamyšlení
 • Souhlas zaměstnavatele s další výdělečnou činností zaměstnance
 • Svobodné, odpovědné a slušné – rozhovor s Tomášem Hajzlerem
 • Zaměstnavatelé a vystavování potvrzení o výši příjmu zaměstnance
 • Vizionář  aneb vidět o kousek dál

Obsah čísla 11-12/2016

 • Alkohol  na pracovišti
 • I takové ve firmě potkáte
 • Pitný režim zaměstnanců v daních z příjmů
 • Příběhy k zamyšlení – který klíč je nejdůležitější?
 • Dokonalý život – rozhovor s Pavlem Vosobou, zakladatelem společnosti M.C.Triton
 • Vnitřní Olymp
 • Novinky v daňovém zvýhodnění na vyživované dítě
 • Přehled judikatury trochu jinak

 

 

Poradenský servis

Bezplatný poradenský servis pro předplatitele:

V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď ve Zpravodaji, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na www.pamservis.cz. Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou autorským kolektivem našeho časopisu.

Ukázka

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Věra Šimonová - simonovav@dashofer.cz