Časopis

Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty

Formát: A4, Předplatné období: 12 měsíců

Čtrnáctideník aktualit, komentářů a příkladů zoblasti mezd, pracovního, sociálního a daňového práva, doplněný výběrem zjudikatury, vzory a znalostními testy. Doporučení a zkušenosti od předních personalistů a koučů z oblasti managementu a personalistiky. Poradenský servis zdarma.

Již 20 let vychází čtrnáctideník Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty.

Naleznete v něm přehled o připravovaných legislativních změnách, komentáře k nejasným ustanovením právních předpisů, případové studie,  řešené příklady ze mzdové praxe, postřehy z kontrolní činnosti, tipy a zkušenosti předních koučů a personalistů.   

Čtrnáctideník je určený pro potřeby mzdových účetních a personalistů v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Obsahuje informace z oblasti pracovního práva, personálního řízení, mezd a platů, zdravotního pojištění,  sociálního zabezpečení, daně z příjmů, cestovních náhrad, zaměstnávání cizinců.

Mezi pravidelné rubriky patří: 

 • Legislativní novinky – podrobné komentáře k přijatým legislativním změnám a jejich aplikace v praxi
 • Mzdová účtárna v příkladech - s řešenými mzdovými výpočty s upozorněním na nejčastější omyly
 • Pod drobnohledem – rozbor problematických ustanovení pracovněprávních, sociálních, mzdových a daňových právních předpisů
 • Přehled judikatury trochu jinak  - nejnovější judikáty s připomenutím jak správně postupovat
 • Příběhy k zamyšlení - netradiční inspirace pro manažerské rozhodování
 • S úsměvem i vážně -  tipy koučů a personalistů k zamyšlení nad situacemi, o kterých se ve firmách ví, ale nemluví
 • Benefity od A do Z - pracovněprávní a daňová analýza vybraných zaměstnaneckých výhod

Seznamujeme Vás s legislativními novinkami roku 2020:

 • Cestovní náhrady od 1. 1. 2020
 • Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy od 1. 1. 2020
 • Parametrické změny  ve mzdové oblasti pro rok 2020
 • Elektronická neschopenka z pohledu zaměstnavatele 
 • Aplikace novely zákona o pobytu cizinců na území ČR
 •  Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020, od 1. 4. 2020 a od 1. 7. 2020

Připraven je pro Vás kompletní informační servis týkající se dopadu koronaviru do oblasti zaměstnávání  včetně legislativních změn přijatých během vyhlášeného nouzového stavu na podporu zaměstnanosti

Autoři

Kolektiv autorů tvoří renomovaní odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, České správy sociálnho zabezpečení a z  poradenských firem. Na stránkách Zpravodaje se setkáte s Ing. Martou Ženíškovou, Katarínou Dobešovou, JUDr. Petrem Bukovjanem,  JUDr. Věrou Bognárovou, JUDr. Jaroslavem Škubalem, Ing. Karlem Janouškem, Ing. Růženou Klímovou, Ing. Jánem Košturiakem,  Ing. Antonínem Daňkem a řadou dalších.

Obsah

V aktuálních  vydáních Zpravodaje naleznete tato témata:

Obsah čísla 10/2020

 • Ochrana zdraví na pracovišti v době pandemie
 • Koronavirus – vybrané pracovněprávní otázky a jejich řešení – 3. část
 • O nás a o něm aneb zvládání krizových situací
 • Nemocenské pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění – aktuální postupy
 • Finanční výpomoc zaměstnancům v době epidemie koronaviru

Obsah čísla 8-9/2020

 • Home office v době koronaviru, jeho pravidla a dopady na ochranu osobních údajů
 • Koronavirus – vybrané pracovněprávní otázky a jejich řešení - 2. část
 • Příběhy k zamyšlení
 • Srážky ze mzdy v době karantény
 • Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
 • Přehledy a zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění aktuálně
 • Převedení zaměstnance na jinou práci

Obsah čísla 7/2020

 • Dovolená v době epidemie koronaviru
 • Prevence budiž pochválena
 • Změny ve výpočtu   srážek ze mzdy v průběhu roku 1. 1. 2020
 • Příběhy k zamyšlení
 • Koronavirus – vybrané pracovněprávní otázky a jejich řešení - 1. část

Obsah čísla 6/2020

 • Karanténa z hlediska pracovněprávního vztahu
 • Vrácení daně sražené z dohod o provedení práce
 • Prevence chyb a omylů ve mzdové účtárně 
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 5/2020

 • Působení odborové organizace u zaměstnavatele
 • Kdy zaměstnanec daní úlevy na dani penzijních produktů
 • Generace na pracovišti
 • Prevence chyb a omylů ve mzdové účtárně 

 

 

 

 

Poradenský servis

Bezplatný poradenský servis pro předplatitele:

V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď ve Zpravodaji, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na  www.pamprofi.cz. Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou autorským kolektivem našeho časopisu. V rámci předplatného jsou zahrnuty bezplatné odpovědi na 4 dotazy ročně.

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz