Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

Aktivizace seniorů - tělesné a duševní aktivizační programy

Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou aktivizace a popisuje jednotlivé aktivizační činnosti. Největším přínosem pro všechny, kteří se chtějí této oblasti aktivně věnovat, je část praktická, v níž jsou k jednotlivým aktivizačním technikám sepsány vhodné postupy, cvičení a příklady.

V brožuře jsou popsány tyto druhy aktivizačních technik:

 • kognitivní trénink,
 • pohybová terapie, taneční terapie,
 • kreativní techniky,
 • reminiscenční terapie,
 • senzorická (smyslová) stimulace,
 • canisterapie,
 • muzikoterapie,
 • činnosti zaměřené na nácvik běžných denních aktivit (terapeutické vaření),
 • soutěže, společenské hry, stolní hry, turnaje.

Pro koho je brožura určena:

 • pro zaměstnance zařízení péče o seniory (domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných atd.),
 • pro rodinné příslušníky, kteří se starají o seniora doma.

Autoři

Ing. Jarmila Dučaiová

Mgr. Eva Motyčková

Vystudovala farmacii na Univerzitě Karlově v Hradci Králové. Profese lékárnice a omezené možnosti současné klasické medicíny jí ale nepřinášely dostačující odpovědi na otázky týkající se léčení, uzdravování z nemocí, ani na způsoby udržení lidského zdraví a možnosti seberozvoje. Intenzivní hledání ji vedlo od institucionalizovaného medicínského náhledu na člověka směrem k metodám alternativním, homeopatii, studiu principů tradiční čínské medicíny, odhalování vztahů a souvislostí mezi psychikou a somatikou, vědomím a podvědomím, celostnímu pohledu na člověka, k meditacím a technikám bioenergetického léčení. Cítila potřebu propojit tyto opačné pohledy a využívat možnosti, které skutečně fungují. Jako jedna z metod, které mají obrovský potenciál při léčení, prevenci i všestranném seberozvoji, se ukazuje práce se zvukem prostřednictvím celostní muzikoterapie, kterou vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2015 se této formě muzikoterapie věnuje profesně.

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná, DiS. se věnuje práci s cílovou skupinou seniorů od roku 1998. Své praktické zkušenosti získala především na pozici sociální pracovnice v domově pro seniory, na krizové lince pro seniory, na různých dobrovolnických pozicích v zařízeních pro seniory. Je lektorkou (témat např. reminiscence, validace podle Naomi Feil, komunikace s lidmi s demencí, aktivizace seniorů), trenérkou paměti a odbornou konzultantkou pro pečující o osoby žijící s demencí, patří k zakladatelkám Reminscenčního centra, z. s.

Bc. Aneta Novotná DiS.

Bc. Aneta Novotná, DiS. se jako ergoterapeutka věnuje práci se seniory od roku 2009. Vystudovala fyzioterapii na vyšší odborné škole a poté obor ergoterapie na 1. LF Univerzity Karlovy. Je certifikovanou trenérkou paměti druhého stupně České společnosti pro trénování paměti a mozkového joggingu. Má zkušenosti z různých typů sociálních zařízení, jakými jsou denní stacionář, dům sociálních služeb, centra aktivizačních programů pro seniory a kluby seniorů. Zaměřuje se na aktivizaci a udržení soběstačnosti seniorů trénováním kognitivních funkcí, pohybovou terapií, reminiscencí, poradenstvím a volnočasovými aktivitami. Věnuje se klientům z běžné seniorské populace i seniorům s různým typem zdravotního postižení nebo omezení.

PhDr. Iveta Ondriová, PhD.

Obsah

 1. Úvod
 2. Přínosy a rizika aktivizačních programů
 3. Druhy aktivizačních technik
 4. Aktivizační programy pro seniory s demencí
 5. Kognitivní trénink
 6. Senzorická stimulace
 7. Pohybové aktivity u seniorů
 8. Využití canisterapie u seniorů
 9. Kreativní techniky
 10. Muzikoterapie u seniorů
 11. Reminiscenční terapie – vzpomínání se seniory
 12. Činnosti zaměřené na nácvik běžných denních aktivit (terapeutické vaření)
 13. Soutěže, společenské hry, stolní hry, turnaje

Ukázka

Ukázka 1

Ukázka 2

Ukázka 3

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Pracovní listy a další podklady pro praktická cvičení jsou Vám k dispozici i v elektronické podobě na Zákaznickém portálu 24. Pracovní listy si tak můžete vytisknout a rovnou používat. 

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Lenka Horáčková - lenka.horackova@dashofer.cz