Seminář

Cestovní náhrady Novinky, zajímavosti a oblasti, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení

Seminář

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100 Součástí semináře bude praktický příklad posouzení rizik na konkrétním strojním zařízení

On-line seminář

Odpovědnost jednatelů a vedoucích zaměstnanců v obchodní společnosti - trestní a finanční následky jejich jednání Provedeme vás hlavními body zákona o obchodních korporacích a zákoníku práce, na kterých je odpovědnost jednatelů a vedoucích zaměstnanců v obchodní společnosti postavena.

Seminář

Účetnictví pro začátečníky Procvičte si účtování v malé skupince posluchačů na příkladech přizpůsobených vaší praxi

Seminář

Mzdová účetní - začínáme Naučte se vést mzdovou agendu

Seminář

Dovolená - aplikace nové právní úpravy v praxi a řešení problémů BONUS: publikace Dovolená, komplexní řešení pro mzdové účetní a personalisty

Software

Vnitřní firemní předpisy kompletní soubor Aktuální pro rok 2022 Doporučuje Komora certifikovaných účetních