Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Časopis

Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty

Již 20 let vychází čtrnáctideník Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty.

Naleznete v něm přehled o připravovaných legislativních změnách, komentáře k nejasným ustanovením právních předpisů, případové studie,  řešené příklady ze mzdové praxe, postřehy z kontrolní činnosti, tipy a zkušenosti předních koučů a personalistů.   

Čtrnáctideník je určený pro potřeby mzdových účetních a personalistů v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Obsahuje informace z oblasti pracovního práva, personálního řízení, mezd a platů, zdravotního pojištění,  sociálního zabezpečení, daně z příjmů, cestovních náhrad, zaměstnávání cizinců.

Mezi pravidelné rubriky patří: 

 • Legislativní novinky – podrobné komentáře k přijatým legislativním změnám a jejich aplikace v praxi
 • Mzdová účtárna v příkladech - s řešenými mzdovými výpočty s upozorněním na nejčastější omyly
 • Pod drobnohledem – rozbor problematických ustanovení pracovněprávních, sociálních, mzdových a daňových právních předpisů
 • Přehled judikatury trochu jinak  - nejnovější judikáty s připomenutím jak správně postupovat
 • Příběhy k zamyšlení - netradiční inspirace pro manažerské rozhodování
 • S úsměvem i vážně -  tipy koučů a personalistů k zamyšlení nad situacemi, o kterých se ve firmách ví, ale nemluví
 • Benefity od A do Z - pracovněprávní a daňová analýza vybraných zaměstnaneckých výhod

Prostřednictvím Zpravodaje se podrobně seznámíte s aktuálními legislativními změnami,Patří k nim:

 • zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 a jeho dopady do mzdových výpočtů
 • postup při stanovení exekučních srážek od 1. 1. 2018
 • novinky v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení od 1. 1. 2018
 • změny v oblasti pracovnělékařských služeb od 1. 11. 2017 a novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., účinná od 15. 12. 2017
 • novela zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2018
 • postřehy k aplikaci GDPR v personální praxii

Autoři

Kolektiv autorů tvoří renomovaní odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, České správy sociálnho zabezpečení a z  poradenských firem. Na stránkách Zpravodaje se setkáte s Ing. Martou Ženíškovou, Katarínou Dobešovou, JUDr. Petrem Bukovjanem,  JUDr. Věrou Bognárovou, JUDr. Jaroslavem Škubalem, Ing. Karlem Janouškem, Ing. Růženou Klímovou, Ing. Jánem Košturiakem,  Ing. Antonínem Daňkem a řadou dalších.

Obsah

V aktuálních  vydáních Zpravodaje naleznete tato témata:

Obsah čísla 2-3/2018

 • Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách účinná od 15. 12. 2017
 • Opatrujte se!
 • Organizační změny a nadbytečnost zaměstnanců
 • Příběh k zamyšlení – Učitel moudrosti
 • Rekapitulace novinek v sociálním zabezpečení v roce 2018 a 2019
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 2/2018

 • Zdravotní pojištění po 1. 1. 2018
 • Příběhy k zamyšlení – Nejlahodnější čaj
 • Zahraniční stravné od 1. 1. 2018
 • Anička a hulán
 • Přehled nejvýznamnějších změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob pro rok 2018
 • Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2018
 • Vyhláška č. 463/2017 Sb.

Obsah č. 25-26/2017

 • GDPR – hrozba nebo příležitost?
 • Důsledky zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018
 • Doktorské studium a zdravotní pojištění od 1. 1. 2018
 • Mezinárodní manažer
 • Novinky v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
 • Přehled judikatury trochu jinak

Poradenský servis

Bezplatný poradenský servis pro předplatitele:

V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď ve Zpravodaji, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na  www.pamprofi.cz. Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou autorským kolektivem našeho časopisu. V rámci předplatného jsou zahrnuty bezplatné odpovědi na 4 dotazy ročně.

Ukázka

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Věra Šimonová - simonovav@dashofer.cz