Časopis

Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty

Již 20 let vychází čtrnáctideník Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty.

Naleznete v něm přehled o připravovaných legislativních změnách, komentáře k nejasným ustanovením právních předpisů, případové studie,  řešené příklady ze mzdové praxe, postřehy z kontrolní činnosti, tipy a zkušenosti předních koučů a personalistů.   

Čtrnáctideník je určený pro potřeby mzdových účetních a personalistů v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Obsahuje informace z oblasti pracovního práva, personálního řízení, mezd a platů, zdravotního pojištění,  sociálního zabezpečení, daně z příjmů, cestovních náhrad, zaměstnávání cizinců.

Mezi pravidelné rubriky patří: 

 • Legislativní novinky – podrobné komentáře k přijatým legislativním změnám a jejich aplikace v praxi
 • Mzdová účtárna v příkladech - s řešenými mzdovými výpočty s upozorněním na nejčastější omyly
 • Pod drobnohledem – rozbor problematických ustanovení pracovněprávních, sociálních, mzdových a daňových právních předpisů
 • Přehled judikatury trochu jinak  - nejnovější judikáty s připomenutím jak správně postupovat
 • Příběhy k zamyšlení - netradiční inspirace pro manažerské rozhodování
 • S úsměvem i vážně -  tipy koučů a personalistů k zamyšlení nad situacemi, o kterých se ve firmách ví, ale nemluví
 • Benefity od A do Z - pracovněprávní a daňová analýza vybraných zaměstnaneckých výhod

Prostřednictvím Zpravodaje se podrobně seznámíte s aktuálními legislativními změnamiK  novinkám, které Vás mohou zajímat, patří:

 • dopady připravované novely zákoníku práce
 • zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017 a její dopady do mzdových výpočtů
 • změny ve zdravotním pojištění od 1. 1.2017
 • cestovní náhrady od 1. 1. 2017
 • důsledky novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob od 1. 12. 2016
 • aplikace nařízení EU k ochraně osobních údajů
 • poznámky k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2016
 • novela občanského zákoníku od 28. 2. 2017 a její dopady do personální praxe

Autoři

Kolektiv autorů tvoří renomovaní odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, České správy sociálnho zabezpečení a z  poradenských firem. Na stránkách Zpravodaje se setkáte s Ing. Martou Ženíškovou, Katarínou Dobešovou, JUDr. Petrem Bukovjanem,  JUDr. Věrou Bognárovou, JUDr. Jaroslavem Škubalem, Ing. Karlem Janouškem, Ing. Růženou Klímovou, Ing. Jánem Košturiakem,  Ing. Antonínem Daňkem a řadou dalších.

Obsah

V aktuálních  vydáních Zpravodaje naleznete tato témata:

Obsah čísla 10/2017

 • Prevence a obhajoba před nařčením ze švarcsystému
 • Scény ze života neznámých celebrit – Paní much
 • Pracovněprávní novinky od 1. 4. 2017
 • Náhrada jízdních výdajů při použití místní hromadné dopravy
 •  na pracovní cestě
 • Přehled judikatury trochu jinak

 Obsah čísla 9/2017

 • Nová pravidla při zaměstnávání cizinců
 • Scény ze života neznámých celebrit - Václavák
 •  Novela zákona o daních z příjmů
 • Přiznání důchodu a zdravotní pojištění

Obsah čísla 8/2017

 • Mzdový list a jeho náležitosti
 • Scény ze života neznámých celebrit – Hustej adrenalin
 • Čaj z Nepálu, saturejka a personalistika
 • Přehledu judikatury trochu jinak

Obsah čísla 7/2017

 • Nový přestupkový zákon a jeho dopady na zaměstnavatele
 • Scény ze života neznámých celebrit – Výlet do Alp
 • Neplacené volno a sabatikal z pohledu pracovního práva
 • Příběhy k zamyšlení – Dokonalý učitel, dokonalý žák
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 6/2017

 • Náhrada škody na odložených věcech
 • Scény ze života neznámých celebrit – Holčička s okousanými nehty
 • Stravné při výkonu práce v bydlišti zaměstnance
 • Dražší než zlato
 • Letní čas v letech 2017 – 2021
 • Zaměstnanost od 1. 1. 2017  v číslech   
 • Přehled judikatury trochu jinak

 

 

 

 

Poradenský servis

Bezplatný poradenský servis pro předplatitele:

V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď ve Zpravodaji, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na  www.pamprofi.cz. Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou autorským kolektivem našeho časopisu. V rámci předplatného jsou zahrnuty bezplatné odpovědi na 4 dotazy ročně.

Ukázka

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Věra Šimonová - simonovav@dashofer.cz