Časopis

Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty

Již 20 let vychází čtrnáctideník Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty.

Naleznete v něm přehled o připravovaných legislativních změnách, komentáře k nejasným ustanovením právních předpisů, případové studie,  řešené příklady ze mzdové praxe, postřehy z kontrolní činnosti, tipy a zkušenosti předních koučů a personalistů.   

Čtrnáctideník je určený pro potřeby mzdových účetních a personalistů v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Obsahuje informace z oblasti pracovního práva, personálního řízení, mezd a platů, zdravotního pojištění,  sociálního zabezpečení, daně z příjmů, cestovních náhrad, zaměstnávání cizinců.

Mezi pravidelné rubriky patří: 

 • Legislativní novinky – podrobné komentáře k přijatým legislativním změnám a jejich aplikace v praxi
 • Mzdová účtárna v příkladech - s řešenými mzdovými výpočty s upozorněním na nejčastější omyly
 • Pod drobnohledem – rozbor problematických ustanovení pracovněprávních, sociálních, mzdových a daňových právních předpisů
 • Přehled judikatury trochu jinak  - nejnovější judikáty s připomenutím jak správně postupovat
 • Příběhy k zamyšlení - netradiční inspirace pro manažerské rozhodování
 • S úsměvem i vážně -  tipy koučů a personalistů k zamyšlení nad situacemi, o kterých se ve firmách ví, ale nemluví
 • Benefity od A do Z - pracovněprávní a daňová analýza vybraných zaměstnaneckých výhod

Prostřednictvím Zpravodaje se podrobně seznámíte s aktuálními legislativními změnamiK  novinkám, které Vás mohou zajímat, patří:

 • dopady připravované novely zákoníku práce
 • zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017 a její dopady do mzdových výpočtů
 • změny ve zdravotním pojištění od 1. 1.2017
 • cestovní náhrady od 1. 1. 2017
 • důsledky novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob od 1. 12. 2016
 • aplikace nařízení EU k ochraně osobních údajů
 • poznámky k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2016

Autoři

Kolektiv autorů tvoří renomovaní odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, České správy sociálnho zabezpečení a z  poradenských firem. Na stránkách Zpravodaje se setkáte s Ing. Martou Ženíškovou, Katarínou Dobešovou, JUDr. Petrem Bukovjanem,  JUDr. Věrou Bognárovou, JUDr. Jaroslavem Škubalem, Ing. Karlem Janouškem, Ing. Růženou Klímovou, Ing. Jánem Košturiakem,  Ing. Antonínem Daňkem a řadou dalších.

Obsah

V aktuálních  vydáních Zpravodaje naleznete tato témata:

Obsah čísla 1/2017

 • Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu  2016/2017
 • Scény ze života neznámých celebrit – Tolerance
 • Zahraniční stravné od 1. 1. 2017
 • Příběhy k zamyšlení
 • Plánované změny ve zdanění zaměstnanců v roce 2017
 • Schodek na svěřených hodnotách z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Obsah čísla 2/2017

 • Novinka při uplatnění tzv. „školkovného“ v ročním zúčtování záloh za rok 2016
 • Scény ze života neznámých celebrit – Bohužel jsou dva
 • Úskalí odměňování zaměstnanců mzdou
 • Cestovní náhrady od 1. 1. 2017

Obsah čísla 25-26/2016

 • Změny v trestní odpovědnosti právnických osob od 1. 12. 2016
 • Scény ze života neznámých celebrit - Šachová partie
 • Důsledky zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017
 • Příběhy k zamyšlení – Zaklínač deště
 • Změny ve zdravotním pojištění  od 1. 1. 2017
 • Různorodost budiž pochválena
 • Kurzy pro přepočet měn při vyúčtování cestovních náhrad

Obsah čísla 24/2016

 • Zaměstnání malého rozsahu
 • Scény ze života neznámých celebrit
 • Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2017
 • Přehled judikatury trochu jinak

 

 

Poradenský servis

Bezplatný poradenský servis pro předplatitele:

V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď ve Zpravodaji, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na www.pamservis.cz. Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou autorským kolektivem našeho časopisu.

Ukázka

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Věra Šimonová - simonovav@dashofer.cz