Časopis

Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty

Formát: A4, Předplatné období: 12 měsíců

Čtrnáctideník aktualit, komentářů a příkladů z oblasti mezd, pracovního, sociálního a daňového práva, doplněný výběrem z judikatury, vzory a znalostními testy. Doporučení a zkušenosti od předních personalistů a koučů z oblasti managementu a personalistiky. Poradenský servis zdarma.

Již 20 let vychází čtrnáctideník Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty.

Naleznete v něm přehled o připravovaných legislativních změnách, komentáře k nejasným ustanovením právních předpisů, případové studie,  řešené příklady ze mzdové praxe, postřehy z kontrolní činnosti, tipy a zkušenosti předních koučů a personalistů.   

Čtrnáctideník je určený pro potřeby mzdových účetních a personalistů v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Obsahuje informace z oblasti pracovního práva, personálního řízení, mezd a platů, zdravotního pojištění,  sociálního zabezpečení, daně z příjmů, cestovních náhrad, zaměstnávání cizinců. 

Časopis nabízí komplexní řešení otázek, s nimiž se mzdové účetní a personalisté setkávají, tedy jak z pohledu pracovního práva, tak z hlediska pojistných a daňových odvodů a případného postupu v oblasti personálního managementu. 

Na jeho stránkách naleznete:

 • informace o připravovaných a přijatých legislativních změnách,
 • rozbor problematických ustanovení pracovněprávních, sociálních a daňových předpisů,
 • řešené příklady mzdových výpočtů, 
 • přehled aktuální judikatury,
 • analýzu nejnovějších trendů v personálním řízení, tipy a postřehy z oblasti koučinku a psychologie práce. 

Upozorňujeme na aktuální legislativní novinky:

 • Lex Ukrajina - výklad právní úpravy, dotazy a odpovědi z praxe
 • Zvýšení životního minima a nové parametry pro srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
 • Peněžitý příspěvek na stravování v souvislostech v roce 2022
 • Cestovní náhrady od 1. 1. 2022
 • Novinky v nemocenském a zdravotním  pojištění od 1. 1. 2022
 • Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2022
 • Mzdové výpočty od 1. 1. 2022

Autoři

Kolektiv autorů tvoří renomovaní odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, České správy sociálního zabezpečení a z  prestižních advokátních a daňových kanceláří a poradenských firem. Na stránkách Zpravodaje se setkáte s:

 • JUDr. Petrem Bukovjanem
 • JUDr. Věrou Bognárovou
 • JUDr. Jaroslavem Škubalem
 • Ing. Karlem Janouškem
 • Ing. Růženou Klímovou
 • Ing. Antonínem Daňkem
 • Ing. Martinem Děrgelem 
 • MUDr. Karlem Nešporem, CSc. a dalšími.

Obsah

O čem se píše v aktuálních číslech Zpravodaje? Naleznete tam tato témata:

Obsah čísla 9/2022

 • Správný postup při smluvním nastavení spolupráce s OSVČ
 • Příběhy k zamyšlení
 • Výjimky z pravidla „3x a dost“ pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou
 • Lex Ukrajina v dotazech a odpovědích
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 8/2022

 • Vybrané právní otázky související s výběrovými řízeními
 • Zvýšení životního minima  a nové parametry pro srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
 • Lex Ukrajina v otázkách a odpovědích
 • Silné emoce a jak na ně
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah č. 7/2022

 • Lex Ukrajina – pracovněprávní aspekty
 • Příběhy k zamyšlení
 • Ochrana majetkových práv zaměstnavatele
 • Výkon práce v bydlišti a stravné

Obsah čísla 6/2022

 • Návštěva lékaře z pohledu pracovního práva
 • Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v r. 2022  podle  zákona č. 17/2022 Sb.
 • Příběhy k zamyšlení
 • Důležitost výše zúčtovaného příjmu ve zdravotním pojištění

Obsah čísla 5/2022

 • Souhlas s vysíláním na pracovní cesty
 • Logaritmické pravítko v nás
 • Peněžitý příspěvek na stravování v souvislostech v roce 2022

Obsah čísla 3-4/2022

 • Odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách
 • Vybrané nezdanitelné částky u fyzické osoby
 • Novinky ve výpočtu  exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2022

Obsah čísla 2/2022

 • Bezpapírová personalistika v praxi
 •  Hádanka
 •  Nezdanitelná část základu daně – odpočet bezúplatného plnění (daru)
 •  Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 1/2022

 • Pružná pracovní doba a překážky v práci
 • Zahraniční stravné od 1. 1. 2022
 • Další opatření k řešení důsledků onemocnění COVID-19 v sociální oblasti
 • Cestovní  náhrady od 1. 1. 2022
 • Podmínky pro uplatnění slevy na dani na manžela/manželku
 • Příběhy k zamyšlení – Král Aradu
 • Novela vyhlášky o očkování proti přenosným nemocem

 

 

  Proč si produkt objednat

  Protože:

  • vám neuteče žádné novinka z oboru a budete mít dokonalý přehled o připravovaných i přijatých  legislativních  změnách,
  • získáte detailní návod, jak aplikovat přijaté právní novinky v praxi, 
  • vyřešíte mzdové a personální otázky komplexně, tedy jak z pohledu pracovněprávního, tak pojistého a daňového,
  • se dočtete o nových trendech v oblasti personálního řízení a získáte návod, jak je zavést i ve vaší firmě,
  • v případě pochybností můžete využít bezplatný písemný  poradenský servis a získat tak řešení od renomovaných odborníků. 

  A navíc vás na stránkách Zpravodaje nebudou obtěžovat žádná reklamní sdělení. 

  Předplatné zahrnuje:

  • 26 čísel Zpravodaje (o rozsahu 8 - 14 stran)
  • přístup na Zákaznický portál 24 
  • poradenský  písemný servis


  Rozsah: 8-14 stran
  Formát: A4
  Cena: 940 Kč na čtvrtletí (bez DPH)

   

  Poradenský servis

  Bezplatný poradenský servis pro předplatitele:

  V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď ve Zpravodaji, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na  www.pamprofi.cz. Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou autorským kolektivem našeho časopisu. V rámci předplatného jsou zahrnuty bezplatné odpovědi na 4 dotazy ročně.

  Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
  Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz