Časopis

Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty

Formát: A4, Předplatné období: 12 měsíců

Čtrnáctideník aktualit, komentářů a příkladů zoblasti mezd, pracovního, sociálního a daňového práva, doplněný výběrem zjudikatury, vzory a znalostními testy. Doporučení a zkušenosti od předních personalistů a koučů z oblasti managementu a personalistiky. Poradenský servis zdarma.

Již 20 let vychází čtrnáctideník Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty.

Naleznete v něm přehled o připravovaných legislativních změnách, komentáře k nejasným ustanovením právních předpisů, případové studie,  řešené příklady ze mzdové praxe, postřehy z kontrolní činnosti, tipy a zkušenosti předních koučů a personalistů.   

Čtrnáctideník je určený pro potřeby mzdových účetních a personalistů v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Obsahuje informace z oblasti pracovního práva, personálního řízení, mezd a platů, zdravotního pojištění,  sociálního zabezpečení, daně z příjmů, cestovních náhrad, zaměstnávání cizinců.

Mezi pravidelné rubriky patří: 

 • Legislativní novinky – podrobné komentáře k přijatým legislativním změnám a jejich aplikace v praxi
 • Mzdová účtárna v příkladech - s řešenými mzdovými výpočty s upozorněním na nejčastější omyly
 • Pod drobnohledem – rozbor problematických ustanovení pracovněprávních, sociálních, mzdových a daňových právních předpisů
 • Přehled judikatury trochu jinak  - nejnovější judikáty s připomenutím jak správně postupovat
 • Příběhy k zamyšlení - netradiční inspirace pro manažerské rozhodování
 • S úsměvem i vážně -  tipy koučů a personalistů k zamyšlení nad situacemi, o kterých se ve firmách ví, ale nemluví
 • Benefity od A do Z - pracovněprávní a daňová analýza vybraných zaměstnaneckých výhod

Seznamte se již nyní s legislativními novinkami od 1. 1. 2020 a od 1. 7. 2020:

 • Cestovní náhrady od 1. 1. 2020
 •  Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy od 1. 1. 2020
 • Parametrické změny  ve mzdové oblasti pro rok 2020
 • Elektronická neschopenka z pohledu zaměstnavatele 
 • Aplikace novely zákona o pobytu cizinců na území ČR

Autoři

Kolektiv autorů tvoří renomovaní odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, České správy sociálnho zabezpečení a z  poradenských firem. Na stránkách Zpravodaje se setkáte s Ing. Martou Ženíškovou, Katarínou Dobešovou, JUDr. Petrem Bukovjanem,  JUDr. Věrou Bognárovou, JUDr. Jaroslavem Škubalem, Ing. Karlem Janouškem, Ing. Růženou Klímovou, Ing. Jánem Košturiakem,  Ing. Antonínem Daňkem a řadou dalších.

Obsah

V aktuálních  vydáních Zpravodaje naleznete tato témata:

Obsah čísla 1-2/2020

 • Změny v sociálním zabezpečení v roce 2020
 • Jak na problematické zaměstnance
 • Cestovní  náhrady od 1. 1. 2020
 • Novinky ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2020
 • Prevence chyb a omylů ve mzdové účtárně – 1. část

Obsah čísla 3/2020

 • Krátkodobé nesplňování předpokladů pro výkon práce a jeho řešení
 • Změny ve výpočtu   srážek ze mzdy od 1. 1. 202 a některé změny v insolvenčním zákonu
 • Minimální mzda od 1. 1. 2020 a průměrná mzda pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Splnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením odvodem do státního rozpočtu

Obsah čísla 4/2020

 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019
 • Příběhy k zamyšlení – Výpověď
 • Jak na LinkedIn?
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 25-26/2019

 • Praxe a stáže studentů
 • Zlatá rybka a tři přání
 • Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2020
 • Evidence pracovní doby po evropsku aneb mnoho povyku skoro pro nic
 • Prevence profesionálního stresu
 • Pracovní posudky a spory o jejich úpravu
 • Institut ochranné lhůty v nemocenském a zdravotním pojištění
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 24/2019

 • Novela zákona o pobytu cizinců na území ČR
 • Přestávka v práci nebo přiměřená doba na jídlo a oddech?
 • Přehled judikatury trochu jinak
 • Od renesance ke generaci Flux

Poradenský servis

Bezplatný poradenský servis pro předplatitele:

V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď ve Zpravodaji, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na  www.pamprofi.cz. Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou autorským kolektivem našeho časopisu. V rámci předplatného jsou zahrnuty bezplatné odpovědi na 4 dotazy ročně.

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz