Časopis

Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty

Formát: A4, Předplatné období: 12 měsíců

Čtrnáctideník aktualit, komentářů a příkladů z oblasti mezd, pracovního, sociálního a daňového práva, doplněný výběrem z judikatury, vzory a znalostními testy. Doporučení a zkušenosti od předních personalistů a koučů z oblasti managementu a personalistiky. Poradenský servis zdarma.

Již 20 let vychází čtrnáctideník Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty.

Naleznete v něm přehled o připravovaných legislativních změnách, komentáře k nejasným ustanovením právních předpisů, případové studie,  řešené příklady ze mzdové praxe, postřehy z kontrolní činnosti, tipy a zkušenosti předních koučů a personalistů.   

Čtrnáctideník je určený pro potřeby mzdových účetních a personalistů v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Obsahuje informace z oblasti pracovního práva, personálního řízení, mezd a platů, zdravotního pojištění,  sociálního zabezpečení, daně z příjmů, cestovních náhrad, zaměstnávání cizinců.

Mezi pravidelné rubriky patří: 

 • Legislativní novinky – podrobné komentáře k přijatým legislativním změnám a jejich aplikace v praxi
 • Mzdová účtárna v příkladech - s řešenými mzdovými výpočty s upozorněním na nejčastější omyly
 • Pod drobnohledem – rozbor problematických ustanovení pracovněprávních, sociálních, mzdových a daňových právních předpisů
 • Přehled judikatury trochu jinak  - nejnovější judikáty s připomenutím jak správně postupovat
 • Příběhy k zamyšlení - netradiční inspirace pro manažerské rozhodování
 • S úsměvem i vážně -  tipy koučů a personalistů k zamyšlení nad situacemi, o kterých se ve firmách ví, ale nemluví
 • Benefity od A do Z - pracovněprávní a daňová analýza vybraných zaměstnaneckých výhod

Seznamujeme Vás s legislativními novinkami roku 2020:

 • Novela zákoníku práce s účinností od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021
 • Legislativní opatření přijatá v důsledku pandemie koronaviru v oblasti daně z příjmů, sociálního zabezpečení a zaměstnanosti
 • Novinky ve srážkách ze mzdy od 1. 1. 2020, od 1. 4. 2020, od 24. 4. 2020 a od 1. 7. 2020
 • Elektronická neschopenka z pohledu zaměstnavatele 
 • Aplikace novely zákona o pobytu cizinců na území ČR
 • Komentář k zákonu č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkování

Připraven je pro Vás kompletní informační servis týkající se dopadu koronaviru do oblasti zaměstnávání  včetně legislativních změn přijatých během vyhlášeného jarního i podzimního  nouzového stavu na podporu zaměstnanosti

Novela zákoníku práce 2020 - 2021

Zákonem č. 285/2020 Sb.  se s účinností od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021  mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V obsáhlých komentářích Vás na stránkách Zpravodaje seznamujeme se stěžejními změnami, které se týkají:

 • vysílání zaměstnanců
 • dovolené
 • sdílené pracovní místo
 • odvolání vedoucího zaměstnance z funkce
 • doručování v pracovněprávních vztazích
 • pracovní doby a doby odpočinku
 • překážek v práci
 • výpočtu průměrného výdělku
 • náhrady škody.

Autoři

Kolektiv autorů tvoří renomovaní odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, České správy sociálnho zabezpečení a z  poradenských firem. Na stránkách Zpravodaje se setkáte s Ing. Martou Ženíškovou, Katarínou Dobešovou, JUDr. Petrem Bukovjanem,  JUDr. Věrou Bognárovou, JUDr. Jaroslavem Škubalem, Ing. Karlem Janouškem, Ing. Růženou Klímovou, Ing. Jánem Košturiakem,  Ing. Antonínem Daňkem a řadou dalších.

Obsah

V aktuálních  vydáních Zpravodaje naleznete tato témata:

Obsah čísla 22/2020

 • Změny právní úpravy dovolené od 1. ledna 2021 – 2. část
 • Covid – vybrané otázky a jejich pracovněprávní řešení
 • Pan Pěnička na rozcestí
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 21/2020

 • Změny právní úpravy dovolené od 1. ledna 2021 – 1. část
 • Příběhy k zamyšlení
 • Adaptace zaměstnanců a manažerů na digitální transformaci organizací

Obsah čísla 20/2020

 • Neomluvená absence z pohledu pracovního práva a judikatury
 • Něžná probuzení
 • Mlčenlivost zaměstnance
 • Příběhy k zamyšlení
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 19/2020

 • Souběh více jednání anebo důvodů ke skončení téhož pracovního poměru
 • Aktuální postupy plátců ve zdravotním pojištění
 • Vliv obsahu pracovní smlouvy na cestovní náhrady

Obsah čísla 17-18/2020

 • Dovolená po novele zákoníku práce
 • Příběhy k zamyšlení
 • Praktické problémy a chyby ve vedení evidence pracovní doby
 • Tváře veřejné i skryté
 • Přehled judikatury trochu jinak

Poradenský servis

Bezplatný poradenský servis pro předplatitele:

V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď ve Zpravodaji, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na  www.pamprofi.cz. Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou autorským kolektivem našeho časopisu. V rámci předplatného jsou zahrnuty bezplatné odpovědi na 4 dotazy ročně.

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz