Časopis

Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty

Formát: A4, Předplatné období: 12 měsíců

Čtrnáctideník aktualit, komentářů a příkladů z oblasti mezd, pracovního, sociálního a daňového práva, doplněný výběrem z judikatury, vzory a znalostními testy. Doporučení a zkušenosti od předních personalistů a koučů z oblasti managementu a personalistiky. Poradenský servis zdarma.

Již 20 let vychází čtrnáctideník Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty.

Naleznete v něm přehled o připravovaných legislativních změnách, komentáře k nejasným ustanovením právních předpisů, případové studie,  řešené příklady ze mzdové praxe, postřehy z kontrolní činnosti, tipy a zkušenosti předních koučů a personalistů.   

Čtrnáctideník je určený pro potřeby mzdových účetních a personalistů v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Obsahuje informace z oblasti pracovního práva, personálního řízení, mezd a platů, zdravotního pojištění,  sociálního zabezpečení, daně z příjmů, cestovních náhrad, zaměstnávání cizinců.

Mezi pravidelné rubriky patří: 

 • Legislativní novinky – podrobné komentáře k přijatým legislativním změnám a jejich aplikace v praxi
 • Mzdová účtárna v příkladech - s řešenými mzdovými výpočty s upozorněním na nejčastější omyly
 • Pod drobnohledem – rozbor problematických ustanovení pracovněprávních, sociálních, mzdových a daňových právních předpisů
 • Přehled judikatury trochu jinak  - nejnovější judikáty s připomenutím jak správně postupovat
 • Příběhy k zamyšlení - netradiční inspirace pro manažerské rozhodování
 • S úsměvem i vážně -  tipy koučů a personalistů k zamyšlení nad situacemi, o kterých se ve firmách ví, ale nemluví
 • Benefity od A do Z - pracovněprávní a daňová analýza vybraných zaměstnaneckých výhod

Seznamujeme Vás s legislativními novinkami roku 2021:

 • Novela zákoníku práce s účinností 1. 1. 2021 
 • Dovolená od 1. 1. 2021 - komentáře k novelizovaným ustanovením zákoníku práce a praktiické příklady
 • Daňový balíček 2021 a změny v oblasti daně z příjmů ze závislé činností
 • Sdílené pracovní místo - nový pracovněprávní institut, jeho klady i vady na kráse
 • Minimální mzda od 1. 1. 2021 v příkladech
 • Cestovní náhrady od 1. 1. 2021
 • Novinky ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021

Připraven je pro Vás kompletní informační servis týkající se dopadu koronaviru do oblasti zaměstnávání  včetně legislativních změn přijatých během vyhlášeného jarního i podzimního  nouzového stavu na podporu zaměstnanosti

Autoři

Kolektiv autorů tvoří renomovaní odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, České správy sociálnho zabezpečení a z  poradenských firem. Na stránkách Zpravodaje se setkáte s Ing. Martou Ženíškovou, Katarínou Dobešovou, JUDr. Petrem Bukovjanem,  JUDr. Věrou Bognárovou, JUDr. Jaroslavem Škubalem, Ing. Karlem Janouškem, Ing. Růženou Klímovou, Ing. Jánem Košturiakem,  Ing. Antonínem Daňkem a řadou dalších.

Obsah

V aktuálních  vydáních Zpravodaje naleznete tato témata:

Obsah čísla 1/2021

 • Sdílené pracovní místo, nový pracovněprávní institut
 • Příběhy k zamyšlení
 • Zahraniční stravné od 1. 1. 2021
 • Minimální mzda v příkladech od 1. 1. 2021
 • Cestovní náhrady od 1. 1. 2021
 • Přehled změn v daňovém balíčku 2021

Obsah čísla 25-26/2020

 • Zúžení povinnosti zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání v souvislosti s novelou zákoníku práce
 • Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
 • Příběhy k zamyšlení - Náročný poutník
 • Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2021
 • Jak si udržet svěžest a omezit působení „pěti únav“
 • Zdravotní zaměstnanecké benefity (nejen) v období pandemie z pohledu daňového
 • Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy do 1. 1. 2021
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 24/2020

 • Nové „krizové“ ošetřovné
 • Příběhy k zamyšlení - Na kopci
 • Souběh karantény a výkonu práce zaměstnance
 • Pracovní podmínky „srovnatelného“ zaměstnance

Obsah čísla 23/2020

 • Odvolání vedoucího zaměstnance včetně  změn daných novelou  zákoníku práce
 • E-neschopenky z pohledu zaměstnavatelů a praxe

Proč si produkt objednat

Čtrnáctideník je určený všem, kteří potřebují kvalitní informace pro bezchybné vedení mzdové a personální agendy. Obsahuje:

 • aktuality, komentáře a praktické příklady z oblasti pracovního, mzdového a daňového práva, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad
 • přehled nejnovější judikatury
 • vzory pracovněprávních písemností s upozorněním na nejčastější chyby
 • závěry z kontrolní činnosti finančních úřadů, úřadů práce a správ sociálního zabezpečení
 • znalostní testy
 • případové studie z personální praxe
 • postřehy a doporučení specialistů z oblasti personálního řízení, konzultantů a koučů.

Výkladové příspěvky vystihují danou problematiku v jejich souvislostech, tj. včetně případných dopadů do oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění.

Předplatné zahrnuje:

 • 26 čísel Zpravodaje (o rozsahu 8 - 14 stran)
 • přístup na Zákaznický portál 24 
 • pořadač
 • poradenský  písemný servis

Počet šanonů: 1
Rozsah: 8-14 stran
Formát: A4
Cena: 940 Kč na čtvrtletí (bez DPH)

 

Poradenský servis

Bezplatný poradenský servis pro předplatitele:

V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď ve Zpravodaji, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na  www.pamprofi.cz. Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou autorským kolektivem našeho časopisu. V rámci předplatného jsou zahrnuty bezplatné odpovědi na 4 dotazy ročně.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz