Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Časopis

Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty

Již 20 let vychází čtrnáctideník Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty.

Naleznete v něm přehled o připravovaných legislativních změnách, komentáře k nejasným ustanovením právních předpisů, případové studie,  řešené příklady ze mzdové praxe, postřehy z kontrolní činnosti, tipy a zkušenosti předních koučů a personalistů.   

Čtrnáctideník je určený pro potřeby mzdových účetních a personalistů v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Obsahuje informace z oblasti pracovního práva, personálního řízení, mezd a platů, zdravotního pojištění,  sociálního zabezpečení, daně z příjmů, cestovních náhrad, zaměstnávání cizinců.

Mezi pravidelné rubriky patří: 

 • Legislativní novinky – podrobné komentáře k přijatým legislativním změnám a jejich aplikace v praxi
 • Mzdová účtárna v příkladech - s řešenými mzdovými výpočty s upozorněním na nejčastější omyly
 • Pod drobnohledem – rozbor problematických ustanovení pracovněprávních, sociálních, mzdových a daňových právních předpisů
 • Přehled judikatury trochu jinak  - nejnovější judikáty s připomenutím jak správně postupovat
 • Příběhy k zamyšlení - netradiční inspirace pro manažerské rozhodování
 • S úsměvem i vážně -  tipy koučů a personalistů k zamyšlení nad situacemi, o kterých se ve firmách ví, ale nemluví
 • Benefity od A do Z - pracovněprávní a daňová analýza vybraných zaměstnaneckých výhod

Prostřednictvím Zpravodaje se včas a podrobně seznámíte s legislativními novinkamiPatří k nim zejména tři oblasti, k nimž naleznete ve Zpravodaji užitečné postřehy:

1. Mzdové výpočty od 1. 1. 2018

 • Rekapitulace novinek v sociálním zabezpečení v roce 2018 a 2019
 • Zdravotní pojištění od 1. 1. 2018
 • Důsledky zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 ve mzdových výpočtech

2. Aplikace GDPR ve mzdové a personální praxi

 • Monitoring služebních vozidel pomocí GPS technologie
 • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z pohledu GDPR
 • Postup při přípravě, implementaci a aplikaci GDPR ve firemní a personální praxi
 • GDPR - hrozba nebo příležitost?

3. Pracovnělékařské služby

 • Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
 • Změny v posudkové péči
 • Novinky v pracovnělékařských službách

Autoři

Kolektiv autorů tvoří renomovaní odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, České správy sociálnho zabezpečení a z  poradenských firem. Na stránkách Zpravodaje se setkáte s Ing. Martou Ženíškovou, Katarínou Dobešovou, JUDr. Petrem Bukovjanem,  JUDr. Věrou Bognárovou, JUDr. Jaroslavem Škubalem, Ing. Karlem Janouškem, Ing. Růženou Klímovou, Ing. Jánem Košturiakem,  Ing. Antonínem Daňkem a řadou dalších.

Obsah

V aktuálních  vydáních Zpravodaje naleznete tato témata:

Obsah čísla 25-26/2018

 • GDPR to nekončí aneb seznamte se s Nařízením ePrivacy
 • Příběhy k zamyšlení – Jak vybrat ministra?
 • Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019
 • Podíl na zisku jako zaměstnanecký benefit
 • Zahraniční stravné od 1. 1. 2019
 • Povinnosti zaměstnavatelů a práva pozůstalých při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání  s následkem smrti zaměstnance
 • Nejčastější chyby v oblasti cestovních náhrad a jejich účinná prevence – 3. část
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 24/2018

 • Když se personalisté pletou
 • Právní úprava whistleblowing v České republice
 • Příběhy k zamyšlení – „Neměň se…“
 • Očkování zaměstnanců z pohledu daní z příjmů
 • Nejčastější chyby v oblasti cestovních náhrad a jejich účinná prevence – 2. část

Obsah čísla 23/2018

 • Služební vozidlo pro soukromé účely zaměstnance
 • O neotesané nenasytnosti
 • Poskytování poukazů Flexi pass  jako zaměstnaneckého  benefitu
 • Nejčastější chyby v oblasti cestovních náhrad a jejich účinná prevence – 1. část

Obsah čísla 22/2018

 • Kontrola zaměstnanců na požití alkoholu
 • Volby z pohledu zdravotního pojištění
 • Prevence chyb  v nemocenském pojištění a odvodu pojistného na sociální pojištění
 • O Benefitní chaloupce
 • Přehled judikatury trochu jinak

Obsah čísla 21/2018

 • Konkurenční doložka v judikatuře českých soudů
 • Pojištění odpovědnosti za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání v příkladech
 • Bylo nebylo aneb Tajemství dobrého firemního příběhu

 

Poradenský servis

Bezplatný poradenský servis pro předplatitele:

V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď ve Zpravodaji, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na  www.pamprofi.cz. Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou autorským kolektivem našeho časopisu. V rámci předplatného jsou zahrnuty bezplatné odpovědi na 4 dotazy ročně.

Ukázka

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz