Brožura

Zákoník práce PLUS

Pro Vás se slevou 100,- Kč.

Formát: A4, Počet stran: 136

Aktuální znění zákoníku práce pro rok 2019. Díky grafickému zvýraznění novelou vynechaného textu a nového textu na první pohled vidíte, co se změnilo. Spolu s tištěným ZP získáte přístup na portál s dalšími pracovněprávními a mzdovými předpisy on-line.

Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, účinné k 1. 7. 2019

Změny přinášející novely právních předpisů jsou různé, některé jsou zásadní, jiné kolikrát nahrazují celá ustanovení, ačkoliv jde vlastně jen o přeformulování vět a žádnou věcnou změnu nepřinášejí.

Proto jistě oceníte úplné znění zákoníku práce, kde uvidíte naráz nově vložený text i text rušený. Aniž byste museli srovnávat znění zákoníku práce ze dvou zdrojů – starou a novou účinnost. Kroužková vazba Vám umožní lepší manipulaci se zákonem.


Úplné znění účinné k 1. 7. 2019

Zrušení karenční doby (§ 192 ZP)

Na základě zákona č. 32/2019 Sb. došlo s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení karenční doby. Od uvedeného data poskytuje zaměstnavatel dočasně práce neschopnému zaměstnanci náhradu již od prvního pracovního dne (neodpracované hodiny).

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti (§ 271a odst. 1 ZP)

Zrušení karenční doby má dopad též do práva zaměstnance dle § 271a odst. 1 ZP na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Přechodná ustanovení

Pozornost musí zaměstnavatel věnovat přechodnému ustanovení novely.


Další právní předpisy

S touto verzí PLUS získáte k tištěnému znění zákoníku práce také přístup na Zákaznický portál 24 s dalšími právními předpisy z oblasti pracovního práva a mzdového účetnictví v elektronické podobě a jinými užitečnými pomocníky.

Obsah

Sešit zákoníku práce obsahuje:

  • Obsah zákoníku práce – zlepší orientaci v zákoně díky tomu, že pohromadě vidíte názvy jednotlivých částí, hlav, oddílů a paragrafů – snáze tak vyhledáte konkrétní ustanovení, u kterého neznáte číslo paragrafu.
    • Navíc zde najdete i pojmenování paragrafů, které v úplném znění název nemají. Díky tomu se snáze v předpisech zorientujete a rychle najdete řešení Vašeho problému.
  • Komentář legislativních změn – zjistíte ihned, jaké změny nastaly a do kterých paragrafů se máte podívat.
  • Aktuální úplné znění zákona.
  • Seznam všech prováděcích předpisů zákoníku práce – zapracované v tabulce s přesnými paragrafy, kterých se dané prováděcí předpisy týkají.

Zákaznický portál 24


K tištěnému znění zákoníku práce získáte také přístup na Zákaznický portál 24

Zákaznický portál

Obsah denně aktualizovaného portálu:

  • právní předpisy z oblasti pracovního práva a mzdového účetnictví  jak v aktuálním znění, tak ve znění starších účinností,
  • aktuality z oblasti zaměstnávání, pracovního práva a mzdového účetnictví,
  • nejpoužívanější vzory pracovněprávních písemností, které si můžete upravit podle potřeby,
  • další praktické informace.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Edita Klímová - klimova@dashofer.cz