Brožura

BOZP dle ČSN ISO 45001:2018 - komentáře a příklady

Využití požadavků normy ve firemní praxi

Formát: A4, Počet stran: 98, ISBN 978-80-87963-91-3

Příručka zabývající se porovnáním požadavků mezi ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN ISO 45001:2018, jako jednoduchá, ale zároveň kompletní pomůcka pro migraci požadavků. V březnu 2018 byla vydána norma ISO 45001, a následně v říjnu 2018 byla publikována její česká verze. Tím začala pro české firmy oficiální možnost aplikace nových nebo upravených požadavků české normy v praxi. Ve snaze pomoci organizacím rychle se obeznámit se změnami, a také je správně použít v praxi, přinášíme tento komentář k využití požadavků ČSN ISO 45001:2018 v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firemní praxi.

Příručka se zabývá porovnáním požadavků mezi ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN ISO 45001:2018. Je koncipována jako jednoduchá, ale zároveň kompletní pomůcka pro migraci požadavků.

Od října 2018, kdy byla publikována česká verze normy ISO 45001, začala pro české firmy oficiální možnost aplikace nových nebo upravených požadavků české normy v praxi.

Publikace obsahuje komentáře k využití požadavků ČSN ISO 45001:2018 v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firemní praxi.

Brožura odpovídá na otázky:

Jak řeší bezpečnost práce nová norma ČSN ISO 45001:2018? Jaké požadavky se v problematice systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci objevují až s touto normou? Jaké jsou hlavní rozdíly v normách OHSAS 18001 a ISO 45001? Jaká legislativa je s novou normou spojena?

Publikace je přímo v textu doplněna u nových požadavků o prakticky využitelné příklady a vzory. Přílohou publikace je Manuál integrovaného systému řízení.

Autoři

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího střediska.

V současnosti pracuje jako certifikovaný auditor akreditovaného certifikačního orgánu v uvedených oblastech a dále jako manažer jakosti. Jako odborný poradce spolupracuje s řadou organizací, má zkušenosti v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků, implementace a zlepšování systémů managementu ve výrobě i službách. Je držitelem certifikátu manažer EMS (ČSJ – 0001/01R), auditor EMS (ČSJ – 00004/03RR), auditor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), auditor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).

Obsah

  1. Úvod
  • Obecně
  • K čemu je dobré použít ISO 45001?
  • Porovnání ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN ISO 45001:2018
  • Výhody zavedení systému managementu BOZP dle ČSN ISO 45001:2018
  1. Jednotlivé články ČSN ISO 45001:2018, souhrnný přehled s komentářem k praktické aplikaci
  2. Postup implementace změn
  3. Přechodné období
  4. Příloha: Manuál integrovaného systému řízení

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Veronika Bradová - bradova@dashofer.cz