Brožura

BOZP v silniční dopravě

Formát: A4, Počet stran: 72, ISBN 978-80-87963-94-4

Je jen málo oborů činnosti, jejichž úprava by podléhala tak častým změnám jako silniční doprava. Tato brožura napomůže v orientaci v aktuální legislativě pro oblast silniční dopravy a zajištění bezpečnosti při jejím provozování a poslouží nejen řidičům, ale také zaměstnancům, kteří u zaměstnavatele za BOZP odpovídají, schvalují pracovní cesty a školí řidiče.

Je jen málo oborů činnosti, jejichž úprava by podléhala tak častým změnám jako silniční doprava.

Tato brožura napomůže v orientaci v aktuální legislativě pro oblast silniční dopravy a zajištění bezpečnosti při jejím provozování a poslouží nejen řidičům, ale také zaměstnancům, kteří u zaměstnavatele za BOZP odpovídají, schvalují pracovní cesty a školí řidiče.

UKÁZKA

Určeno

  • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik
  • referentům bezpečnosti práce
  • majitelům, ředitelům a jednatelům malých firem, kde zaměstnanci používají silniční vozidla
  • OSVČ která při výkonu své činnosti řídí motorová vozidla

Obsah

Předpisy související se zajištěním BOZP pro silniční dopravu

   Základní předpisy, které se vztahují k silniční dopravě

   Stručný výklad ke změnám, které přinesly novelizace za poslední období

Nebezpečí v silniční dopravě

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy v silniční dopravě

Zaměstnanec v silniční dopravě

Opravárenství a garážování

Vzor vnitřního předpisu zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků

Školení o právních a ostatních předpisech BOZP pro pracovníky v silniční dopravě

Osnova školení BOZP pro zaměstnance používající referentsky řízená vozidla a pro zaměstnance, kteří na pracovních cestách používají vlastní vozidla

Příklady testových otázek pro ověření znalostí z problematiky BOZP související s provozem silničních vozidel pro řidiče referenty

Návrh nových či novelizovaných otázek pro silniční dopravu roku 2019

Dohoda pro zaměstnance používající referentsky řízená vozidla

Dohoda pro zaměstnance používající na pracovních cestách vlastní vozidla

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Mgr. Ondřej Vraný - vrany@dashofer.cz