Brožura

Cenová mapa České republiky

- Aktuální průměrné ceny bytových prostor, nebytových prostor a pozemků jednotlivých krajů České republiky

Formát: A4, Počet stran: 70, ISBN 978-80-87963-74-6

Vám umožní získat přehled o aktuálních cenách nemovitostí v jednotlivých krajích České republiky. Seznámí Vás s prodejními cenami a cenami pronájmů bytových prostor, nebytových prostor a pozemků. Určeno(nejen) pro odhadce majetku, developery, soudní znalce, investory a realitní kanceláře.

Cenové mapy České republiky – 2/2020 (datum vydání: srpen 2020)

Publikace Cenové mapy 2/2020 se kromě aktualizovaných cenových map zaměřuje na nebytové prostory. Nájemné těchto prostor ovlivňuje ekonomická situace státu, ale nemusí se vždy měnit v přímé závislosti např. na nezaměstnanosti nebo inflaci. Někdy dochází k paradoxu, že nájemné klesá při růstu cen nemovitostí.

Dozvíte se, jak se vyvíjely nájmy prostor v administrativních budovách a nájmy skladových prostor v období 1990 až 2020. Oproti bytům má na výši nájemného mnohem větší vliv lokalita. Zejména se jedná o nájmy kancelářských prostor na malých městech a v obcích.

Autoři připravili také názorný příklad stanovení místně obvyklého nájemného.

I tentokrát získáváte aktuální cenové mapy České republiky, které byly vytvořeny na základě údajů poskytnutých od regionálních a okresních výborů, znalců, odhadců majetku, realitních makléřů, bank a spořitelen. Před finálním zpracováním byly posouzeny odborníky z řad profesních sdružení (např. Komora soudních znalců, Bankovní asociace a další) a z vysokých škol (např. Bankovní institut, ČVUT). Informace tak patří k těm nejkvalitnějším a nejspolehlivějším, které můžete získat.

Publikace je určena zejména pro:

 • odhadce majetku 
 • developery 
 • soudní znalce 
 • investory 
 • realitní kanceláře 
 • banky, hypoteční spořitelny
 • pojišťovny

Další vydání publikace Cenové mapy České republiky 2/2020 připravujeme na únor 2021.

Autoři

Ing. Petr Ort, Ph.D., Ing. Olga Ortová Šeflová a kolektiv autorů

Obsah

 • Definice cenových map
 • Teorie cenových map
 • Metodologie tvorby cenových map
 • Praktická tvorba cenových map
 • Základní problémy
 • Cenotvorné prvky a jejich porovnání
 • Místně obvyklé nájemné nebytových prostor v České republice v období 1990-2020
 • Cenové mapy České republiky – úvod
 • CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY - srpen 2020

Poradenský servis

Všem zákazníkům nabízíme poradenský servis zdarma. Díky této službě se na nás můžete kdykoliv obrátit s konkrétním dotazem, na který jste v publikaci nenašli odpověď, a my pro Vás zajistíme zodpovězení dotazu autorem – odborníkem na dané téma.

Vaše dotazy nám posílejte prostřednictvím specializovaného portálu Stavební klub.

Ukázka

Ukázka grafické podoby cenových map ze srpna 2010.

http://www.dashofer.cz/download/pdf/ncm2_ukazka_cenovych_map.pdf

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Aktualizace

Publikace vychází 2x ročně. Zákaznický portál 24 je aktualizován průběžně. Při přípravě každé aktualizace reagujeme na změny cen nemovitostí, na změny právních předpisů a technických norem, ale také na přání a požadavky našich zákazníků.

Odběr aktualizací je nezávazný, písemným zrušením odběru však zaniká nárok na další aktualizační služby.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Jitka Futerová - futerova@dashofer.cz