Brožura

Cenové mapy České republiky

Aktuální ceny bytových a nebytových prostor a pozemků

Znalost cen je zásadním předpokladem pro úspěšnou obchodní strategii. Získejte je v přehledné a praktické podobě

Formát: A4, Počet stran: 70, ISBN 978-80-87963-74-6

S brožurou Cenové mapy dostáváte úplný přehled o aktuálních cenách nemovitostí v jednotlivých krajích České republiky. Porozumíte cenotvorbě v této oblasti. Získáte správnou představu o cenách pronájmů bytových prostor, nebytových prostor a pozemků.

Cenové mapy České republiky 2/2021 nyní v prodeji!

Publikace je určena zejména pro:

 • odhadce majetku 
 • developery 
 • soudní znalce 
 • investory 
 • realitní kanceláře 
 • banky, hypoteční spořitelny
 • pojišťovny

Autoři

Ing. Petr Ort, Ph.D., Ing. Olga Ortová Šeflová a kolektiv autorů

Obsah

 • Definice cenových map
 • Teorie cenových map
 • Metodologie tvorby cenových map
 • Praktická tvorba cenových map
 • Základní problémy
 • Cenotvorné prvky a jejich porovnání
 • Oceňování věcných břemen podle novely č. 237/2020 Sb. zákona č. 151/1997 Sb.
 • Financování nemovitostí
 • Cenové mapy České republiky

Ukázka

Ukázka grafické podoby cenových map ze srpna 2010.

http://www.dashofer.cz/download/pdf/ncm2_ukazka_cenovych_map.pdf

Aktualizace

Publikace vychází 2x ročně. Při přípravě každé aktualizace reagujeme na změny cen nemovitostí, na změny právních předpisů a technických norem.

Odběr aktualizací je nezávazný, písemným zrušením odběru však zaniká nárok na další aktualizační služby.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Roman Uvíra - uvira@dashofer.cz