Brožura

DPH v kostce

AKCE - 2 publikace za cenu 1

Formát: A4, Počet stran: 180

Jedinečná publikace DPH v kostce Vám pomůže bleskově vyřešit všechny Vaše problémy v oblasti daně z přidané hodnoty.

AKCE - 2 publikace za cenu 1

Objednejte nyní publikaci pro rok 2019 a aktualizované vydání 2020 získáte počátkem příštího roku jako BONUS.

Jedinečná publikace DPH v kostce Vám pomůže bleskově vyřešit všechny Vaše problémy v oblasti daně z přidané hodnoty.

Je určena všem, kteří se potřebují dobře orientovat v oblasti daně z přidané hodnoty. Nabízí Vám zcela nový koncept.

Přehledná schémata Vám pomohou velice rychle a snadno najít řešení Vašeho problému.

Již se nemusíte zdlouhavě probírat nekonečným množstvím teorie. Stačí nalistovat oblast zákona o DPH, která Vás zajímá, a okamžitě si potvrdit, že Váš postup je správný a v souladu se zákonem.

Publikace obsahuje 182 stran formátu A4, aktualizace probíhá 1-2x ročně.

Udělejte si malý test Vašich znalostí.

Do obratu pro účely zákona o DPH vstupují?

a) Plnění osvobozená od daně s nárokem

na odpočet daně.

b) Úplaty z prodeje dlouhodobého majetku.

c) Plnění s místem plnění mimo tuzemsko.

Správné řešení je a). Více naleznete na straně 18 publikace DPH v kostce.

 

Kde je místo plnění u dodání zboží s instalací

či montáží?

a) Místem plnění je místo, kde se zboží nachází v době,

kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná.

b) Tam, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání

uskutečňuje.

c) Místem plnění je místo, kde je zboží instalováno

nebo smontováno.

Správné řešení c). Další podrobnosti hledejte v kapitole Místo plnění.

 

Plátce má povinnost vystavit daňový doklad do?

a) 10 dnů.

b) 15 dnů.

c) 25 dnů.

Správné řešení je b). Více Vám poví schéma na straně 55.

 

Základ daně také zahrnuje?

a) Rozdíl ze zaokrouhlení částky daně.

b) Vedlejší výdaje, jako např. náklady na balení, přepravu,

pojištění a provize, které jsou účtovány osobě,

pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění,

při jeho uskutečnění.

c) Slevu z ceny, pokud je poskytnuta ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

Správné řešení je b). Další položky naleznete na straně 59 publikace DPH v kostce..

Autoři

Autorkami publikace jsou Ing. Miroslava Nováková s Ing. Danou Langerovou.

Ing. Miroslava Nováková pracuje v daňové správě od roku 2001, metodice daně z přidané hodnoty se věnuje od roku 2004. Zabývá se rovněž lektorskou a publikační činností.

Ing. Dana Langerová pracuje v daňové správě od roku 1992, metodice daně z přidané hodnoty se věnuje od roku 2004. Rovněž se zabývá lektorskou a publikační činností.

Obsah

DPH v kostce Vám přináší řešení například v těchto oblastech zákona o DPH:

Místo plnění při:

 • dodání zboží
 • poskytnutí služeb
 • převodu nemovitostí
 • pořádání kulturních akcí

Sazba DPH u:

 • poskytování služeb
 • prodeje zboží
 • stavebních prací

Daňové doklady:

 • vystavování  a uchovávání daňových dokladů
 • při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby
 • při dovozu a vývozu zboží

Základ daně:

 • stanovení základu daně
 • opravy základu daně
 • základ daně při pořízení zboží z JČS
 • základ daně při dovozu zboží

Osvobození od DPH při:

 • finančních činnostech
 • dovozu a vývozu zboží
 • poskytnutí služby do třetích zemí
 • převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení
 • ostatní plnění osvobozená od daně

Vracení daně:

 • plátcům v jiných členských státech
 • v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě
 • daně osobám požívajícím výsad a imunit
 • v rámci zahraniční pomoci

Odpočet daně:

 • podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně
 • oprava odpočtu daně
 • způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši
 • vyrovnání odpočtu daně

Zvláštní režimy pro:

 • poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb
 • cestovní službu
 • investiční zlato

Kontrolní hlášení

a mnoho dalších oblastí podle zákona o DPH, abyste nalezli řešení všech Vašich problémů…

Ukázka

Zde si můžete přečíst ukázku z publikace DPH v kostce. Ukázka se zabývá Uskutečněním zdanitelného plnění a povinností přiznat daň u tuzemských plnění.

Státněte si ukázku publikace ve formátu pdf.

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • aktuality z Vašeho oboru,
 • právní předpisy – nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • řešené dotazy,
 • daňový kalendář,
 • adresáře a další praktické informace.

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace na jednom místě.

Stačí se podívat na https://zakaznik.dashofer.cz/.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Štěpánka Kvardová - kvardova@dashofer.cz