Brožura

Elektronická evidence tržeb 2020

- podrobný výklad pro praktické využití EET

Formát: A5, Počet stran: 226, ISBN 978-80-7635-020-5

Elektronická evidence tržeb bude platit "pro všechny" podnikatele od 1. května 2020, kdy nabíhají i zbývající dvě fáze. Mnohá změněná ustanovení v zákoně EET se ovšem týkají i současných plátců, jako např. povinné uvádění DIČ na účtence, a to již od 1. listopadu 2019! Publikace je určena všem, kteří se EET nevyhnou.

Elektronická evidence tržeb v České republice funguje již více než tři roky, avšak pravidla pro její správné vedení se opakovaně mění. Praktická příručka s desítkami příkladů, tipů či doporučení si klade za cíl zodpovědět vše potřebné spojené s touto evidenční povinností. Naleznete v ní odpovědi například na následující otázky:

  • Největší novinkou je zavedení tzv. "zvláštního režimu" neboli "papírové verze EET". Kdo je oprvávněn zvláštní režim použít a jak v praxi postupovat?
  • Které údaje je nutné uvádět na účtence?
  • Je třeba i nadále testovat příjmy z tzv. minoritní činnosti?
  • Týká se EET i pronajímatelů bytů?
  • Jak postupovat, má-li poplatník více provozoven?
  • Jaké jsou možnosti daňové optimalizace?
  • Kdo a za jakých podmínek může uplatnit slevu na dani 5 000 Kč?

Brožurka je určena všem, kteří nově začínají elektronicky evidovat tržby, ale rovněž těm, kteří již EET používají a potřebují se seznámit s novelizovaným zákonem.

Autoři

Ing. Jan Ambrož

auditor a daňový poradce se zkušenostmi nejen se zaváděním EET do praxe

Obsah

Stručný obsah:

Úvod

Principy EET

- kdo je poplatníkem, co je evidovanou tržbnou, co je ojedinělou tržbou, vyloučené tržby, autentizace, certifikáty, start EET, režimy EET, účtenka, opravy...

Zvláštní režim

- fungování systému, kritéria pro splnění pro použití zvláštního režimu, žádost, zahájení a zavedení do praxe, pro a proti zvláštního režimu...

Práva a povinnosti „nových“ poplatníků do 1. 5. 2020

- minoritní činnost, volba režimu, plusy a minusy jednotlivých režimů, zahájení EET...

Optimalizace EET, tipy pro fyzické osoby (i PO)

- rutinní provoz, výpadky, opravy dokladů, účtenka, chyby, slevy na dani...

Abeceda EET

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů

Ukázka

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Lucie Čížkovská - cizkovska@dashofer.cz