Brožura

EET v praxi

Formát: A4, Počet stran: 130, ISBN 978-80-87963-40-1

Povinnost elektronicky evidovat tržby v podmínkách roku 2017 přináší mnoho otázek, jak správně naplnit požadavky zákona a vyvarovat se tak vysokých pokut. Na 130 stranách naleznete přibližně 100 příkladů z praxe a 30 zodpovězených dotazů. Kniha je zpracována srozumitelně, připravena praktikem a nebojí se upozornit na nejednoznačná ustanovení.

Evidence tržeb nabíhá pro podnikatele postupně. První dvě fáze již byly spuštěny, další dvě nás čekají v roce 2020. Zákon o evidenci tržeb zatím nebyl novelizován, avšak bylo vydáno mnoho stanovisek, doplňků, metodika... Orientovat se v ustanoveních a hledat hranice mezi tím, co je nutné evidovat a co nikoli, je obtížné.

Elektronická evidence tržeb v praxi hledá odpovědi v mnohdy nejasných a nejednoznačných výkladech. Dává tipy a rady, jak postupovat v souladu se zákonem a jakých pochybení se vyvarovat. Kniha je zpracována na základě zkušeností se zaváděním do praktického života podnikatelů.

Elektronická evidence tržeb v praxi zahrnuje 130 stran formátu A4 a přístup na Zákaznický portál 24 (podrobnosti níže).

BONUS – Laminovaná vývěsní cedule zajišťující informační povinnost dle § 25 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je součástí publikace.

Autoři

Ing. Jan Ambrož

auditor a daňový poradce se zkušenostmi nejen se zaváděním EET do praxe

Obsah

Obsah (zkrácený):

PRINCIPY EET

Princip a kdo je poplatníkem, jeho rozhodný příjem (§§ 3 a 6)

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby
 • FO/PO a ojedinělý příjem
 • Účetnictví a EET

Co je evidovanou tržbou (§§ 4 a 5)

 • Formální náležitosti
 • Příklady „příjmů“

Tržby vyloučené (§ 12)

 • Specifické případy
 • Minoritní činnost fyzických osob

Tržby dočasně vyloučené (§ 37)

Start a procesní úkony (§§ 13 až 17)

 • Autentizace
 • Certifikáty
 • Provozovna

Běžný režim (§§ 7 až 9, 18 až 22)

 • Datová zpráva
 • Účtenka
 • Opravy aj.
 • IT služby
 • Pověření

Zjednodušený režim (§§ 10, 11 a 23)

 • Procesní řízení a informační

Povinnosti (§§ 1 a 2, 24 až 36)

 • Kontroly a sankce
 • Povinnosti poplatníka
 • Závazné posouzení

PRAXE A VZOROVÉ PŘÍKLADY

Testování příjmů fyzické a právnické osoby

 • Fyzická osoba a podnikání
 • Právnická osoba
 • Ojedinělý příjem

Přehled příjmů a režim EET

 • Evidovaná tržba
 • Cokoliv je/není v EET
 • EET a účetnictví, daně

Absolutní a relativní vyloučení tržeb z EET

 • Absolutní vyjmutí z EET
 • Relativní vyjmutí z EET

Etapy zahájení evidence

 • Vyloučení a kódy NACE
 • Služby stravovací a ubytovací

Start a povinné úkony poplatníka

 • Žádost o autentizační údaje
 • Certifikáty
 • Provozovna
 • Příprava EET vs. ostrý start

Realizace EET v on‑line režimu

 • Datová zpráva a účtenka
 • Výpadky systému, storna aj.
 • Pověření

Varianta zjednodušeného režimu

Sankce, informační povinnosti a závazné posouzení

 • Kontroly a sankce
 • Informační povinnosti
 • Závazné posouzení

TIPY PRO FYZICKÉ OSOBY

Kdo je poplatníkem jako FO a charakter příjmů

Minoritní příjem a start EET

 • Posunutí termínu startu EET
 • Doplnění výkladu k minoritní činnosti
 • Specifika a tipy pro FO
 • Sleva na dani

DOTAZY Z PRAXE

Zahájení EET podle klasifikace NACE

Výjimky Pro fyzické osoby,

Minoritní činnost aj

Specifika právnických osob

Různé typy příjmů a jejich evidence

Administrativní, účtenky aj.

ABECEDA EET

Zákon č. 112/2016 Sb.

Ukázka

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • aktuality z Vašeho oboru,
 • právní předpisy – nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • formuláře daňových přiznání,
 • řešené dotazy,
 • daňový kalendář,
 • adresáře a další praktické informace.

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Lucie Čížkovská - cizkovska@dashofer.cz