Brožura

Falšování potravin

Formát: A4, Počet stran: 114, ISBN 978-80-87963-88-3

Za falšování potravin je považováno úmyslné odchýlení se od legislativních požadavků nebo klamání spotřebitele prováděné za účelem finančního zisku. Co je považováno za falšování a kdy se jedná „pouze“ o snížení kvality výrobků? Za jakých podmínek může falšování představovat ohrožení zdraví a života spotřebitelů? Jak se falšují jednotlivé komodity a jak se toto falšování odhaluje? Na to odpoví praktická publikace Falšování potravin.

Za falšování potravin je považováno úmyslné odchýlení se od legislativních požadavků nebo klamání spotřebitele prováděné za účelem finančního zisku. Obvykle je možno zpětně dosledovat, zda k falšování došlo z úmyslu provozovatele potravinářského podniku získat neoprávněnou konkurenční výhodu, v důsledku hrubé technologické nekázně nebo se jednalo o zásadní neznalost.

Publikace Falšování potravin si klade za cíl uvést do souvislostí a na pravou míru některé informace z médií, vysvětlit, co je považováno za falšování, kdy se jedná „pouze“ o snížení kvality výrobků, za jakých podmínek může falšování představovat ohrožení zdraví a života spotřebitelů, vymezit rizikové komodity a způsoby falšování, charakterizovat laboratorní metody vhodné k odhalení falšování a diskutovat jejich nevýhody a omezení.

Porozumění problematice falšování potravin ze strany pracovníků potravinářského průmyslu, obchodníků i laboratoří provádějících testování potravin je jedním z nezbytných nástrojů boje proti podvodům a v důsledku vede ke zvyšování kvality a důvěryhodnosti potravin na tuzemském trhu.

Autoři

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Obsah

 • Úvod do problematiky falšování
 • Metody hodnocení autenticity a detekce falšování potravin
 • Falšování způsobů produkce a zpracování potravin
 • Falšování masa a výrobků z masa
 • Falšování ryb a výrobků s podílem ryb
 • Falšování mléka a výrobků z mléka a s podílem mléka
 • Falšování výrobků s podílem vajec
 • Falšování jedlých tuků a olejů
 • Falšování včelího medu
 • Falšování výrobků z ovoce
 • Falšování výrobků ze zeleniny
 • Falšování obilovin a výrobků z nich
 • Falšování koření a aromat
 • Falšování kakaa, čokolády a výrobků s podílem kakaa a čokolády
 • Falšování kávy Falšování čaje a výrobků na bázi čaje
 • Falšování vína
 • Falšování lihovin

Ukázka

Pro otevření ukázky prosím klepněte na ikonu PDF:

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Roman Uvíra - uvira@dashofer.cz