Brožura

Falšování potravin

Formát: A4, Počet stran: 114, ISBN 978-80-87963-88-3

Co je považováno za falšování a kdy se jedná „pouze“ o snížení kvality výrobků? Za jakých podmínek může falšování představovat ohrožení zdraví a života spotřebitelů? Jak se falšují jednotlivé komodity a jak se toto falšování odhaluje?

Za falšování potravin je považováno úmyslné odchýlení se od legislativních požadavků nebo klamání spotřebitele prováděné za účelem finančního zisku. Obvykle je možno zpětně dosledovat, zda k falšování došlo z úmyslu provozovatele potravinářského podniku získat neoprávněnou konkurenční výhodu, v důsledku hrubé technologické nekázně nebo se jednalo o zásadní neznalost.

Publikace Falšování potravin si klade za cíl uvést do souvislostí a na pravou míru, co je považováno za falšování, kdy se jedná „pouze“ o snížení kvality výrobků a za jakých podmínek může falšování představovat ohrožení zdraví a života spotřebitelů. Poukáže na rizikové komodity a způsoby falšování. Charakterizuje laboratorní metody vhodné k odhalení falšování, jejich nevýhody a omezení.

Porozumění problematice falšování potravin ze strany pracovníků potravinářského průmyslu, obchodníků i laboratoří provádějících testování potravin je jedním z nezbytných nástrojů boje proti podvodům a v důsledku vede ke zvyšování kvality a důvěryhodnosti potravin na tuzemském trhu.

Autoři

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Od roku 2001 pracuje na VŠCHT Praha na Ústavu konzervace potravin. Podílela se na přípravě akreditovaného programu magisterského studia oboru Technologie potravin, v rámci kterého přednáší zavedený předmět Autenticita potravin a detekce falšování i jeho anglickou mutaci Food Traceability and Authenticity. Její pedagogická i výzkumná činnost je zaměřená na využití pokročilé instrumentace k řešení aktuálních úkolů z oblasti kvality potravin, jako je např. identifikace příčiny vad, optimalizace stability a predikce trvanlivosti a metody hodnocení autenticity potravin.

Obsah

 • Úvod do problematiky falšování
 • Metody hodnocení autenticity a detekce falšování potravin
 • Falšování způsobů produkce a zpracování potravin
 • Falšování masa a výrobků z masa
 • Falšování ryb a výrobků s podílem ryb
 • Falšování mléka a výrobků z mléka a s podílem mléka
 • Falšování výrobků s podílem vajec
 • Falšování jedlých tuků a olejů
 • Falšování včelího medu
 • Falšování výrobků z ovoce
 • Falšování výrobků ze zeleniny
 • Falšování obilovin a výrobků z nich
 • Falšování koření a aromat
 • Falšování kakaa, čokolády a výrobků s podílem kakaa a čokolády
 • Falšování kávy Falšování čaje a výrobků na bázi čaje
 • Falšování vína
 • Falšování lihovin

Ukázka

Pro otevření ukázky prosím klepněte na ikonu PDF:

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Roman Uvíra - uvira@dashofer.cz