Brožura

Geometrické tolerance

dle ISO GPS

Formát: A4, Počet stran: 164

Jaké indikátory tolerance se nově objevují i ve 2D? Kterých 14 pravidel platí pro geometrické tolerování? Publikace Vám pomůže s výkresovou dokumentací podle norem ISO.

Nová publikace pro konstruktéry, technology, výrobní inženýry, vedoucí výroby a všechny, kteří pracují s technickou dokumentací ve strojírenství.

Tato publikace slouží jako podklad pro tolerování geometrie a tvaru při tvorbě výkresů. Vysvětluje požadavky uváděné v mezinárodních normách ISO GPS, a to na názorných obrázcích a příkladech. Jejím cílem je pomoci při přípravě technické dokumentace, ale také při jejím čtení a použití ve výrobě.

Všechny informace obsažené v technické dokumentaci musejí být jednoznačné a srozumitelné. Při zobrazování a kótování součástí i jejich doplňujícím popisu je proto nutné dodržovat zásady norem ISO, aby byly informace obsažené na výkresu správně pochopeny.

V současnosti se k tomu přistupuje také z pohledu používání moderního softwaru a trendu Průmysl 4.0. Moderní podniky se snaží údaje z 2D výkresu uchovávat v živých 3D modelech a databázích pro pozdější využití, např. v konstrukci, výrobě, v metrologii, při výpočtech a simulacích, crash testech.

Praktická publikace "Geometrické tolerance dle ISO GPS" Vám přináší:

- 14 pravidel pro geometrické tolerování

- více než 200 názorných obrázků a tabulek

- aplikaci mezinárodních norem pro zadávání, tolerování a zkoušení rozměru, tvaru, polohy

- postupy stanovení rozměrů a tolerování obrobků a výrobků

Autoři

Ing. Karel Petr, Ph.D.

Absolvent Fakulty strojní, ČVUT v Praze, kde působí jako odborný asistent v oboru tvorby výkresové dokumentace dle ISO GPS a dále v oboru konstrukce, pevnostních výpočtů metodou konečných prvků (MKP) a školení v oblasti výkresové dokumentace (ISO GPS). Člen Technické normalizační komise pro rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování (TNK7).

Obsah

 • Základní pravidla při tvorbě výkresové dokumentace dle ISO
 • Základní termíny a definice
 • Tolerování geometrie a tvaru
  • Toleranční pole
  • Typy geometrických tolerancí dle ISO 1101
  • Prvky pro označení geometrické specifikace - indikátor tolerance
  • Symboly u geometrických tolerancí
  • Aplikace tolerance na odvozené prvky vs. přímo plochy
  • Geometrické tolerance tvaru
  • Geometrické tolerance orientace
  • Geometrické tolerance umístění
  • Geometrické tolerance házení
  • Další symboly v indikátoru tolerance
  • Indikátory roviny a prvku
  • Všeobecné tolerance
  • Metrologické charakteristiky - filtry zadávané do sekce pole a prvku
 • Vztahy mezi tolerancemi
 • Základny a soustavy základen
 • Terminologický slovník

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Jitka Futerová - futerova@dashofer.cz