Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

Jak se připravit na GDPR v 5 krocích - ve zdravotnictví

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR, nabývá účinnosti 25. května 2018. GDPR nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Ochrana osobních údajů se tedy bude na celém území Evropské unie od 25. května řídit přímo GDPR.

I subjekty, které se dosud ochranou osobních údajů nezabývaly, ačkoli je nějak využívají („zpracovávají“) – tzv. správci, by měly GDPR věnovat pozornost, jelikož oproti zákonu zavádí mnohem vyšší pokuty.  V rámci přípravy na GDPR je vhodné provést následující kroky:

 1. zhodnotit nakládání s osobními údaji z hlediska nezbytnosti zpracování osobních dat,
 2. zvážit, zda je skutečně nutné, aby dotčené osoby udělily souhlas se zpracováním osobních údajů,
 3. přijmout opatření k zabezpečení osobních údajů,
 4. splnit všechny povinnosti ve vztahu k subjektům osobních údajů,
 5. splnit všechny povinnosti ve vztahu k dozorovému orgánu.

Díky publikaci získáte:

 • podrobný manuál, jak se na GDPR připravit, a to i na poslední chvíli,
 • postup, jak zpracovat písemnou analýzu zabezpečení osobních údajů, díky které může správce dozorovému orgánu prokázat, že chtěl zajistit soulad svých postupů s požadavky GDPR,
 • postup, jak zpracovat analýzu potřeby jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • odpověď na otázku, zda jste povinni posuzovat vliv na ochranu osobních údajů (tzv. DPIA) a pokud ano, co musí posouzení povinně obsahovat,
 • stručný přehled dokumentů, které je potřeba v souvislosti s GDPR připravit.

Autoři

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Mgr. Tomáš Vavro

Mgr. David Zahumenský

JUDr. Bc. Andrej Lobotka, Ph. D.

Obsah

 1. Nakládání s osobními údaji
 2. Nutnost udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
 3. Zabezpečení osobních údajů
 4. Zpracování a zabezpeční údajů o zdravotním  stavu
 5. Povinnost ve vztahu k subjektům osobních údajů
 6. Povinnosti ve vztahu k dozorovému úřadu
 7. Příklady porušení GDPR ve zdravotnictví
 • Stručný přehled dokumentů, které je třeba mít v souvislosti s GDPR
  k dispozici
 • Bonusy
  • Smlouva o zpracování osobních údajů
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Ukázka


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Mgr. Gabriela Polívková - polivkova@dashofer.cz