Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

Úmluva CMR a odpovědnost dopravce za přepravovanou

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR) je zásadním předpisem pro otázky odpovědnosti dopravce za přepravovanou zásilku a její dodání. Přestože došlo v průběhu 60 let od její účinnosti jen k technické novelizaci jejího textu, celá problematika odpovědnosti dopravce se v průběhu doby proměnila velmi významně. Cílem publikace Úmluva CMR je ukázat na podstatné souvislosti proměny problematiky odpovědnosti mezinárodního silničního nákladního dopravce za přepravovanou zásilku, a to především s důrazem na současná rizika.

Autoři

Mgr. Tomáš Roubal

Jednatel společnosti REGULA – JUDr. Václav Roubal, spol. s.r.o.; specializuje se na otázky odpovědnosti subjektů činných v mezinárodní silniční nákladní dopravě dle Úmluvy CMR a na otázky dopadů zákona o poštovních službách na subjekty činné v oboru vnitrostátních přepravních služeb.

Obsah

Obsah publikace Úmluva CMR a odpovědnost mezinárodního silničního dopravce za přepravovanou zásilku:

 • Problematika „přeprodávání“ přeprav
 • Povinnosti dopravce při převzetí zásilky k přepravě
 • Změna dispozic pro zacházení se zásilkou udělovaná dopravci v průběhu přepravy
 • Možnost zproštění odpovědnosti dopravce při poškození jím přepravované zásilky
 • Dopravce, tlak na ceny přepravních výkonů a (ne)využívání čl. 24 a 26 Úmluvy CMR
 • Využívání a zneužívání pojmu „postupný dopravce“
 • Hrubá nedbalost mezinárodního silničního dopravce ve smyslu čl. 29 Úmluvy CMR
 • Klíčové zásady pro reklamační postupy v mezinárodní silniční nákladní dopravě
 • Ustanovení přepravní smlouvy a jejich uplatnitelnost v případech sporů
 • Sjednávání smluvních podmínek s objednavateli přeprav
 • Návrh pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce
 • Vztah Úmluvy CMR a nového občanského zákoníku (NOZ)
 • Významné soudní výroky (judikáty) k problematice hrubé nedbalosti mezinárodního silničního nákladního dopravce dle čl. 29 Úmluvy CMR
 • Přílohy
  • Příloha 1 – Úplné znění Úmluvy CMR
  • Příloha 2 – Test znalostí Úmluvy CMR a podmínek a náležitostí přepravní smlouvy
  • Příloha 3 – Příklady dokumentů ve smluvních vztazích mezi dopravci a objednavateli přeprav

Ukázka


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Roman Uvíra - uvira@dashofer.cz