Brožura

Podpora nadání ve školách

Formát: A5, Počet stran: 120

Brožura "Podpora nadání ve školách" se zaměřuje na vhodné nastavení systému podpory nadání ve škole, na rozvoj emoční inteligence (EQ) nadaných žáků, podporu vhodných návyků, morálně-volních schopností a potenciálu nadaných dětí.

V brožuře "Podpora nadání ve školách" se soustředíme na jiné oblasti podpory nadání žáků, než publikace na podobné téma. Nezabýváme se ani popisem typů nadání a jejich specifik, ani rozvojem intelektu. Jednou z oblastí, kterou autor rozebírá, je vhodné nastavení systému podpory nadání ve škole. Další oblastí je rozvoj EQ (emoční inteligence) nadaných dětí, dále podpora vhodných návyků a morálně-volních a charakterových oblastí rozvoje osobnosti nadaných dětí a studentů.

Jaká jsou v současné době očekávání rodičů v oblasti rozvoje jejich dětí od školy? Očekávání rodičů od školy lze rozdělit do tří základních oblastí: výuka, klima, osobnostní rozvoj.

Někdy bývá zájem zúžen jen na první z nich – výuku a rozumový rozvoj. Dnes jsou ale kladeny stejně vysoké požadavky i na klima ve třídě / škole a na osobnostní rozvoj žáka. Pokud škola chce být pozitivně vnímána jako škola, která skutečně rozvíjí a pečuje o nadání a talent svých žáků, musí mít dobře zvládnuty všechny tři oblasti.

Kvalita prostředí je velmi významná, protože pokud není klima školy bezpečné, podporující a pozitivní, celkový vý­kon a efektivita žáků jdou prudce dolů. Pro osobnostní rozvoj je stále více charakteristická zvyšující se důležitost individualizace.

Školy, které skutečně podporují nadané děti a rozvoj jejich schopností, se musí věnovat všem třem oblastem se stejnou intenzitou. Realizace je velmi náročná, navíc klade na školy a učitele úplně nové nároky a požadavky.

V brožure se autor Mgr. Miloslav Hubatka zaměřuje na analýzu jednotlivých klíčových oblastí a podoblastí.

Autoři

Mgr. Miloslav Hubatka

Narozen 23. 8. 1968 ve Znojmě.

Absolvoval Filozofickou fakultu MU Brno, obor pedagogika a historie.

Pracoval přes dvacet let ve školství, z toho deset let jako ředitel školy zaměřené na rozvoj nadání žáků. Nyní pracuje jako lektor, mentor a poradce se zaměřením především na rozvoj manage­mentu škol. Věnuje se i publikační činnosti a je krajským meto­dikem podpory nadaných pro Jihomoravský kraj a členem expertního týmu Národního ústavu pro vzdělávání pro pod­poru nadaných žáků na školách.

Obsah

1 Úvod

2 Obecnosti

 • Individuální přístup
 • Extrémy a krajní meze
 • Módní vlivy vs. tradice
 • Vliv rodiny

3 Klíčové oblasti a jejich nástroje

 • Mapa systému

4 Výuka a školské systémy

5 Systémová podpora a rozvoj

 • Koncepčně-systémová opatření

       – Výběrové třídy / školy

       – Programy na podporu nadaných

       – Porovnání mezi výběrovým a inkluzivním modelem rozvoje nadaných

       – Kluby nadaných

       – Výběrové semináře

       – Systémová diferenciace

       – Vzdělávání a příprava učitelů

       – DVPP úspěšné školy

 • Organizačně-provozní oblast

       – Předčasný nástup do školy

       – Přeskočení ročníku

       – Plnění výuky v jiném ročníku

       – Plnění školní docházky jiným způsobem

6 Individuální podpora

 • Individuální vzdělávací program žáka
 • Vnitřní diferenciace ve výuce
 • Psychohygiena – přetíženost
 • Obohacování učiva (enrichment)

       – Obohacování směrem do hloubky

       – Obohacování směrem do šířky

       – Některé nároky na profesionalitu učitele

 • Zájmová a mimoškolní činnost
 • Soutěže

7 Vztahy, klima a komunikace

 • Desegregace
 • Typy segregace

       – Rasová

       – Vědomostní

       – Výkonová

       – Sociální

       – Talentová

 • Práce třídního učitele a podporující klima

       – Učitel jako úředník

       – Učitel jako hasič

       – Učitel jako lídr

 • Komunikace škola a rodina

       – Když učitel dítě zná

       – Komunikace pozitivní i negativní jako zdroj důvěry

       – Polarita komunikace

       – Tripartity a formativní hodnocení

8 Osobní rozvoj

 • Osobní úspěch

       – Silné a slabé stránky

       – Hodnoty

       – Vnitřní limity

 • Sebeřízení

       – Sebereflexe

       – Zpětná vazba

       – Sebekázeň

9 Závěr

Ukázka

Podpora nadání ve školách -  Mapa struktury systému podpory nadaných
žáků

Mapa struktury systému podpory nadaných žáků

 

Systémová podpora a rozvoj nadaných dětí, vč. porovnání mezi výběrovým a inkluzivním modelem rozvoje nadaných žáků

Systémová podpora a rozvoj nadaných dětí, vč. porovnání mezi výběrovým a inkluzivním modelem rozvoje nadaných žáků

 

Vztahy, klima a komunikace - důležitá složka rozvoje nejen nadaných žáků

 

Nástroje dobrého třídního učitele, role třídního učitele a jejich funkce

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Lenka Horáčková - lenka.horackova@dashofer.cz