Brožura

Přesnost a tolerování rozměrů ve strojírenství

Formát: A4, Počet stran: 77

Víte, jak předepisovat přesnost rozměrů na výkresech? Jak stanovit mezní odchylky rozměrů, aby výrobek správně fungoval? Odpovědi najdete v publikaci o přesnosti a tolerování rozměrů ve strojírenství.

Nová publikace pro konstruktéry, technology a ostatní odborníky v provozech. Na názorných příkladech ukazuje, jak předepisovat přesnost rozměrů prvků součástí i celých součástí podle požadavků norem ČSN, DIN a ISO. Publikace se zabývá také určením mezních odchylek délkových a úhlových rozměrů.

Praktická brožura „Přesnost a tolerování rozměrů ve strojírenství“ Vám přináší:

-          způsoby předepisování přesnosti délkových rozměrů,

-          tabulky hodnot odchylek,

-          kótování podle mezinárodních a českých norem,

-          tabulky tolerancí rozměrů,

-          tabulky mezních odchylek pro hřídele a díry.

Autoři

Doc. Ing. František Drastík, CSc.

absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze, poté pracoval jako vysokoškolský učitel. V oboru konstrukce strojů a zařízení má bohaté zkušenosti z praxe a ze spolupráce s mnoha podniky. Dlouhodobě předsedal Technické normalizační komisi pro technickou dokumentaci, byl zpracovatelem technických norem z oboru výkresů ve strojírenství, přesnosti a zaměnitelnosti. Účastnil se tvorby mezinárodních norem ISO v komisích tohoto orgánu. Je autorem řady vysokoškolských učebních textů a odborných publikací, v současné době se věnuje odborné literární a přednáškové činnosti.

Obsah

Pojmy na výkresech v cizích jazycích

Kótování a předepisování přesnosti rozměrů na výkresech

  • Základní pravidla pro kótování
  • Pravidla funkčního kótování a uspořádání kót
  • Předepisování přesnosti délkových a úhlových rozměrů
  • Uložení

Uzavřené obvody kót

  • Lineární rozměrové obvody na jedné součásti
  • Lineární rozměrové obvody ve skupině součástí
  • Nelineární rozměrové obvody
  • Způsoby dosažení požadované přesnosti uzavírajícího členu

Kótování a tolerování roztečí děr

  • Díry na roztečné přímce
  • Díry rozmístěné v ploše

 

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Jitka Futerová - futerova@dashofer.cz