E-dokument

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Počet stran: 114

Publikace zaměřená na ekonomické aspekty převodů bytů a nebytových prostorů členům bytových družstev. Nechybí tipy pro správu domu v průběhu celého procesu a otázky související.

Bytová družstva při převádění majetku svým členům tápou zejména ve dvou otázkách, zda:

  • převádět tento majetek bezúplatně nebo jej prodávat a
  • jak finančně vypořádat prostředky nashromážděné z nájemného od svých dosavadních nájemců.

Velmi často „vítězí“ na první pohled logické úvahy a praktická řešení, přitom nejsou domýšleny důsledky takových postupů, anebo k nim dokonce chybí jakýkoli právní důvod. E-dokument navrhuje postup v souladu se zákonem a dobrou praxí.

Publikace je zaměřená na ekonomické aspekty převodů bytů a nebytových prostorů členům bytových družstev a zejména pak na poměrně složité vzájemné ekonomické vztahy mezi bytovými družstvy a společenstvími vlastníků jednotek.

Zástupci bytových družstev, která převádějí byty a nebytové prostory do vlastnictví svých členů nebo jiných osob a následně některá z nich zajišťují pro společenství vlastníků jednotek správu domu, v publikaci najdou odpovědi na související otázky a nejasnosti.

Autoři

Ing. Lenka Haráková
Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. Téměř 35 let pracuje na Svazu českých a moravských bytových družstvech jako odborník na ekonomiku bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Dlouholetý spolupracovník nakladatelství Verlag Dashöfer, lektor vzdělávací společnosti 1. VOX.
Ing. Božena Künzelová
Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Již 30 let se zabývá bytovou problematikou, v současné době působí jako metodik pro oblast ekonomiky a účetnictví bytových družstev a společenství vlastníků jednotek na Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s. Spolupracuje s různými publikačními a vzdělávacími agenturami, například Aliaves & Co, a. s., ANAG, spol. s r. o., 1. VOX, a. s.

Obsah

  1. Způsoby převodu družstevního bytu členu bytového družstva, podmínky osvobození převodu od daně z příjmů fyzických osob/daně z nabytí nemovitých věcí, varianty stanovení kupní ceny a jejich účetní a daňové dopady
  2. Finanční vypořádání mezi bytovým družstvem a společenstvím vlastníků jednotek nebo nabyvatelem bytu/nebytového prostoru – zaúčtování v bytovém družstvu/společenství vlastníků jednotek, podmínky pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob
  3. Bytové družstvo v postavení správce domu před vznikem společenství vlastníků jednotek – vztah bytového družstva k vlastníkům/nájemcům bytů, varianty účtování příspěvků vlastníků na správu domu a jejich dopady v bytovém družstvu z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty
  4. Správa domu po vzniku společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo v postavení vlastníka/pronajímatele bytů
  5. Forma platby příspěvku na správu domu a pozemku, jeho členění, vyúčtování a vypořádání

Ukázka

Bytové družstvo jako člen společenství vlastníků

Vyúčtování zálohového příspěvku na správu domu v BD

Forma platby příspěvku na správu domu

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Jan Polívka - polivka@dashofer.cz