Brožura

Průvodce pro auditory nejen dle normy ISO 19011

Co, jak a proč auditovat?

Formát: A4, Počet stran: 94, ISBN 978-80-7635-033-5

Brožura se zabývá principy a návodem k provádění auditů. Je koncipována jako pomůcka, pro vytvoření efektivního procesu auditování v organizaci. Text vychází z návodu ve Směrnici ISO 19011.

Text brožury vychází z návodu ve Směrnici ISO 19011. V lednu 2019 vyšlo v české soustavě norem její třetí vydání jako ČSN EN ISO 19011:2019 – „Směrnice pro auditování systémů managementu“. Směrnice poskytuje návod pro proces auditování, založený na principech v kapitole 4 a rozpracovaný do pokynů v kapitolách 5 až 7. Toto třetí vydání (idt. ISO 19011:2018) nahrazuje a ruší druhé vydání (ISO 19011:2011).

Nemáte čas studovat náročné texty a porovnávat změny v nové verzi? Udělali jsme to za vás. A navíc jsme přidali názorné příklady. Brožura je doplněna prakticky využitelnými vzory: plán auditu, zpráva a checklist k auditu systému managementu. V brožuře se dozvíte, co se kam přesunulo, co zůstalo na místě a nezměnilo se, se kterými změnami nestojí za to se podle našeho názoru trápit a které mají pro vás skutečně význam.

Buďte dobrým auditorem!
Občas se lze setkat s názorem, že audit je pouze nutným zlem, povinností, kterou musí organizace splnit a zaplatit, aby dostala „ten papír“ (rozumějte certifikát). Dobrý auditor ale organizaci může přinést mnohem víc. Dobrý auditor je do jisté míry partnerem vedení auditované organizace. Managementu organizace umí poskytnout návrhy na zlepšení fungování systému řízení, díky orientaci v předpisech je schopen upozornit na plánované nebo aktuální změny zákonů a podobně.

Autoři

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího střediska.

V současnosti pracuje jako certifikovaný auditor akreditovaného certifikačního orgánu v uvedených oblastech a dále jako manažer jakosti. Jako odborný poradce spolupracuje s řadou organizací, má zkušenosti v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků, implementace a zlepšování systémů managementu ve výrobě i službách. Je držitelem certifikátu manažer EMS (ČSJ – 0001/01R), auditor EMS (ČSJ – 00004/03RR), auditor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), auditor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).

Obsah

  1. Úvod
  • Obecně
  • K čemu je dobré použít ISO 19011?
  • Hlavní rozdíly oproti předchozímu vydání
  1. Návod pro auditování a řízení programu auditů
  2. Příloha A Směrnice jako „návod k návodu“
  3. Další návody, tipy a příklady pro auditování
  4. Příklady nedostatků z oblasti procesu auditování
  5. Závěr
  6. Příloha: plán, zpráva a checklist k auditu systému managementu

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Veronika Bradová - bradova@dashofer.cz