Brožura

Regály: instalace, údržba, kontroly

Formát: A4, Počet stran: 60, ISBN 978-80-7635-036-6

Metodika, jak provádět technickou inspekci regálů, jak vyhodnocovat a identifikovat rizika vyplývající z poškození, opotřebení a zanedbané údržby regálů.UKÁZKA

Obsah

Publikace seznamuje se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, související s užíváním skladovací techniky a platnými českými a evropskými normami v této oblasti. 

Dále je v publikaci vysvětlena metodika praktického provádění technické inspekce a práce s jednotlivými tolerancemi uvedenými v normách ČSN EN 15620, ČSN EN 15629, ČSN EN 15635 a ČSN 269030

Publikace vás naučí, jak vyhodnocovat technická rizika případného poškození regálů a jak uplatňovat praktická pravidla potřebná pro správnou a bezchybnou kompletaci a montáž regálových systémů. 

Opomenuty nezůstaly ani postupy při identifikaci rizik vyplývajících z běžného provozu skladu. 

Z úvodu publikace

Skladovací technika učinila za poslední čtvrtstoletí rázný krok vpřed a v současnosti je sofistikovaným oborem, jehož zvládnutí vyžaduje osvojení si nezanedbatelného objemu technických znalostí. Důkazem může být například množství a rozsah technických norem, které jsou dnes této oblasti věnovány.

Díky konkurenčnímu i finančnímu tlaku se regálové celky dodávají s velmi nízkými koeficienty bezpečnosti. To znamená, že je u nich minimální „vůle“ pro porušení zásad bezpečného užívání. Jakékoliv nerespektování pokynů dodavatele, například v podobě přetížení změnou manipulační jednotky nebo neřešené technické havárie, může mít závažné následky.

Za vážnějšími haváriemi, které zpravidla vyústí ve zhroucení části, nebo i celé regálové konstrukce, stojí téměř vždy lidský činitel. A je v celku lhostejné, zda selhal ve fázi projektování, instalace, užívání, nebo údržby. Kontrolovat regály je zkrátka nutné ve všech fázích jejich užívání: po instalaci, v rámci běžného provozu i z hlediska správně prováděné údržby.

Předkládaná publikace, vyplňuje mezeru v oblasti odborné literatury pro pracovníky BOZP a revizní techniky. Jejím cílem je poskytnout i pro laika srozumitelnou metodiku: jak kontrolovat instalační práce, jak vyhodnocovat poškození, jak postupovat při jejich odstranění a na co se zaměřit při identifikaci rizik. Manuál je tak určen všem, kteří buď chtějí provádět revize regálů ve vlastní režii, nebo by se v této oblasti rádi zorientovali. Stejně dobře však může posloužit i jako doplňkový materiál pro odborné pracovníky – projektanty či montéry, kteří sice zvládají technické aspekty, ale o něco hůře se orientují v oblasti požadavků spojených s BOZP.

Publikace je určena:

 • provozovatelům skladů a provozních prostor, ve kterých jsou instalovány regálové systémy,
 • osobám oprávněným provádět revize skladovacích systémů, které si chtějí prohloubit znalosti,
 • osoby odpovědné za bezpečnost, zejména na pracovištích, kde jsou instalovány regály,
 • zájemcům, kteří chtějí provádět kontroly regálů ve vlastní režii. 

Připraveno ve spolupráci se společností Contia Trading s.r.o.

Autoři

František Boška

Absolvent oboru fyzika – technika na pedagogické fakultě. Držitel osvědčení OZO v prevenci rizik. V letech 1995 – 2006 se zabýval prodejem regálů od několika evropských výrobců. Od roku 2006 se zabývá revizemi a kontrolami skladovací techniky, žebříků a pojízdných lešení. Od roku 2014 školí z metodiky provádění revizí regálů.

Jako prokurista společnosti Hailo CZ (výrobce hliníkových žebříků) se jako zástupce za ČR v roce 2005 zúčastnil jednání evropského certifikačního úřadu v Bruselu, který projednával detaily evropských norem pro žebříky řady EN 131. Nyní je majitelem a jednatelem firmy Contia Trading s.r.o, kde zastává pozici jednatele. Jejím největším zákazníkem je společnost DHL, kde provádí 2x ročně revize a školení zaměstnanců pro všechny pobočky v ČR.

Obsah

Legislativa

 • Zákony a nařízení vlády
  - nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
  - nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
  - zákon č. 309/2006 Sb.
 • Technické normy
 • Shrnutí povinností

Odborné předpoklady pro provádění revize

Průvodní a provozní dokumentace

Obsah a četnost kontrol

Tolerance, stupně poškození regálů a jejich vyhodnocení

Technická inspekce

 • Pomůcky
 • Kontrola stability a svislosti
 • Nevyrovnanost regálových řad
 • Kontrola přetížení a vodorovnosti
 • Kontrola bezpečnostních prvků
 • Kontrola bezpečného značení
 • Neautorizované opravy, dodržení pravidel bezpečné instalace
 • Kontrola bezpečné manipulace

Identifikace základních rizik

 • Šíře uliček a volný prostor pro obsluhu regálu
 • Šíře schodiště 
 • Šíře uliček pro manipulační techniku 
 • Překážky v uličkách 
 • Podchozí a podjezdová výška v regálových konstrukcích 
 • Riziko vznikající v důsledku možného pádu předmětu z horních úrovní regálu 
 • Bezpečné uložení jednotkových břemen a manipulace s nimi 
 • Volný manipulační prostor v buňce vertikálně a horizontálně, nad regálovou konstrukcí 
 • Značení regálů a skladů provozními parametry 
 • Odstraňování závad 
 • Dokumentace 

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Mgr. Ondřej Vraný - vrany@dashofer.cz