Brožura

Revize ČSN EN ISO 9001:2016 a ISO 14001:2015

Formát: A4, Počet stran: 208

Balíček dvou publikací: Revize ČSN EN ISO 9001:2016 a Revize ISO 14001:2015 Publikace jsou určeny pro manažery kvality, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se v podniku zabývají systémem managementu kvality a environmentálním systémem. Publikace Revize ČSN EN ISO 9001:2016 se zaměřuje na změny v normě ISO 9001, poradí jak co nejsnadněji aktualizovat systém managementu podle nových požadavků. Přímo v textu jsou u nových požadavků doplněny názorné příklady a brožura je také obohacena o nejčastější dotazy z praxe a odpovědi na ně, a dále o příklady nejčastějších neshod v rámci auditů třetí stranou – certifikačních orgánů. Publikace Revize ISO 14001:2015 obsahuje volnou interpretaci požadavků ISO 14001 spolu s komentáři ke změnám. Příručka je navíc v příloze doplněna o odpovědi na časté dotazy, s nimiž se v praxi v rámci prvních zkušeností s novými požadavky opakovaně setkáváme, a o plán implementace.

Na základě více než roční zkušenosti s aplikací obou revidovaných norem vám nabízíme jako pomůcku soubor dvou příruček, které obsahují volnou interpretaci požadavků ISO 9001 a požadavků ISO 14001 spolu s komentáři ke změnám. Průvodci jejich shodnými i rozdílnými oblastmi vám pomůžou lépe se orientovat v nových požadavcích. 

Příručka Revize ČSN EN ISO 9001:2016 je navíc v příloze doplněna o nejčastější dotazy z praxe a odpovědi na ně, a dále o příklady nejčastějších neshod v rámci auditů třetí stranou – certifikačních orgánů. Druhá z publikací Revize ISO 14001:2015 je doplněna o odpovědi na časté dotazy, s nimiž se v praxi v rámci prvních zkušeností s novými požadavky opakovaně setkáváme, a o plán implementace.

Autoři

Autorka obou publikací je Ing. Monika Becková, která při psaní využívá letitých zkušeností ze své profesní praxe externího auditora u renomovaných certifikačních společností a na četných příkladech radí, jak vše hravě zvládnout.

Autorka: Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího střediska.

V současnosti pracuje jako certifikovaný auditor akreditovaného certifikačního orgánu v uvedených oblastech a dále jako manažer jakosti. Jako odborný poradce spolupracuje s řadou organizací, má zkušenosti v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků, implementace a zlepšování systémů managementu ve výrobě i službách. Je držitelem certifikátu manažer EMS (ČSJ – 0001/01R), auditor EMS (ČSJ – 00004/03RR), auditor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), auditor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).

Obsah

1. Publikace - Revize ČSN EN ISO 9001:2016
Zkušenosti s aplikací normy v praxi

Obsah publikace:
Úvod

 • Očekávaný přínos
 • Souhrnný přehled změn
 • Nová struktura dle Annex SL
 • Upravená terminologie – produkty, služby a další
 • Nové požadavky – kontext organizace, přístup na základě rizik a příležitostí
 • Požadavky, které „zmizely“
 • Co zůstalo beze změny?


Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016

Příklady k revizi normy ČSN EN ISO 9001:2016

Odpovědi na dotazy

 • GDPR
 • Kontext organizace
 • Určení rozsahu systému managementu
 • Představitel managementu
 • Cíle systému managementu
 • Metrologie
 • Dokumentované informace
 • Externí poskytovatelé
 • Spokojenost zákazníka
 • Interní audit
 • Přezkoumání systému managementu vedením

Příklady nejčastějších neshod z auditů certifikačních orgánů

 

2. Publikace - Revize ISO 14001:2015
Porovnání požadavků s ISO 9001:2015, podobnosti a rozdíly

Úvod

 • Obecně
 • Uživatelé normy
 • Přechodné období
 • Souhrnný přehled změn
 • Co zůstalo beze změny?
 • Očekávaný přínos – nejnovější trendy a propojení
 • systémů řízení

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 14001:2016

Závěr

Příloha 1: Odpovědi na nejčastější dotazy:

 • Jakým způsobem se stanoví kontext organizace?
 • Příklady zainteresovaných stran pro konkrétního výrobce
 • Lze zachovat vyloučené požadavky i podle nových podmínek
 • Jaký je rozdíl v procesním přístupu v ISO 9001 a v ISO 14001?
 • Může se zrušit funkce představitel managementu?
 • Jak plánovat cíle systému managementu?
 • Musí mít registr environmentálních aspektů podobu samostatného dokumentu
 • Jaké jsou nutné dokumentované informace pro úspěšnou certifikaci?
 • Jaké jsou požadavky na interního auditora?
 • V jaké míře probíhá podle nových požadavků Přezkoumání systému managemntu vedením?

Příloha 2: Plán implementace změn v souvislosti s přechodem na ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 pro rok 2017- 2018

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Veronika Bradová - bradova@dashofer.cz