Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Brožura

Revize ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Na základě více než roční zkušenosti s aplikací obou revidovaných norem vám nabízíme jako pomůcku soubor dvou příruček, které obsahují volnou interpretaci požadavků ISO 9001 a požadavků ISO 14001 spolu s komentáři ke změnám. Průvodci jejich shodnými i rozdílnými oblastmi vám pomůžou lépe se orientovat v nových požadavcích. 

Příručka Revize ISO 9001:2015 je navíc v příloze doplněna o komplexní příklad – Manuál kvality. Druhá z publikací Revize ISO 14001:2015 je doplněna o odpovědi na časté dotazy, s nimiž se v praxi v rámci prvních zkušeností s novými požadavky opakovaně setkáváme, a o plán implementace.

Autoři

Autorka obou publikací je Ing. Monika Becková, která při psaní využívá letitých zkušeností ze své profesní praxe externího auditora u renomovaných certifikačních společností a na četných příkladech radí, jak vše hravě zvládnout.

Autorka: Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího střediska.

V současnosti pracuje jako certifikovaný auditor akreditovaného certifikačního orgánu v uvedených oblastech a dále jako manažer jakosti. Jako odborný poradce spolupracuje s řadou organizací, má zkušenosti v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků, implementace a zlepšování systémů managementu ve výrobě i službách. Je držitelem certifikátu manažer EMS (ČSJ – 0001/01R), auditor EMS (ČSJ – 00004/03RR), auditor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), auditor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).

Obsah

1. Publikace - Revize ISO 9001:2015
Jak aktualizovat stávající systém managementu kvality?

Souhrnný přehled změn a porovnání obou verzí normy

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ISO 9001:2015

 • Úvod
 • Předmět normy
 • Citované dokumenty
 • Termíny a definice
 • Kontext organizace
 • Vůdčí role (vedení)
 • Plánování
 • Podpora
 • Provoz
 • Hodnocení výkonnosti
 • Zlepšování
 • Popis nových příloh revidované normy ISO 9001:2015
 • Souhrn hlavních změn a jejich přínos pro praxi
 • Postup implementace změn
 • Přechodné období

 Příklady k revizi normy ISO 9001:2015

 • Příklady interních a externích aspektů
 • Vzor záznamu interních a externích aspektů
 • Příklad hodnocení rizik
 • Vzor záznamu – SWOT analýza
 • Příklady zainteresovaných stran
 • Vzor registru zainteresovaných stran
 • Příklady určení procesů a jejich vzájemných vazeb
 • Vzor dokumentu Mapa procesu se slovním vymezením
 • Příklad rizik a příležitostí procesů
 • Příklady určení rozsahu
 • Vzor Manuálu kvality podle ISO 9001:2015

2. Publikace - Revize ISO 14001:2015
Porovnání požadavků s ISO 9001:2015, podobnosti a rozdíly

Úvod

 • Obecně
 • Uživatelé normy
 • Přechodné období
 • Souhrnný přehled změn
 • Co zůstalo beze změny?
 • Očekávaný přínos – nejnovější trendy a propojení
 • systémů řízení

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 14001:2016

Závěr

Příloha 1: Odpovědi na nejčastější dotazy:

 • Jakým způsobem se stanoví kontext organizace?
 • Příklady zainteresovaných stran pro konkrétního výrobce
 • Lze zachovat vyloučené požadavky i podle nových podmínek
 • Jaký je rozdíl v procesním přístupu v ISO 9001 a v ISO 14001?
 • Může se zrušit funkce představitel managementu?
 • Jak plánovat cíle systému managementu?
 • Musí mít registr environmentálních aspektů podobu samostatného dokumentu
 • Jaké jsou nutné dokumentované informace pro úspěšnou certifikaci?
 • Jaké jsou požadavky na interního auditora?
 • V jaké míře probíhá podle nových požadavků Přezkoumání systému managemntu vedením?

Příloha 2: Plán implementace změn v souvislosti s přechodem na ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 pro rok 2017- 2018


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Veronika Bradová - bradova@dashofer.cz