Brožura

Revize ČSN EN ISO 9001:2016

Jak aktualizovat stávající systém managementu kvality?

Formát: A4, Počet stran: 118, ISBN 978-80-87963-66-1

Aktualizovaná příručka Revize ISO 9001:2015 pod názvem Revize ČSN EN ISO 9001:2016 - Zkušenosti s aplikací normy v praxi. Od prvního vydání publikace uplynula nějaká doba, během které se postupně vyvíjely názory na nové požadavky, řada organizací již úspěšně přechod na novou normu zvládla, některé se ještě stále připravují. Toto druhé přepracované vydání naší příručky je souborem příkladů se stručnými komentáři, které vám mohou pomoci se orientovat v nových požadavcích.

Nová publikace pro manažery kvality, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu ve firmě. Konečná verze normy ISO 9001:2015 byla vydána Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a převzata Evropským výborem pro normalizaci (CEN). ČSN EN ISO 9001 je účinná od 1. března 2016.

Abychom pomohli českým firmám se správnou aplikací, sbírali jsme po celé dva roky od vydání normy zkušenosti s aplikací požadavků v praxi, a mapovali rizika a příležitosti ve vztahu k pochopení nové normy. V době prvního vydání této brožury také nebylo k dispozici české vydání normy, a úpravy ve finální verzi ČSN EN ISO 9001:2016 se taktéž promítly do naší nové publikace. Přímo v textu jsou u nových požadavků doplněny názorné příklady a brožura je také obohacena o nejčastější dotazy z praxe a odpovědi na ně, a dále o příklady nejčastějších neshod v rámci auditů třetí stranou – certifikačních orgánů.

Praktická brožura „Revize ČSN EN ISO 9001:2016 - Zkušenosti s aplikací normy v praxi“ Vám přináší:

-          návodné postupy,

-          odpovědi na často kladené dotazy,

-          jednoduše využitelné vzory,

-          praktické příklady ke každému článku normy,

-          věcná doporučení od iso-org,

-          příklady nejčastějších neshod zjištěných certifikačním orgánem

Autoři

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího střediska.

V současnosti pracuje jako certifikovaný auditor akreditovaného certifikačního orgánu v uvedených oblastech a dále jako manažer jakosti. Jako odborný poradce spolupracuje s řadou organizací, má zkušenosti v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků, implementace a zlepšování systémů managementu ve výrobě i službách. Je držitelem certifikátu manažer EMS (ČSJ – 0001/01R), auditor EMS (ČSJ – 00004/03RR), auditor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), auditor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).

Obsah

Obsah publikace:

 1. Úvod
 • Očekávaný přínos
 • Souhrnný přehled změn
 • Nová struktura dle Annex SL
 • Upravená terminologie – produkty, služby a další
 • Nové požadavky – kontext organizace, přístup na základě rizik a příležitostí
 • Požadavky, které „zmizely“
 • Co zůstalo beze změny?
 1. Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016
 2. Příklady k revizi normy ČSN EN ISO 9001:2016
 3. Odpovědi na dotazy
 • GDPR
 • Kontext organizace
 • Určení rozsahu systému managementu
 • Představitel managementu
 • Cíle systému managementu
 • Metrologie
 • Dokumentované informace
 • Externí poskytovatelé
 • Spokojenost zákazníka
 • Interní audit
 • Přezkoumání systému managementu vedením
 1. Příklady nejčastějších neshod z auditů certifikačních orgánů

 

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Veronika Bradová - bradova@dashofer.cz