Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Brožura

Revize ISO 9001:2015

Nová publikace pro manažery kvality, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu ve firmě. Konečná verze normy ISO 9001:2015 byla vydána Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a převzata Evropským výborem pro normalizaci (CEN). ČSN EN ISO 9001 je účinná od 1. března 2016.

V řadě komentářů k revizi normy se doporučují nejrůznější postupy, jak se vypořádat s novými požadavky a jak je včlenit do systému řízení kvality v organizaci, jak aktualizovat stávajících systém managementu kvality pro splnění revidovaných požadavků a zajistit ověření účinnosti.

Řada organizací řeší, jak s revizí naložit. Proto jsme pro vás sestavili tuto publikaci jako soubor příkladů s krátkými komentáři, které vám mohou pomoci orientovat se v nových požadavcích.

Praktická brožura „Revize ISO 9001:2015“ Vám přináší:

-          komentáře změn,

-          vzory dokumentů,

-          názorné příklady,

-          praktické návody,

-          vzor Manuálu kvality.

Autoři

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího střediska.

V současnosti pracuje jako certifikovaný auditor akreditovaného certifikačního orgánu v uvedených oblastech a dále jako manažer jakosti. Jako odborný poradce spolupracuje s řadou organizací, má zkušenosti v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků, implementace a zlepšování systémů managementu ve výrobě i službách. Je držitelem certifikátu manažer EMS (ČSJ – 0001/01R), auditor EMS (ČSJ – 00004/03RR), auditor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), auditor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).

Obsah

Souhrnný přehled změn a porovnání obou verzí normy

 

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ISO 9001:2015

 • Úvod
 • Předmět normy
 • Citované dokumenty
 • Termíny a definice
 • Kontext organizace
 • Vůdčí role (vedení)
 • Plánování
 • Podpora
 • Provoz
 • Hodnocení výkonnosti
 • Zlepšování
 • Popis nových příloh revidované normy ISO 9001:2015
 • Souhrn hlavních změn a jejich přínos pro praxi
 • Postup implementace změn
 • Přechodné období

 

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015

 • Příklady interních a externích aspektů
 • Vzor záznamu interních a externích aspektů
 • Příklad hodnocení rizik
 • Vzor záznamu – SWOT analýza
 • Příklady zainteresovaných stran
 • Vzor registru zainteresovaných stran
 • Příklady určení procesů a jejich vzájemných vazeb
 • Vzor dokumentu Mapa procesu se slovním vymezením
 • Příklad rizik a příležitostí procesů
 • Příklady určení rozsahu
 • Vzor Manuálu kvality podle ISO 9001:2015

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Jitka Futerová - futerova@dashofer.cz