Brožura

Komentáře a příklady k normám ČSN EN ISO 9001, 14001 a 45001

Formát: A4, Počet stran: 306

Balíček tří publikací: Revize ČSN EN ISO 9001:2016, Revize ISO 14001:2015 a BOZP dle ČSN ISO 45001:2018 Publikace jsou určeny pro manažery kvality, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se v podniku zabývají systémem managementu kvality, environmentálním systémem a systémem BOZP. …

Brožury jsou koncipovány jako pomůcky pro vytváření systémové dokumentace, aby byla v souladu s požadavky norem. Zároveň jsou plné zkušeností z firemní praxe, prakticky využitelných příkladů, vzorů a trefných komentářů.

První z publikací Revize ČSN EN ISO 9001:2016 je navíc doplněna o doporučení z www.iso.org, o příklady nepochopení nových požadavků v praxi, o náměty, které by mohly pomoci s implementací změn a o příklady neshod, které se skutečně vyskytly (a vyskytují) při auditech certifikačních orgánů.

Druhá z publikací Revize ISO 14001:2015 je doplněna o odpovědi na časté dotazy, s nimiž se v praxi v rámci zkušeností s novými požadavky opakovaně setkáváme, a o plán implementace.

Poslední z publikací BOZP dle ČSN ISO 45001:2018 vás rychle seznámí nejen s rozdíly norem OHSAS 18001 a ISO 45001, ale také poskytne příklady příslušných ustanovení nutných právních předpisů. Jako přílohu brožura přináší tzv. Manuál integrovaného systému řízení jako příklad, jak zapracovat požadavky ČSN ISO 45001:2018 do základního dokumentu systému řízení fiktivní organizace zahrnujícího již požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.  

Autoři

Autorka obou publikací je Ing. Monika Becková, která při psaní využívá letitých zkušeností ze své profesní praxe externího auditora u renomovaných certifikačních společností a na četných příkladech radí, jak vše hravě zvládnout.


Autorka: Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího střediska.

V současnosti pracuje jako certifikovaný auditor akreditovaného certifikačního orgánu v uvedených oblastech a dále jako manažer jakosti. Jako odborný poradce spolupracuje s řadou organizací, má zkušenosti v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků, implementace a zlepšování systémů managementu ve výrobě i službách. Je držitelem certifikátu manažer EMS (ČSJ – 0001/01R), auditor EMS (ČSJ – 00004/03RR), auditor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), auditor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).

Obsah

1. publikace - Revize ČSN EN ISO 9001:2016
Zkušenosti s aplikací normy v praxi

Úvod

 • Očekávaný přínos
 • Souhrnný přehled změn
 • Nová struktura dle Annex SL
 • Upravená terminologie – produkty, služby a další
 • Nové požadavky – kontext organizace, přístup na základě rizik a příležitostí
 • Požadavky, které „zmizely“
 • Co zůstalo beze změny?


Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016

Příklady k revizi normy ČSN EN ISO 9001:2016

Odpovědi na dotazy

 • GDPR
 • Kontext organizace
 • Určení rozsahu systému managementu
 • Představitel managementu
 • Cíle systému managementu
 • Metrologie
 • Dokumentované informace
 • Externí poskytovatelé
 • Spokojenost zákazníka
 • Interní audit
 • Přezkoumání systému managementu vedením

Příklady nejčastějších neshod z auditů certifikačních orgánů

2. publikace - Revize ISO 14001:2015
Porovnání požadavků s ISO 9001:2015, podobnosti a rozdíly

Úvod

 • Obecně
 • Uživatelé normy
 • Přechodné období
 • Souhrnný přehled změn
 • Co zůstalo beze změny?
 • Očekávaný přínos – nejnovější trendy a propojení
 • systémů řízení

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 14001:2016

Závěr

Příloha 1: Odpovědi na nejčastější dotazy:

 • Jakým způsobem se stanoví kontext organizace?
 • Příklady zainteresovaných stran pro konkrétního výrobce
 • Lze zachovat vyloučené požadavky i podle nových podmínek
 • Jaký je rozdíl v procesním přístupu v ISO 9001 a v ISO 14001?
 • Může se zrušit funkce představitel managementu?
 • Jak plánovat cíle systému managementu?
 • Musí mít registr environmentálních aspektů podobu samostatného dokumentu
 • Jaké jsou nutné dokumentované informace pro úspěšnou certifikaci?
 • Jaké jsou požadavky na interního auditora?
 • V jaké míře probíhá podle nových požadavků Přezkoumání systému managemntu vedením?

Příloha 2: Plán implementace změn v souvislosti s přechodem na ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 

3. Publikace – BOZP dle ČSN ISO 45001:2018
Komentáře a příklady

Úvod

 • Obecně
 • K čemu je dobré použít ISO 45001?
 • Porovnání ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN ISO 45001:2018
 • Výhody zavedení systému managementu BOZP dle ČSN ISO 45001:2018
 • Jednotlivé články ČSN ISO 45001:2018, souhrnný přehled s komentářem k praktické aplikaci
 • Postup implementace změn
 • Přechodné období

Příloha: Manuál integrovaného systému řízení

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Veronika Bradová - bradova@dashofer.cz