Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Časopis

Společenství vlastníků jednotek aktuálně

Autoři

 • JUDr. Jiří Čáp, advokát, Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků
 • Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce
 • Mgr. Adriana Kvítková, advokátka
 • Mgr. Pavla Krejčí, advokátka
 • Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 • Ing. Lenka Haráková
 • Ing. Marta Neplechová, CSc., účetní poradkyně
 • Ing. Martin Durec, daňový a účetní poradce
 • Mgr. Andrea Manová
 • Mgr. Ing. Denisa Ammerová
 • JUDr. Pavla Schödelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ing. Jiří Skuhra, CSc., nezávislý konzultant a analytik

Obsah

Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek.

S předplatným newsletteru získáte:

 • měsíčník o rozsahu 8-12 stran formátu A4, cena: 1280 Kč/pololetí (bez DPH) plus BONUS - dvakrát ročně příloha SPECIÁL na téma určené zákazníky,
 • CD-ROM aktualizovaný dvakrát ročně, obsahuje:
  • vzory smluv připravené k vyplnění, vytisknutí a použití,
  • úplná znění právních předpisů souvisejících se správou nemvitosti,
  • archiv dotazů a odpovědí poskytnutých v rámci služby poradenský servis zdarma,
  • archiv všech vyšlých čísel časopisu,
  • program Správa bytů a nemovitostí zahrnující pasportizaci, předpisy, platby, revize a vyúčtování záloh na služby tepla, teplé i studené vody a dalších služeb.
 • poradenský servis zdarma - na Vaše dotazy nejpozději do 14 dnů odpoví odborníci z praxe.

Newsletter Společenství vlastníků jednotek aktuálně můžete získat v balíčku spolu s přístupem do on-line databáze SVJ aktuálně. Nabízíme i prostý on-line přístup, více informací najdete na kartě on-line předplatného zde.

Pravidelně se věnujeme tématům:

 • vznik SVJ, název společenství vlastníků, prohlášení vlastníka, stanovy společenství, změna stanov SVJ, přítomnost notáře, orgány SVJ, odpovědnost výboru a hlasování shromáždění společenství vlastníků,
 • převod vlastnického práva, vymáhání pohledávek, dlužníci, osobní údaje vlastníků, práva a povinnosti členů SVJ,
 • rozpočet SVJ, fond oprav, příspěvky na správu domu a pozemku, úrady za služby spojené s užíváním jednotky, rozúčtování tepla a teplé vody, vyhláška č. 269/2015 Sb., plošná instalace měřidel tepla
 • béžná údržba a drobné opravy bytu dle nařízení vlády č. 308/2015 Sb., revize a lhůty k jejich provádění,
 • DPH, kontrolní hlášení, daň z příjmu, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí, daňově uznatelné náklady,
 • vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek, účetní případy, povinost SVJ zveřejňovat účetní závěrku

Aktuální číslo 11/17

 • Nahlížení do listin společenství vlastníků
 • Zveřejňování měsíčních výpisů a jmen dlužníků na webu SVJ
 • Výzva členovi k nápravě závadného jednání
 • Výjimky z povinnosti instalace měřidel tepla
 • Zmocnění manželů na shromáždění v případech z praxe
 • Platnost hlasování manžela bez ověření plné moci
 • Zastoupení předsedy v jeho funkci
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánu
 • Mimořádný příspěvek vlastníka za půdní vestavbu
 • Příjmy z pronájmu po novele ZDP

Poradenský servis

Díky službě poradenský servis zdarma se na nás můžete kdykoliv obrátit s konkrétním dotazem, na který jste v newsletteru nenašli odpověď, a my pro Vás zajistíme zodpovězení dotazu autorem, odborníkem na dané téma.

Nejčastější dotazy:

 • Služby spojené s užíváním bytu, rozúčtování nákladů na teplo dle vyhlášky č. 269/2015 Sb., rozúčtování v odpojeném bytu, rozúčtování vody při nefunkčním vodoměru, instalace měřidel tepla.
 • Účast notáře při změně stanov společenství, úprava prohlášení vlastníka, název SVJ podle NOZ, nový občanský zákoník.
 • Účtování úroku a poplatku bankovního účtu, výplata pojistky, zateplení fasády, povinnost zveřejňovat účetní závěrku.
 • Hlasování per rollam, elektronické hlasování, nutná většina, pozvánka na SVJ.
 • Postup vymáhání pohledávek, osobní údaje dlužníka, úroka a poplatek z prodlení, splátkový kalendář, exekuce, soudní vymáhání.
 • Lhůty provádění revizí, čištění spalinových cest, plynová zařízení, požární ochrana.
 • Jednání s hlučným sousedem, nepořádek v domě, instalace kamer, přístup do bytu, běžná údržba a drobné opravy.
 • Společné části domu, parkovací stání, garáže, odklízení sněhu, domovní kotelna.

Ukázka

  Ukázkové číslo časopisu ve formátu pdf
(pro stáhnutí klikněte na text)

Náhled do CD-ROMu, rubriky dotazů a odpovědí (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Náhled do rubriky dotazů a odpovědí

 

Software pro správu domu (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Software pro správu domu


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Jan Polívka - polivka@dashofer.cz