Časopis

Společenství vlastníků jednotek aktuálně

Formát: A4, Předplatné období: 6 měsíců

Měsíčník aktualit, praktických příkladů a užitečných doporučení pro snadné řízení SVJ z účetního, daňového, technického a právního pohledu.

Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek.

S předplatným newsletteru získáte:

 • měsíčník o rozsahu 8-12 stran formátu A4 a BONUS - dvakrát ročně příloha SPECIÁL na téma určené zákazníky,
 • CD-ROM aktualizovaný dvakrát ročně, obsahuje:
  • vzory smluv připravené k vyplnění, vytisknutí a použití,
  • úplná znění právních předpisů souvisejících se správou nemvitosti,
  • archiv dotazů a odpovědí poskytnutých v rámci služby poradenský servis zdarma,
  • archiv všech vyšlých čísel časopisu,
  • program Správa bytů a nemovitostí zahrnující pasportizaci, předpisy, platby, revize a vyúčtování záloh na služby tepla, teplé i studené vody a dalších služeb.
 • poradenský servis zdarma - na Vaše dotazy nejpozději do 14 dnů odpoví odborníci z praxe.

Newsletter Společenství vlastníků jednotek aktuálně můžete získat v balíčku spolu s přístupem do on-line databáze SVJ aktuálně. Nabízíme i prostý on-line přístup, více informací najdete na kartě on-line předplatného zde.

Autoři

 • JUDr. Jiří Čáp, advokát, Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků
 • Ing. Martin Durec, daňový a účetní poradce
 • Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 • Ing. Lenka Haráková
 • Mgr. Alexandra Kalandarišvili, advokátka
 • Mgr. Pavla Krejčí, advokátka
 • Ing. Božena Künzelová, SMBD
 • Mgr. Adriana Kvítková, advokátka
 • Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce
 • Ing. Marta Neplechová, CSc., účetní poradkyně
 • JUDr. Pavla Schödelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ing. Jiří Skuhra, CSc., nezávislý konzultant a analytik
 • Mgr. Martina Vítková, advokátka

Obsah

Pravidelně se věnujeme tématům:

 • Služby spojené s užíváním bytu, rozúčtování nákladů na teplo dle vyhlášky č. 269/2015 Sb.,
 • Instalace měřidel tepla a přístrojů umožňující dálkový odečet, energetická účinnost a náročnost bydlení, PENB.
 • Služby poskytovatelů telekomunikačních služeb, kamery umístěné vně bytového domu – tipy pro praxi.
 • Konání shromáždění SVJ a rozhodování per rollam, plná moc k zastupování, konání náhradního shromáždění, elektronické hlasování.
 • Vznik SVJ, změna stanov, účast notáře, úprava prohlášení, zápis do rejstříku SVJ, předkupní právo.
 • Odměňování členů výboru a smlouvy o výkonu funkce. Případy účtování, povinnost zveřejňovat účetní závěrku.
 • Postup vymáhání pohledávek, přechod dluhu při převodu jednotky, připojení SVJ k exekuci jednotky vlastníka.
 • Lhůty provádění revizí, kontrolní prohlídky, čištění spalinových cest, dezinfekce společných prostor, parkovací stání.
 • Vymáhání klidu a domovní řád, pronájem bytu, krátkodobé pronájmy, běžná údržba a drobné opravy.

Instalace software Společenství vlastníků jednotek aktuálně, zde ke stažení. 

Proč si produkt objednat

Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek.

S předplatným newsletteru získáte:

 • měsíčník o rozsahu 8-12 stran formátu A4 a navíc BONUS - dvakrát ročně příloha SPECIÁL na téma dle přání zákazníků,
 • CD-ROM, aktualizovaný dvakrát ročně, který obsahuje:
  • vzory smluv připravené k vyplnění, vytisknutí a použití,
  • úplná znění právních předpisů souvisejících se správou SVJ,
  • archiv dotazů a odpovědí od odborníků z praxe,
  • archiv všech vyšlých čísel časopisu,
  • program Správa bytů a nemovitostí zahrnující pasportizaci, předpisy, platby, revize a vyúčtování záloh na služby tepla, teplé i studené vody a dalších služeb.
 • poradenský servis zdarma - na Vaše dotazy nejpozději do 14 dnů odpoví odborníci z praxe.

Newsletter Společenství vlastníků jednotek aktuálně v elektronické podobě = on-line databáze SVJ aktuálně.

Pravidelně se věnujeme tématům:

 • vznik SVJ, název společenství vlastníků, prohlášení vlastníka, stanovy společenství, změna stanov SVJ, přítomnost notáře, orgány SVJ, odpovědnost výboru a hlasování shromáždění společenství vlastníků,
 • převod vlastnického práva, vymáhání pohledávek, dlužníci, osobní údaje vlastníků, práva a povinnosti členů SVJ,
 • rozpočet SVJ, fond oprav, příspěvky na správu domu a pozemku, úrady za služby spojené s užíváním jednotky, rozúčtování tepla a teplé vody, vyhláška č. 269/2015 Sb., plošná instalace měřidel tepla
 • béžná údržba a drobné opravy bytu dle nařízení vlády č. 308/2015 Sb., revize a lhůty k jejich provádění,
 • DPH, kontrolní hlášení, daň z příjmu, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí, daňově uznatelné náklady,
 • vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek, účetní případy, povinost SVJ zveřejňovat účetní závěrku

Poradenský servis

Díky službě poradenský servis zdarma se na nás můžete kdykoliv obrátit s konkrétním dotazem, na který jste v newsletteru nenašli odpověď, a my pro Vás zajistíme zodpovězení dotazu autorem, odborníkem na dané téma.

Nejčastější dotazy:

 • Služby spojené s užíváním bytu, rozúčtování nákladů na teplo dle vyhlášky č. 269/2015 Sb., instalace měřidel tepla, dálkové odečty zařízení, energetická účinnost a náročnost, PENB, služby poskytovatelů telekomunikačních služeb.
 • Konání shromáždění SVJ a rozhodování per rollam za nouzového stavu, plná moc k zastupování při hlasování na shromáždění, elektronické hlasování, nutná většina, pozvánka, náhradní shromáždění, podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ.
 • Přítomnost notáře při vzniku SVJ, při změně stanov, úprava prohlášení vlastníka, přenesení kompetence shromáždění na výbor. Možnosti SVJ nabývat nemovité věci do svého vlastnictví. Vedení seznamu vlastníků jednotek a osob majících byt k užívání. Odměňování členů výboru a smlouvy o výkonu funkce.
 • Účtování úroku a poplatku bankovního účtu, výplata pojistky, zateplení fasády, povinnost zveřejňovat účetní závěrku.
 • Postup vymáhání pohledávek, osobní údaje dlužníka, úrok a poplatek z prodlení, splátkový kalendář, potvrzení o bezdlužnosti, přechod dluhu při převodu jednotky, připojení SVJ k exekuci jednotky vlastníka.
 • Lhůty provádění revizí, čištění spalinových cest, plynová zařízení, požární ochrana, havárie. Kamery umístěné vně bytového domu.
 • Vymáhání klidu a domovní řád, nepořádek v domě, pronájem bytu pro rekreační účely, neoprávněné obohacení ze strany nájemce, přístup do bytu, stavební úpravy v bytě, běžná údržba a drobné opravy, dezinfekce společných prostor,
 • Parkovací stání, garáže, odklízení sněhu, domovní kotelna. Uplatnění předkupního práva dle novely občanského zákoníku.

Ukázka

 

Ukázkové číslo časopisu ve formátu pdf

(pro stáhnutí klikněte na text)

SVJ speciál ve formátu pdf

(pro stáhnutí klikněte na text)

Náhled do CD-ROMu, rubriky dotazů a odpovědí (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Náhled do rubriky dotazů a odpovědí

 

Software pro správu domu (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Software pro správu domu

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Jan Polívka - polivka@dashofer.cz