Brožura

Společnost (sdružení) 2018

Formát: A5, Počet stran: 90, ISBN 978-80-87963-50-0

Tištěná brožura v rozsahu 90 stran je určena všem, kteří řeší otázky podnikání ve společnosti (dle dřívější terminologie sdružení bez právní subjektivity). Obsahuje rozbor oblasti daní, účetnictví a částečně i právních aspektů, nechybí ani množství příkladů a tipy pro optimalizaci.

Praktická tištěná brožura Společnost (sdružení) 2018 v rozsahu 90 stran je určena všem, kteří v praxi řeší otázky týkající se podnikání ve společnosti, resp. sdružení (tak jak bylo používáno v dřívější terminologii).

Poslední velká novelizace zákona o DPH zákonem č. 170/2017 Sb. přinesla podstatné změny ve správě daňových povinností právě pro společníky společností (sdružení). Zároveň umožnila dostatečný časový prostor pro přechod na nové podmínky, a to nejpozději do 31. 12. 2018!

Publikace vysvětlí čtenářům nejen postup ve správě DPH před a po novelizaci, ale zároveň se věnuje celkovému výkladu problematiky daní, účetnictví a částečně i právních aspektů podnikání ve sdružení. Celkový výklad doplňuje velké množství příkladů z praxe, nechybí ani tipy pro optimalizaci řešení!

Autoři

Ing. Jan Ambrož

Obsah

1. Právní aspekty

1.1     PRINCIP společnosti

1.1.1  Vznik společnosti

1.1.2  Rozhodování a jednání společníků

1.1.3  Zákaz konkurence

1.2     SPOLEČNÍCI, jejich práva a povinnosti

1.2.1  Povinnosti a práva

1.2.2  Vklady (příspěvky)

1.2.3  Výsledek činnosti

1.2.4  Změny ve společnosti

1.3     SPRÁVA a řízení činnosti

1.4     SMLOUVA

1.5     TIPY

2.     Správa společnosti

2.1     EVIDENCE společnosti, obecná pravidla

2.1.1  Průběžná evidence a správa majetku

2.1.2  Interní a externí výstupy

2.2     VARIANTY evidence

2.2.1  Obecné informace

2.2.2  Daňová evidence

2.2.3  Paušální výdaje a evidence

2.2.4  Účetnictví

2.2.5  Jiné daně a EET

2.3     TIPY

3.     Daň z příjmů

3.1     PRINCIPY platné pro společníky

3.1.1  Fyzická osoba

3.1.2  Právnická osoba

3.2     SPECIFIKA stanovení základu daně

3.2.1  Specifika společnosti

3.2.1.1 Příjmy (zisk)

3.2.1.2 Výdaje (ztráta)

3.2.1.3 Úpravy základu daně a výše daně

3.2.2  Daňová evidence

3.2.3  Paušální výdaje

3.2.4  Účetnictví

3.3     TIPY

4.     Účetnictví

4.1     POVINNOSTI společníků

4.2     METODIKA

4.2     UZÁVĚRKOVÉ operace a závěrka

4.3     TIPY

5.     Daň z přidané hodnoty

5.1     STARÝ systém

5.1.1  Osoba povinná k dani

5.1.1.1 Vznik společnosti

5.1.1.2 Povinná registrace – změna u společníka

5.1.1.3 Obrat a registrace

5.1.1.4 Skupina a registrace

5.1.1.5 Změny ve společnosti

5.1.2  Plátce DPH

5.1.2.1 Evidence

5.1.2.2 Daňové přiznání a hlášení

5.1.2.3 Přijatá a uskutečněná plnění, nárok na odpočet daně

5.2.1.4 Zdaňovací období

5.2.1.5 Změny a zrušení registrace

5.2     NOVÝ systém

5.2.1  Osoba povinná k dani

5.2.1.1 Vznik společnosti

5.2.1.2 Povinná registrace – změna u společníka

5.2.1.3 Obrat a registrace

5.2.1.4 Skupina a registrace

5.2.1.5 Změny ve společnosti

5.2.2  Plátce DPH

5.2.2.1 Evidence

5.2.2.2 Daňové přiznání a hlášení

5.1.2.3 Přijatá a uskutečněná plnění, nárok na odpočet daně

5.2.2.4 Zdaňovací období

5.2.2.5 Změny a zrušení registrace

5.3   ZMĚNA systému

5.4   TIPY

6.    Praktické pomůcky

6.1   Seznam právních předpisů a použitých zkratek

6.2   Účetní osnova

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Gabriela Kočová - kocova@dashofer.cz