Brožura

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace

Formát: A4, Počet stran: 232, ISBN 978-80-87963-53-1

Jste příspěvková organizace vykazující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.? Pak je příručka určena právě pro Vás! Naleznete zde účetní případy a předkontace (MD Dal) podle jednotlivých účtů. Příručka každoročně reaguje na změny v legislativě, a proto si můžete být vždy jisti, že účtujete správně!

Jste příspěvková organizace vykazující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.? 

Pak je příručka "Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2021" určena právě pro Vás!

Naleznete zde účetní případy a předkontace (MD Dal) podle jednotlivých účtů. Příručka každoročně reaguje na změny v legislativě, a proto si můžete být vždy jisti, že účtujete správně!

S publikací získáte také:

 • odpovědní servis - Váš odborný dotaz z oblasti účetnictví příspěvkových organizací zodpoví naši autoři do 3 týdnů.
 • přístup na Zákaznický portál 24.  

Pravidelný aktualizační servis:

 • 1x ročně aktualizace,
 • reaguje na změny v zákonech a nové podněty v oboru účetnictví příspěvkových organizací,
 • odběr aktualizací je nezávazný, písemným odmítnutím však zaniká nárok na aktualizační služby (bezplatný odpovědní servis).

OBJEDNAT

Tuto publikaci nabízíme také v on-line verzi

Autoři

Autorka: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. 
Lektorská spolupráce: Ing. Danuše Prokůpková

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Vyučuje na vysokých školách (Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., Bankovní institut vysoká škola a.s.), působí jako metodik účetnictví a auditorka (AUDIT HABR s.r.o.). Je dlouholetou členkou Svazu účetních (od r. 1978). V současnosti pracuje ve Výkonném výboru Komory auditorů České republiky, působí ve Výboru pro účetní výkaznictví KA ČR, Výboru pro veřejný sektor KA ČR, Koordinačním výboru při MF ČR. Pracuje v řadě odborných komisí a v redakčních radách, je uznávanou autorkou mnoha publikací a článků. Jako lektorka se zaměřuje na problematiku účetních závěrek, aktualit ve finančním účetnictví v návaznosti na daňovou problematiku, občanské a obchodní právo, věnuje se insolvenčnímu řízení.

Ing. Danuše Prokůpková
Od roku 1994 do roku 2002 zastávala funkci metodika účetnictví veřejných financí na ministerstvu financí. Nyní se věnuje auditorské, poradenské a lektorské činnosti.

OBJEDNAT

Obsah

1. Směrná účtová osnova pro PO
2. Cestovní náhrady, daňové tabulky, platové tarify
3. Účetní souvztažnosti dle jednotlivých účtů směrné účtové osnovy:

 • Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
 • Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky
 • Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky
 • Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
 • Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování
 • Účtová třída 5 - Náklady
 • Účtová třída 6 - Výnosy
 • Účtová třída 9 - Podrozvahové účty

Novinky pro rok 2021

V novém vydání pro rok 2021 se promítlo např. zpětné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí provedené zákonem č. 386/2020 Sb. Souvztažnosti byly upraveny také o některé účetní postupy v souvislosti s onemocněním covid-19, zejména s dopadem do zásob (ochranné osobní pomůcky) a následně výsledkových účtů. Zapracována byla také stanoviska Ministerstva financí související s postupy účtování, např. při účtování o nákladech nepatřících účetní jednotce. 

Ukázka

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Martina Černičková - cernickova@dashofer.cz