Brožura

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace

Co je nového v účetnictví příspěvkových organizací?

Tuto publikaci doporučuje Komora certifikovaných účetních

Formát: A4, Počet stran: 236, ISBN 978-80-87963-53-1

Jste příspěvková organizace vykazující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.? Pak je příručka určena právě Vám! Naleznete zde účetní případy a předkontace (MD Dal) podle jednotlivých účtů. Příručka každoročně reaguje na změny v legislativě, a proto si můžete být vždy jisti, že účtujete správně!

Nejste příspěvková organizace? Pak je pro Vás vhodnější titul Účetní souvztažnosti pro podnikatelskou sféru

Více informací a objednávku naleznete zde.

Jste příspěvková organizace vykazující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.? 

Pak je příručka "Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2022" určena právě Vám!

Naleznete zde účetní případy a předkontace (MD Dal) podle jednotlivých účtů. Příručka každoročně reaguje na změny v legislativě, a proto si můžete být vždy jisti, že účtujete správně!

S publikací získáte také:

 • odpovědní servis - Váš odborný dotaz z oblasti účetnictví příspěvkových organizací zodpoví naši autoři do 3 týdnů.
 • přístup na Zákaznický portál 24.  

Pravidelný aktualizační servis:

 • 1x ročně aktualizace,
 • reaguje na změny v zákonech a nové podněty v oboru účetnictví příspěvkových organizací,
 • odběr aktualizací je nezávazný, písemným odmítnutím však zaniká nárok na aktualizační služby (bezplatný odpovědní servis).

OBJEDNAT

Tuto publikaci nabízíme také v on-line verzi

Autoři

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Vyučuje na vysokých školách (Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., Bankovní institut vysoká škola a.s.), působí jako metodik účetnictví a auditorka (AUDIT HABR s.r.o.). Je dlouholetou členkou Svazu účetních (od r. 1978). V současnosti pracuje ve Výkonném výboru Komory auditorů České republiky, působí ve Výboru pro účetní výkaznictví KA ČR, Výboru pro veřejný sektor KA ČR, Koordinačním výboru při MF ČR. Pracuje v řadě odborných komisí a v redakčních radách, je uznávanou autorkou mnoha publikací a článků. Jako lektorka se zaměřuje na problematiku účetních závěrek, aktualit ve finančním účetnictví v návaznosti na daňovou problematiku, občanské a obchodní právo, věnuje se insolvenčnímu řízení.

OBJEDNAT

Obsah

1. Směrná účtová osnova pro PO
2. Cestovní náhrady, daňové tabulky, platové tarify
3. Účetní souvztažnosti dle jednotlivých účtů směrné účtové osnovy:

 • Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
 • Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky
 • Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky
 • Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
 • Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování
 • Účtová třída 5 - Náklady
 • Účtová třída 6 - Výnosy
 • Účtová třída 9 - Podrozvahové účty

Vydání pro rok 2022

Nové vydání účetních souvztažností bylo na přání čtenářů doplněno o nové příklady např. k problematice peněžitého příspěvku na stravování či účtování o úpravě fondu investic při nenaplnění bankovního účtu peněžními prostředky. Aktualizovali jsme také tabulky cestovních náhrad, platové a daňové tabulky.

Ukázka

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Martina Černičková - cernickova@dashofer.cz