Brožura

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace

Formát: A4, Počet stran: 230, ISBN 978-80-87963-53-1

Jste příspěvková organizace vykazující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.? Pak je příručka určena právě pro Vás! Naleznete zde účetní případy a předkontace (MD Dal) podle jednotlivých účtů. Příručka každoročně reaguje na změny v legislativě, a proto si můžete být vždy jisti, že účtujete správně!

Jste příspěvková organizace vykazující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.? 

Pak je příručka určena právě pro Vás!

Naleznete zde účetní případy a předkontace (MD Dal) podle jednotlivých účtů. Příručka každoročně reaguje na změny v legislativě, a proto si můžete být vždy jisti, že účtujete správně!

S publikací získáte také:

 • odpovědní servis - Váš odborný dotaz z oblasti účetnictví příspěvkových organizací zodpoví naši autoři do 3 týdnů.
 • přístup na Zákaznický portál 24.  

Pravidelný aktualizační servis:

 • 1x ročně aktualizace,
 • reaguje na změny v zákonech a nové podněty v oboru účetnictví příspěvkových organizací,
 • odběr aktualizací je nezávazný, písemným odmítnutím však zaniká nárok na aktualizační služby (bezplatný odpovědní servis).

OBJEDNAT

Tuto publikaci nabízíme také v on-line verzi

Autoři

Autorka: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. 
Lektorská spolupráce: Ing. Danuše Prokůpková

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Vyučuje na vysokých školách (Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., Bankovní institut vysoká škola a.s.), působí jako metodik účetnictví a auditorka (AUDIT HABR s.r.o.). Je dlouholetou členkou Svazu účetních (od r. 1978). V současnosti pracuje ve Výkonném výboru Komory auditorů České republiky, působí ve Výboru pro účetní výkaznictví KA ČR, Výboru pro veřejný sektor KA ČR, Koordinačním výboru při MF ČR. Pracuje v řadě odborných komisí a v redakčních radách, je uznávanou autorkou mnoha publikací a článků. Jako lektorka se zaměřuje na problematiku účetních závěrek, aktualit ve finančním účetnictví v návaznosti na daňovou problematiku, občanské a obchodní právo, věnuje se insolvenčnímu řízení.

Ing. Danuše Prokůpková
Od roku 1994 do roku 2002 zastávala funkci metodika účetnictví veřejných financí na ministerstvu financí. Nyní se věnuje auditorské, poradenské a lektorské činnosti.

OBJEDNAT

Obsah

1. Směrná účtová osnova pro PO
2. Cestovní náhrady, daňové tabulky, platové tarify
3. Účetní souvztažnosti dle jednotlivých účtů směrné účtové osnovy:

 • Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
 • Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky
 • Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky
 • Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
 • Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování
 • Účtová třída 5 - Náklady
 • Účtová třída 6 - Výnosy
 • Účtová třída 9 - Podrozvahové účty

Novinky pro rok 2020

Na přání čtenářů jsme připravili nové účty z oblasti finančního majetku, transferů, věcných břemen. Zapracovali jsme novelu vyhlášky o FKSP. Samozřejmostí publikace je aktualizace praktických tabulek cestovních náhrad a daňových tabulek pro rok 2020. Od začátku roku došlo opět ke zvýšení minimální mzdy a změně stupnic platových tarifů. Užitečným pomocníkem při Vaší práci bude jistě aktuální směrná účtová osnova.

 OBJEDNAT

Ukázka

Prohlédněte si ukázku

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Martina Černičková - cernickova@dashofer.cz