Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

Účetní souvztažnosti v kostce pro podnikatelskou sféru

KOMPLEXNÍ INFORMACE O ÚČTOVÁNÍ - ZCELA OJEDINĔLÉ PROPOJENÍ ÚČETNICTVÍ, DANÍ, PRÁVA A MEZD!
PRO PŘEHLEDNOST ÚČTOVÁNÍ V TABULKÁCH! ŽÁDNÁ BELETRIE.
RYCHLE INFORMACE NAJDETE, OVĔŘÍTE SI DAŇOVÉ DOPADY, ZAÚČTUJETE A ... a další činnost je již na Vás.

DOPORUČUJE KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH!

Tato publikace je určena všem účetním, ekonomům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům, kteří vedou účetnictví v podnikatelských subjektech.

Je dobré ji mít po ruce nejen tehdy, když je potřeba zaúčtovat novou účetní operaci, ale také ve chvíli, kdy je potřeba ověřit si správnost účetních postupů. S ucelenou řadou souvztažností, souhrnnými příklady a s obsahovým vymezením syntetických účtů, čtenář získá komplexní přehled o účtování, který může efektivně využít při práci. 

Autoři

Autorky publikace:

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

 

Obsah

 Členění publikace:

Část 1 – Praktické informace

 • Účtový rozvrh
 • Minimální mzda
 • Stravné při tuzemských pracovních cestách
 • Sazba základní náhrady na 1 km jízdy
 • Základní sazby stravného v cizí měně – nejnavštěvovanější státy
 • Průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad
 • Doporučené směrnice

Část 2 – Účetní souvztažnosti

 • dle jednotlivých účtů účtové osnovy

Část 3 – Souhrnné příklady

 • Rozsah sestavené účetní závěrky
 • Rozvaha v plném rozsahu
 • Rozvaha ve zkráceném rozsahu (rozšířená i základní verze)
 • Výkaz zisku a ztráty v plném i zkráceném rozsahu
 • Účtování o inventarizačních rozdílech

Část 4 – Obsahové vymezení náplně syntetických účtů 

 • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
 • Účtová třída 1 – Zásoby
 • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
 • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
 • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Účtová třída 5 – Náklady
 • Účtová třída 6 – Výnosy
 • Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty

Část 5 – Přílohy:

 • Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem
 • Účetní problematika řešená NÚR, GFŘ, KDP, soudním judikátem či Sdělením MF ČR

Ukázka

Ukázka zpracování díla - stáhněte si zdarma – zde

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • aktuality z Vašeho oboru,
 • právní předpisy – nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • řešené dotazy,
 • daňový kalendář,
 • adresáře a další praktické informace.

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace na jednom místě.

Stačí se podívat na https://zakaznik.dashofer.cz/.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Petra Pientková - pientkova@dashofer.cz