Brožura

Účetní souvztažnosti pro podnikatelskou sféru

Formát: A4, Počet stran: 286, ISBN 978-80-7635-058-8

Získejte komplexní přehled účetních souvztažností pro podnikatelskou sféru s komentáři, poznámkami a daňovými tipy. Stovky souvztažností jsou uvedeny v tabulkách MD/D i v souhrnných příkladech. Včetně obsahového vymezení náplně syntetických účtů. Knihu Účetní souvztažnosti pro podnikatelskou sféru doporučuje Komora certifikovaných účetních!

"Účetnictví mě baví, daně snáším."

Návodná publikace pro účetní, kteří chtějí mít přehled o jednotlivých účetních případech v souvislostech. A kteří získají první záchranu, cennou tím, že ji mají vždy po ruce.

Tato publikace je určena všem účetním, ekonomům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům, kteří vedou účetnictví v podnikatelských subjektech.

Je dobré ji mít po ruce nejen tehdy, když je potřeba zaúčtovat novou účetní operaci, ale také ve chvíli, kdy je potřeba ověřit si správnost účetních postupů. S ucelenou řadou souvztažností, souhrnnými příklady a s obsahovým vymezením syntetických účtů, čtenář získá komplexní přehled o účtování, který může efektivně využít při práci. 

Autoři

Autorky publikace:

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

 

Obsah

 Členění publikace:

Část 1 – Praktické informace

 • Účtový rozvrh
 • Minimální mzda
 • Stravné při tuzemských pracovních cestách
 • Sazba základní náhrady na 1 km jízdy
 • Základní sazby stravného v cizí měně – nejnavštěvovanější státy
 • Průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad
 • Doporučené směrnice

Část 2 – Účetní souvztažnosti

 • dle jednotlivých účtů účtové osnovy

Část 3 – Souhrnné příklady

 • Rozsah sestavené účetní závěrky a povinnost ověřit účetní závěrku auditorem
 • Rozvaha v plném rozsahu
 • Rozvaha ve zkráceném rozsahu - rozšířená verze
 • Rozvaha ve zkráceném rozsahu - základní verze
 • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
 • Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
 • Účtování o inventarizačních rozdílech
 • Účtování související s poskytnutými kompenzacemi (Doporučené účtování o kompenzacích poskytnutých v rámci státního programu Antivirus: Kompenzace mzdových nákladů (karanténa, překážky v práci na straně zaměstnavatele); Prominutí části sociálního pojistného; Doporučené účtování o kompenzacích poskytnutých v rámci státního programu COVID - Nájemné)
 • Opravné položky k cizoměnovým pohledávkám

Část 4 – Obsahové vymezení náplně syntetických účtů 

 • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
 • Účtová třída 1 – Zásoby
 • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
 • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
 • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Účtová třída 5 – Náklady
 • Účtová třída 6 – Výnosy
 • Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty

Část 5 – Přílohy:

 • Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem
 • Účetní problematika řešená KDP, soudním judikátem či Sdělením MF ČR a GFŘ

Proč si produkt objednat

Co mám po ruce, s tím srostu, to mi vždy pomůže...  

V této publikaci naleznete ucelenou řadu souvztažností v tabulkovém přehledu MD/D, se kterými se můžete setkat v praxi, s komentáři, daňovými tipy, upozorněním na nutnost úpravy vnitřní směrnicí a odkazy na související předpisy a odpovídající řádky v účetních výkazech. Navíc s volným místem na vlastní poznámky.

Jednotlivé účetní případy v přehledné tabulkové formě MD/D jsou doplněny:

 • o komentáře,
 • o odkazy na konkrétní body Českých účetních standardů,
 • o způsoby vykazování v rozvaze,
 • o možnou analytickou evidenci,
 • o daňové tipy,
 • o upozornění na nutnost úpravy vnitřní směrnicí,
 • o doporučené vnitřní směrnice rozčleněné dle oblastí,
 • o novinky platné od 1. 1.,
 • o souvislosti s účetními a daňovými zákony.
Komora certifikovaných účetních doporučuje využívat tuto knihu jako praktický doplněk ke všem účetním a daňovým publikacím, stejně jako ke všem seminářům s odpovídající tématikou.  

Výhody publikace Účetní souvztažnosti pro podnikatelskou sféru:
 • Získáte záruku aktuálního účtování.
 • Ušetříte čas díky rychlé a pohodlné práci se vzájemněpropojenými informacemi.
 • Zaručená prevence chyb při účtování.
 • Jistota v účtování zajištěná komplexní informací o účtování vč. daňových tipů.
 • S neomezeným přístupem k aktuálnímu úplnému znění právních předpisů.                                                             

Ukázka

Ukázka zpracování díla:

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • aktuality z Vašeho oboru,
 • právní předpisy – nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • řešené dotazy,
 • daňový kalendář,
 • adresáře a další praktické informace.

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace na jednom místě.

Stačí se podívat na https://zakaznik.dashofer.cz/.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Petra Pientková - pientkova@dashofer.cz