Brožura

Úspěšné zařazení dvouletých dětí do MŠ

Formát: A5, Počet stran: 124

Problematika dvouletých dětí v MŠ od legislativních povinností a povinné dokumentace, zdraví a bezpečnosti, hygieny, stravování, až po vývoj řeči a logopedii.

Již teď některé mateřské školy přijímají děti mladší tří let a od 1. 9. 2020 budou podle novely školského zákona povinny přijímat již děti dvouleté. To s sebou přinese spoustu nových praktických opatření a legislativních povinností, na které se budou muset mateřské školy připravit.

Příručka je užitečným rádcem a pomocníkem při přípravách na tuto velkou změnu v předškolním vzdělávání. Obsahuje vše od legislativních povinností a povinné dokumentace, přes zdraví a bezpečnost ve školce i mimo ni, hygienu, stravování, až po vývoj řeči a logopedii.

V první části se seznámíte s legislativními změnami a povinnostmi, které se pojí s přijímáním dvouletých dětí do MŠ. Nová legislativa upravuje počty dětí ve třídě i mimo ni v závislosti na věku, počty pedagogických a nepedagogických pracovníků nebo zastupování.

Další části jsou zaměřeny především na praktickou problematiku, která se vstupem dvouletých dětí do MŠ zásadně mění. Jedná se zejména o hygienické předpisy, bezpečnost dětí, úprava herního prostředí, ale mění se i komunikace a celý přístup k dětem.

Vše je doplněno případovými studiemi z praxe. 

Komu je brožura určena?

 • ředitelkám a ředitelům mateřských škol
 • pedagogům
 • studentům pedagogických fakult a středních pedagogických škol

Autoři

Bc. Lenka Polášková

Lektorka, mentorka, autorka odborných textů s více než 13letou praxí jako učitelka, zástupkyně ředitele i ředitelka mateřské školy. Specializuje se na oblast školského managementu, dokumentaci v MŠ a řízení. Spolupracuje například s periodiky „Poradce ředitelky mateřské školy“, „Integrace a inkluze“. S nakladatelstvím odborné literatury Verlag Dashöfer spolupracuje již řadu let na tvorbě metodických a vzdělávacích materiálů pro učitele. Je autorkou online kurzu „12 kroků k efektivní komunikaci v mateřské škole“, publikace "Kroky úspěšného projektu v mateřské škole" a od roku 2015 je vedoucí autorkou portálu „Mateřská škola v praxi“ (www.msvpraxi.cz).

MUDr. Pavla Hružíková

Lékařka Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a Kliniky Anesteziologicko – resuscitační intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice v Ostravě, se specializací na obor Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. V roce 2010 ukončila studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2012 splnila podmínky k uzavření Anesteziologického kmene ve specializačním studiu. Od roku 2015 má certifikaci  Instructor Candidate Advanced Life Support. Spolupracuje s webovým portálem www.msvpraxi.cz a lektorsky a autorsky se věnuje se problematice první pomoci u dětí raného a předškolního věku.

MVDr. Michaela Pavelková

Vystudovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, Fakultu veterinární hygieny a ekologie. Od roku 2001 působí na Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě. Hygienou dětí a mladistvých se zabývá od roku 2004. V současně době je ředitelkou odboru hygieny dětí a mladistvých.

Mgr. Markéta Sýkorová

Speciální pedagožka, s více než 17 lety praxe na Základní škole logopedické s.r.o. v Ostravě. Vystudovala Střední pedagogickou školu obor Učitelství pro MŠ v Krnově, dále obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Ostravské univerzitě v Ostravě. Na téže univerzitě absolvovala rozšiřující studium speciální pedagogiky v oboru logopedie. Dalšímu studiu v oblasti logopedie se věnovala také na Univerzitě Karlově v Praze, kde absolvovala specializační studium logopedie. V roce 2008 úspěšně na Ostravské univerzitě v Ostravě dokončila specializační studium jazykového vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ - jazyk anglický. Vzdělávání v oblasti logopedie rozšířila mimo jiné, také absolvováním tříletého vzdělávacího programu Specializované vzdělávání logopedů ve školství, které se konalo pod záštitou Asociace logopedů ve školství. 

Obsah

 1. Legislativa a dokumentace
 • Legislativní zastřešení dvouletých dětí v mateřské škole
 • Klíčové dokumenty v mateřské škole
 • Realizovaná opatření pro přijetí 2letého dítěte
 • Personální zabezpečení
 • Česká školní inspekce a otázka dvouletého dítěte
 • Podmínky vzdělávání
 1. Stravování
 • Výživové požadavky
 • Požadavky na vybavení stravovacích zařízení.
 1. Hygiena
  • Požadavky na prostory, provoz a vybavení škol
  • Manipulace s prádlem a odpadem, úklid
  • Kontrolní činnost krajských hygienických stanic
 1. Zdraví dvouletého dítěte
 • Očkování
 • Vývojová a fyziologická specifika dítěte od 2 do 3 let věku.
 • Medikace a zdravotnické úkony v prostředí škol a školských zařízení
 • První pomoc
  • Dušnost, vdechnutí cizího tělesa
  • Horečnaté stavy
  • Diabetes
  • Záchvatové stavy u dětí
 1. Bezpečnost
  • Zajištění bezpečnosti dítěte
  • Rizika pohybových činností a her u dětí ve věku 2 – 3 let
 1. Vývoj řeči a logopedická prevence
 • Vývoj řeči dítěte
 • Vznik a typologie logopedických vad u dětí.
 • Možnosti logopedické prevence ve třídě a škole.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Kristýna Lanová - lanova@dashofer.cz