Brožura

Změny v zákoně o DPH

pro snadnou aplikaci ustanovení v praxi

AKCE 1 + 1: Vydání 2021 jako BONUS

Formát: A5, Počet stran: 168, ISBN 978-80-7635-014-4

S touto publikací se rychle seznámíte s novinkami zákona o DPH 2020 a naučíte se je aplikovat v praxi. Kniha je rozdělena do čtyř částí. V první části najdete abecedu DPH, ze které získáte rychlou informaci o změnách podle pojmů v abecedním pořádku, ve druhé části jsou změny okomentovány slovně, třetí část tvoří srovnávací tabulky s porovnáním s předchozími verzemi pro uvědomění si rozdílu, v čem tkví daná změna. Čtvrtou část tvoří materiály GFŘ vydané k dani z přidané hodnoty v roce 2020.

Akce 1+1
Pořiďte si publikaci Změny v zákoně o DPH pro rok 2020 a získáte její aktualizované vydání pro rok 2021 jako BONUS.
Vydání pro rok 2020: 2 590 Kč + 10% DPH
Aktualizované vydání 2021: ZDARMA

Peter F. Drucker: "Nikdo nemůže řídit změny. Člověk může být jen před nimi."

Publikace "Změny v zákoně o DPH - pro snadnou aplikaci ustanovení v praxi" je určena pro všechny zájemce o novely 2020, které se týkají zákona o DPH.  

Publikace se skládá ze 4 částí, které tvoří:

 • Abeceda DPH, ze které získáte rychlou informaci o změnách podle pojmů v abecedním pořádku.
 • Komentáře změn
 • Porovnání změn v tabulkách s porovnáním s předchozími verzemi pro uvědomění si rozdílu, v čem tkví daná změna.
 • Přílohy - materiály GFŘ vydané k dani z přidané hodnoty v roce 2020.

Tam, kde to je pro pochopení změny nezbytné, jsou doplněny příklady. Tak se čtenář rychle naučí novinky aplikovat v praxi.

Hlavní výhody:

 • Informace o novelách zákona o DPH 2020 na jednom místě – usnadní zavedení novinek do praxe.
 • Rychlá informace o změnách podle pojmů v abecedním pořádku.
 • Snadná orientace – neztrácíte čas hledáním.
 • Praktické příklady – novinky v zákoně jsou vysvětleny na praktických příkladech.

Změna, tj. čím se liší původní a nové ustanovení, se musí pochopit. Změnu je třeba umět aplikovat v praxi. Neakceptování změn, neosvojení si nového, znamená možnost udělat chyby, které správce daně následně pokutuje. 

Cíl publikace je vysvětlit změny v DPH tak, aby čtenář uměl aplikovat novinky v DPH a nedělal v praxi chyby.

Autoři

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a zastupování klientů v řízení před správcem daně. V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.

Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová

se věnuje daňovému poradenství zejména v oblasti daně z přidané hodnoty a správy daní od roku 2009. Je členkou Komory daňových poradců ČR. Své zkušenosti předává i v rámci přednáškové činnosti a jako autorka napsala řadu odborných článků.

Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.

v oblasti daní se pohybuje od roku 2010. Působí na Generálním finančním ředitelství, kde se věnuje metodické činnosti týkající se daně z přidané hodnoty. Na Generálním finančním ředitelství pracuje od roku 2014.

Ing. Dana Langerová

působí v České daňové správě od roku 1992, kde se od počátku specializuje na oblast daně z přidané hodnoty. Její pracovní náplní je mimo jiné metodická a lektorská činnost. Lektorské a také publikační činnosti se věnuje i mimo daňovou správu.

Ing. Jan Ambrož

je auditorem a daňovým poradcem s pětadvacetiletou praxí v oboru. Specializuje se na řešení složitějších problémů souvisejících s aplikací daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictvím, resp. propojením těchto oblastí. Je autorem více než dvaceti odborných publikací.

Ing. Martin Sádovský

Pracuje na Generálním finančním ředitelství na oddělení daně z přidané hodnoty, kde se specializuje zejména dopady DPH v oblastech intrakomunitárních transakcí, dovozu a vývozu zboží. Má také mnohaleté zkušenosti v oblasti celních předpisů, které získal v mezinárodních logistických společnostech.

Obsah

  Obsah publikace Změny v zákoně o DPH 2020

  Část 1 – Abeceda DPH

  Část 2 – Komentáře ke změnám:

  • Minimální výše základní sazby daně
  • Přeřazení dodávek tepla a chladu do 10% sazby daně
  • Změny sazeb DPH přijaté spolu s novelou EET
  • Změny sazeb DPH přijaté v souvislosti s výskytem koronaviru SARSCoV-2
  • Přemístění zboží
  • Registrace k DPH – dílčí změny
  • Přenechání zboží k užití (finanční leasing)
  • Pořízení zboží a třístranný obchod
  • Uplatňování DPH v režimu skladu
  • Podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu EU
  • Dokazování přepravy zboží do jiného členského státu EU
  • Osvobození od daně při vývozu zboží

  Část 3 – Porovnání změn v tabulkách:

  • Evidence pro účely daně z přidané hodnoty
  • Koronavirus – opatření (6 článků)
  • Místo plnění při dodání zboží v řetězci
  • Osvobození od daně při vývozu zboží
  • Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu
  • Sazby daně u zdanitelného plnění
  • Souhrnné hlášení
  • Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně
  • Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu
  • Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu

  Část 4 – Přílohy

   

   

  Ukázka

  Ukázka zpracování je zde.

  Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
  Petra Pientková - pientkova@dashofer.cz