Brožura

Změny v zákoně o DPH

pro snadnou aplikaci ustanovení v praxi

Formát: A5, Počet stran: 168, ISBN 978-80-7635-014-4

S touto publikací se rychle seznámíte s novinkami zákona o DPH 2019 a naučíte se je aplikovat v praxi. Brožura se skládá ze tří částí - z Abecedy DPH, části komentářové a části, ve které jsou změny v tabulkách pro porovnání aktuální verze "do 31. 3. 2019" a "od 1. 4. 2019". Probrány jsou změny schválené k 1. 1., 1. 2. a ty, které se dostaly do "daňového" balíčku.

Peter F. Drucker: "Nikdo nemůže řídit změny. Člověk může být jen před nimi."

Publikace "Změny v zákoně o DPH - pro snadnou aplikaci ustanovení v praxi" je určena pro všechny zájemce o novely 2019, které se týkají zákona o DPH. Skládá se ze čtyř částí - z abecedy DPH, části komentářové a části, ve které jsou změny v tabulkách pro porovnání aktuální verze "do 26. 3. 2019"  od "27. 3. 2019", dále "do 31. 3. 2019" a "od 1. 4. 2019". Poslední částí jsou přílohy. Tam, kde to je pro pochopení změny nezbytné, jsou doplněny příklady. Tak se čtenář rychle naučí novinky aplikovat v praxi.

Publikace se skládá ze 4 částí:

 • Abeceda DPH
 • Komentáře změn
 • Porovnání změn v tabulkách 
 • Přílohy

Hlavní výhody:

 • Informace o velké novele zákona o DPH 2019 na jednom místě – usnadní zavedení novinek do praxe.
 • Rychlá informace o změnách podle pojmů v abecedním pořádku.
 • Snadná orientace – neztrácíte čas hledáním.
 • Praktické příklady – novinky v zákoně jsou vysvětleny na praktických příkladech.

Změna, tj. čím se liší původní a nové ustanovení, se musí pochopit. Změnu je třeba umět aplikovat v praxi. Neakceptování změn, neosvojení si nového, znamená možnost udělat chyby, které správce daně následně pokutuje. 

Cíl publikace je vysvětlit změny v DPH tak, aby čtenář uměl aplikovat novinky v DPH a nedělal v praxi chyby.

Autoři

Ing. Martina Matějková

působí v České daňové správě od roku 2002. Od roku 2009 je zaměstnána na Generálním finančním ředitelství na oddělení daně z přidané hodnoty. Její pracovní náplní je zejména metodická činnost v této oblasti.

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a také transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.

Mgr. Ing. Alena Dugová

se věnuje daňovému poradenství zejména v oblasti daně z přidané hodnoty a správy daní od roku 2009. Je členkou Komory daňových poradců ČR. Své zkušenosti předává i v rámci přednáškové činnosti a jako autorka napsala řadu odborných článků.

Ing. Ondřej Babuněk

v oblasti daní se pohybuje od roku 2010. Působí na Generálním finančním ředitelství, kde se věnuje metodické činnosti týkající se daně z přidané hodnoty. Na Generálním finančním ředitelství pracuje od roku 2014.

Ing. Dana Langerová

působí v České daňové správě od roku 1992, kde se od počátku specializuje na oblast daně z přidané hodnoty. Její pracovní náplní je mimo jiné metodická a lektorská činnost. Lektorské a také publikační činnosti se věnuje i mimo daňovou správu.

Ing. Jan Ambrož

je auditorem a daňovým poradcem s pětadvacetiletou praxí v oboru. Specializuje se na řešení složitějších problémů souvisejících s aplikací daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictvím, resp. propojením těchto oblastí. Je autorem více než dvaceti odborných publikací.

Obsah

Vybíráme z obsahu:

 • Definice obratu
 • Nájem nemovitých věcí
 • Přeměny - plátcovství nástupce
 • Služby televizního a rozhlasového vysílání, telekomunikační a elektronické služby
 • Dodání zboží - finanční leasing
 • Poukazy, kupony
 • Pořízení zboží
 • Plnění na dlouhodobé bázi
 • Daňové doklady
 • Zaokrouhlení
 • Základ daně u směny
 • Opravy základu daně
 • Reverse charge
 • Místo plnění
 • Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit
 • atd.

Obsah publikace je zde.

Ukázka

Ukázka zpracování je zde.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Petra Pientková - pientkova@dashofer.cz