Brožura

Změny v zákoně o DPH

pro snadnou aplikaci ustanovení v praxi

Formát: A5, Počet stran: 194, ISBN 978-80-7635-080-9

S touto publikací se rychle seznámíte s novinkami zákona o DPH a naučíte se je aplikovat v praxi. Kniha je rozdělena do čtyř částí. V první části najdete abecedu DPH, ze které získáte rychlou informaci o změnách podle pojmů v abecedním pořádku, ve druhé části jsou změny okomentovány slovně, třetí část tvoří srovnávací tabulky s porovnáním s předchozími verzemi pro uvědomění si rozdílu, v čem tkví daná změna. Čtvrtou část tvoří materiály GFŘ vydané k DPH, které je dobré mít po ruce.

Peter F. Drucker: "Nikdo nemůže řídit změny. Člověk může být jen před nimi."

Publikace "Změny v zákoně o DPH - pro snadnou aplikaci ustanovení v praxi se skládá ze 4 částí, které tvoří:

 • Abeceda DPH, ze které získáte rychlou informaci o změnách podle pojmů v abecedním pořádku.
 • Komentáře změn
 • Porovnání změn v tabulkách s porovnáním s předchozími verzemi pro uvědomění si rozdílu, v čem tkví daná změna.
 • Přílohy - materiály GFŘ vydané k dani z přidané hodnoty.

Tam, kde to je pro pochopení změny nezbytné, jsou doplněny příklady. Tak se čtenář rychle naučí novinky aplikovat v praxi.

Hlavní výhody:

 • Informace o novelách zákona o DPH na jednom místě – usnadní zavedení novinek do praxe.
 • Rychlá informace o změnách podle pojmů v abecedním pořádku.
 • Snadná orientace – neztrácíte čas hledáním.
 • Praktické příklady – novinky v zákoně jsou vysvětleny na příkladech.

Změna, tj. čím se liší původní a nové ustanovení, se musí pochopit. Změnu je třeba umět aplikovat v praxi. Neakceptování změn, neosvojení si nového, znamená možnost udělat chyby, které správce daně následně pokutuje. 

Cíl publikace je vysvětlit změny v DPH tak, aby čtenář uměl aplikovat novinky v DPH a nedělal v praxi chyby.

Autoři

Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.

v oblasti daní se pohybuje od roku 2010. Působí na Generálním finančním ředitelství, kde se věnuje metodické činnosti týkající se daně z přidané hodnoty. Na Generálním finančním ředitelství pracuje od roku 2014.

Ing, Martin Sádovský

pracuje na Generálním finančním ředitelství na oddělení daně z přidané hodnoty, kde se specializuje zejména na dopady DPH v oblastech intrakomunitárních transakcí, dovozu a vývozu zboží. Má také mnohaleté zkušenosti v oblasti celních předpisů, které získal v mezinárodních logistických společnostech.

Ing. Dana Langerová

působí v České daňové správě od roku 1992, kde se od počátku specializuje na oblast daně z přidané hodnoty. Její pracovní náplní je mimo jiné metodická a lektorská činnost. Lektorské a také publikační činnosti se věnuje i mimo daňovou správu.

Ing. Jan Ambrož

je auditorem a daňovým poradcem s pětadvacetiletou praxí v oboru. Specializuje se na řešení složitějších problémů souvisejících s aplikací daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictvím, resp. propojením těchto oblastí. Je autorem více než dvaceti odborných publikací.

Obsah

  Obsah publikace Změny v zákoně o DPH 2021/ll

  Část 1 – Abeceda DPH

  Část 2 – Komentáře ke změnám:

  • Obecné informace k novele zákona o DPH
  • Vymezení základních pojmů (zahraniční osoba, provozovatel elektronického rozhraní, prodej zboží na dálku a prodej dovezeného zboží na dálku atd.)
  • Nové registrační důvody pro daňové subjekty
  • Místo plnění  prodeje zboží na dálku a TBE služeb
  • Dodání zboří usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní podle § 13a ZDPH
  • Základ daně dle § 36 a § 37 ZDPH
  • Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky
  • Osvobození od daně při dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní
  • Osvobození od daně při dovozu zboží
  • Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky
  • Snížení uplatněného odpočtu daně z přijatého zdanitelného plnění při zrušení registrace u dlužníka
  • Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty
  • Zvláštní režim jednoho správního místa
  • Změny v použití zvláštního režimu pro cestovní službu - od 1. 1. 2022

  Část 3 – Porovnání změn v tabulkách:

  • Evidence pro účely daně z přidané hodnoty
  • Odpočet daně při zrušení registrace
  • Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky
  • Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky
  • Souhrnné hlášení
  • Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby
  • Zvláštní režim jednoho správního místa
  • Prodej zboží na dálku a prodej dovezeného zboží na dálku
  • Prodej zboží přes provozovatele elektronického rozhraní
  • Dovoz zboží nízké hodnoty
  • Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty

  Část 4 – Přílohy 

  • Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH
  • Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021
  • Nová pravidla v oblasti DPH od 1. 7. 2021
  • Informace pro provozovatele elektronického rozhraní
  • Dotaz na činnosti poskytované v hotelovém zařízení - uplatnění DPH

    Ukázka

    Ukázky zpracování najdete zde.

    Aktualizace

    Novela zákona o DPH účinná od 1. 10. 2021 byla vydána 30. 9. 2021 pod číslem 355/2021 Sb. ve Sbírce zákonů!

     

    Prodej zboží na dálku

    Prodej zboží na dálku je nově použitý pojem pro zasílání zboží. Jde o dodávku, která je typická způsobem přepravy zboží (zajišťuje ji dodavatel, ne příjemce), přičemž příjemci nevznikne daňová povinnost z titulu pořízení zboží z jiného členského státu. Jde o dodávky zboží konečným spotřebitelům s přepravou přes hranice mezi členskými státy.

    Zboží prodané na dálku podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy, pokud byl překročen limit 10 000 EUR, který je jednotný pro všechny členské státy dohromady.

     

    EU režim jednoho správního místa

    Obchodníci mohou nově využít režim jednoho správního místa, kdy všechny obchody na dálku budou přiznávány jednomu správci daně v jednom členském státě. Výhodou je, že odpadá registrace k DPH ve státě zákazníka.

     

    Zrušení osvobození při dovozu zásilek do 22 EUR

    Podle znění zákona o DPH do 30. 9. 2021 byl dovoz zásilek do 22 EUR osvobozen od DPH, s výjimkou alkoholických nápojů, parfémů, toaletní vody, tabáku a tabákových výrobků. 

     

    Prodej přes elektronické platformy

    Nově se upravuje role tzv. provozovatele elektronického rozhraní, kterým se rozumí osoba povinná k dani, která za použití elektronického rozhraní, zejména elektronického tržiště, platformy, portálu nebo obdobného prostředku, usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby.

     

    Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty 

    Při použití tohoto režimu osoba povinná k dani proclívá zboží v ČR na účet jiné osoby, přičemž jsou splněny tyto podmínky, že zboží má hodnotu do 150 EUR, není předmětem spotřební daně, končí v ČR a osoba vyřizující celní formality je držitelem povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty.

    Držitelé zvláštního povolení (např. Česká pošta) mohou proclít a vyměřit DPH souhrnně za kalendářní měsíc v rámci doplňkového celního prohlášení.

     

    Další změny uvnitř publikace.

     

     

    Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
    Petra Pientková - pientkova@dashofer.cz