Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

GDPR 2018 v praxi PLUS

Sborník vzorů a návodů pro mzdové účetní a personalisty

Nová práva a povinnosti při zpracování osobních údajů v rámci GDPR od 25. 5. 2018 jsou tu!
Ojedinělá publikace na trhu pro mzdové účetní a personalisty, navíc v kombinaci s elektronickou podobou vzorů, které jsou dostupné na Zákaznickém portále 24.

90 % mzdových účetní a personalistů si neví rady s aplikací GDPR ve firmě v pracovněprávní oblasti. Proto jsme pro Vás vytvořili tento praktický pomocník GDPR 2018 v praxi PLUS – sborník vzorů a návodů pro mzdové účetní a personalisty v praktické kroužkové vazbě.

Víte, jak GDPR ovlivní činnosti při:

 • náboru zaměstnanců,
 • vzniku pracovního poměru,
 • jeho průběhu a  ukončení?

Publikace GDPR 2018 v praxi Vám objasní vliv GDPR na vedení osobního spisu a mzdové agendy, protože je plná:

 • podrobných komentářů,
 • komentovaných vzorů,
 • praktických směrnic
 • přehledných návodů a postupů,
 • tabulkových přehledů a checklistů,
 • odpovědí na dotazy z praxe.

Navíc ve verzi PLUS  máte k dispozici vzory v elektronické podobě i na Zákaznickém portále 24.

Vyvracíme mýty. Tady jsou fakta o GDPR:

 • Dosud chybí český zákon, který má zajistit soulad našich zákonů s GDPR. Přesto GDPR pro nás platí.
 • GDPR se týká každého subjektu, který shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje (např.: o zaměstnancích, uchazečích o práci).
 • Velikost firmy nehraje roli.
 • GDPR se vztahuje i na osobní údaje získané v minulosti.

Autoři

JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M, JUDr. Ján Jaroš, JUDr. Věra Bognárová, Ing. Růžena Klímová, Mgr. Jan Vácha, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. David Burian, Mgr. Zuzana Radičová, Mgr. Mgr. Radana Burešová

Obsah

GDPR z pohledu právního a personálního

 • GDPR – hrozba nebo příležitost?
 • Co je GDPR?
 • Výklad základních pojmů
 • Postup při přípravě, implementaci a aplikaci GDPR ve firemní a personální praxi
 • GDPR a práva subjektu údajů
 • Plnění požadavků zákonnosti zpracování a jak přistupovat k souhlasům se zpracováním osobních údajů
 • Dopad GDPR do pracovněprávních vztahů
 • Monitoring služebních vozidel pomocí technologie GPS

 

GDPR z pohledu mzdového účetnictví

 • Povinnosti a práva zaměstnavatele jako správce osobních údajů
 • Práva zaměstnanců jako subjektů údajů
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů osoby ucházející se o zaměstnání
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnance
 • Nejdůležitější osobní údaje zaměstnanců, které zaměstnavatel zpracovává
 • Záznamy o zpracování osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
 • Kamerový systém
 • Příprava mzdové účtárny a personálního oddělení na GDPR
 • Checklist na zpracování osobních údajů zaměstnanců
 • Osobní spis zaměstnance
 • Archivace dat ve mzdové a personální oblasti

 

Vzory (dostupné pro verzi PLUS v elektronické verzi na Zákaznickém portále 24)

 • Vnitřní firemní předpisy
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při výběrovém řízení
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, o zpracování osobních údajů a o souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele k ochraně osobních údajů
  • Organizační řád
  • Spisový řád
 • Vzory pracovněprávních písemností
  • Profesní životopis – komentář
  • Souhlas zaměstnance se zpracováváním osobních údajů z pohledu GPDR
  • Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání
  • Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání
  • Smlouva o budoucí pracovní smlouvě
  • Pracovní smlouva
  • Pracovní smlouva pro vedoucí zaměstnance
  • Pracovní smlouva, kterou se zakládá pracovní poměr na dobu určitou
  • Dohoda o provedení práce
  • Dohoda o pracovní činnosti
  • Záznam o instruktáži zpracování osobních údajů zaměstnance
  • Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu
  • Monitorování elektronické komunikace zaměstnanců zaměstnavatelem
  • Dohoda o úhradě členských příspěvků členů odborové organizace

 

Dotazy a odpovědi

 • GPS ve firemních vozidlech
 • Monitorování zaměstnanců během přestávek v práci
 • Kamerový záznam jako důvod pro výpověď z pracovního poměru
 • Údaje pro provádění nemocenského a důchodového pojištění

 

TOP čtenáři oceňované příspěvky:

 • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z pohledu GDPR
 • Vnitřní předpis upravující pravidla ochrany osobních údajů
 • Postup při přípravě, implementaci a aplikaci GDPR ve firemní a personální praxi
 • Dopad GDPR do pracovněprávních vztahů

 

Ukázka

Kvalitu, praktičnost a formu zpracování můžete posoudit na přiložené ukázce.

Ukázka GDPR 2018 v praxi PLUS

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Všechny dostupné vzory máte tak navíc k dispozici i v elektronické podobě. Jen vyplníte a vytisknete a máte hotovo.

Navíc získáváte přístup k denně aktualizovaným právním předpisům pro oblast mezd a personalistiky.

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Aktualizace

GDPR zatím nemá zastřešení českou národní úpravou. Přesto se Vás GDPR týká už od 25.5. 2018, a to v režimu daném směrnicí EU.

Výhodou této publikace je, že Vám nezastará. V případě přijetí adaptačního zákona o zpracování osobních údajů, který právě prochází legislativním procesem, Vám bude k dispozici aktualizované vydání. To bude samozřejmě rozšířené o nové příspěvky podle vývoje praxe GDPR v ČR.

Díky Zákaznickému portálu 24 budete navíc informováni IHNED.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Edita Klímová - klimova@dashofer.cz