Brožura

GDPR a ochrana osobních údajů v praxi

Sborník vzorů a návodů pro mzdové účetní a personalisty

Formát: A5, Počet stran: 276, ISBN 978-80-87963-55-5

Návodná publikace pro mzdové účetní a personalisty, která řeší práva a povinnosti při zpracování osobních údajů zaměstnanců.

Ojedinělá publikace pro mzdové účetní a personalisty se zaměřuje na zpracování osobních údajů zaměstnanců v souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů.  

Víte, jak GDPR ovlivňuje činnosti při:

 • náboru zaměstnanců,
 • vzniku pracovního poměru,
 • jeho průběhu a  ukončení?

Publikace "GDPR a ochrana osobních údajů v praxi" Vám objasní vliv GDPR a zákona o zpracování osobních údajů na vedení osobního spisu a mzdové agendy. Je plná:

 • podrobných komentářů,
 • komentovaných vzorů,
 • praktických směrnic
 • přehledných návodů a postupů,
 • tabulkových přehledů a checklistů,
 • odpovědí na dotazy z praxe.

Jaká zajímavá aktuální témata v publikaci najdete?

 • Jak se ve firemní praxi podařilo aplikovat povinnosti stanovené nařízením GDPR,
 • účel nového zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nabyl účinnosti 24. 4. 2019,
 • první závěry z kontrolní činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, z nichž je možné se poučit nejen o tom, k jakým omylům v praxi dochází, ale také zjistit, jak bude do budoucna úřad přistupovat k zaměstnavatelům v případě podezření na porušování pravidel stanovených GDPR,
 • zda jsou stále platné pokyny a stanoviska pracovní skupiny WP 29 k ochraně osobních údajů,
 • připravované Nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES, přezdívané nařízení ePrivacy, které zaručuje důvěrnost všech elektronických kontaktů bez ohledu na to, zda obsahují osobní údaje a představuje doplnění a speciální právní normu ke GDPR,
 • a další zajímavá témata.

Autoři

JUDr. Věra Bognárová, Mgr. et Mgr. Radana Burešová, Mgr. David Burian, Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Zuzana Dubská, CIPP/E, Mgr. Vanda Foldová, Ing. Růžena Klímová, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M, Mgr. Jan Vácha

Obsah

GDPR z pohledu právního a personálního

 • GDPR rok poté – nová legislativa, zkušenosti a další vývoj v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Zákon o zpracování osobních údajů 
 • Co přinese nařízení ePrivacy
 • Platí nadále stanoviska a doporučení pracovní skupiny WP 29?
 • GDPR a práva subjektu údajů
 • Zástupce subjektu údajů
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Plnění požadavků zákonnosti zpracování a jak přistupovat k souhlasům se zpracováním osobních údajů
 • Dopad GDPR do pracovněprávních vztahů
 • Monitoring služebních vozidel pomocí technologie GPS
 • Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů 

GDPR z pohledu mzdového účetnictví

 • Povinnosti a práva zaměstnavatele jako správce osobních údajů
 • Práva zaměstnanců jako subjektů údajů
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů osoby ucházející se o zaměstnání zařazené do databáze potenciálních zaměstnanců
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnance
 • Nejdůležitější osobní údaje zaměstnanců, které zaměstnavatel zpracovává
 • Záznamy o zpracování osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
 • Kamerový systém
 • Checklist na zpracování osobních údajů zaměstnanců
 • Osobní spis zaměstnance
 • Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů ve mzdové a personální oblasti

Vzory

 • Vnitřní firemní předpisy
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při výběrovém řízení
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, o zpracování osobních údajů a o souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele k ochraně osobních údajů
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele o využívání výpočetní techniky a mobilních telefonů
  • Organizační řád
  • Spisový řád
 • Vzory pracovněprávních písemností
  • Profesní životopis – komentář
  • Souhlas zaměstnance se zpracováváním osobních údajů z pohledu GPDR
  • Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání
  • Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání
  • Smlouva o budoucí pracovní smlouvě
  • Pracovní smlouva
  • Pracovní smlouva pro vedoucí zaměstnance
  • Pracovní smlouva, kterou se zakládá pracovní poměr na dobu určitou
  • Dohoda o provedení práce
  • Dohoda o pracovní činnosti
  • Záznam o instruktáži zpracování osobních údajů zaměstnance
  • Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu
  • Vyřízení žádosti o přístup k osobním údajům, nedochází-li k jejich uchování
  • Monitorování elektronické komunikace zaměstnanců zaměstnavatelem
  • Dohoda o úhradě členských příspěvků členů odborové organizace
  • Smlouva o zpracování osobních údajů dle GDPR s účetní firmou
  • Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu
  • Protokol o likvidaci osobních údajů

Dotazy a odpovědi

 • Uchovávání osobních údajů bývalých zaměstnanců
 • Předávání osobních údajů o zaměstnancích pojišťovně z důvodu uzavření cestovního pojištění
 • Softwarová firma jako zpracovatel osobních údajů zaměstnanců
 • Informace o kamerovém systému v pracovní smlouvě
 • Kamerový záznam jako důvod pro výpověď z pracovního poměru
 • Plná moc a souhlas se zpracováním osobních údajů klienta
 • Osobní údaje zaměstnanců právnických osob
 • Příspěvek zaměstnancům na životní a penzijní spoření
 • Údaje o zaměstnancích zobrazené viditelně pro všechny
 • Údaje pro provádění nemocenského a důchodového pojištění

 

Pro koho je určen?

Komu je publikace určena?

 • Mzdové účetní
 • Personalisté
 • HR specialisté
 • Manažeři

Aktualizace

Výhodou této publikace je, že Vám nezastará. V případě zásadních legislativních změn Vám bude k dispozici aktualizované vydání. To bude samozřejmě rozšířené i o nové příspěvky podle vývoje praxe v ČR.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Edita Klímová - klimova@dashofer.cz