Brožura

Reklama na potraviny a její regulace

Formát: A4, Počet stran: 90, ISBN 978-80-7635-045-8

Reklama jako jedna z forem sociální interakce je předmětem normativních úprav, které stanoví pravidla pro její šíření, obsahovou přípustnost a povinné náležitosti. To se týká i reklamy na potraviny.

Cílem publikace Reklama na potraviny a její regulace je zachytit celý souhrn poznatků týkajících se reklamy na potraviny a současně poskytnout informace, které mají platnost na regulaci reklamy jako takové. Účelem je seznámit odbornou veřejnost s platnou legislativou, ale i s postupy správních orgánů v řízeních při porušení právních předpisů.

Co v publikaci mimo jiné najdete? Vysvětlující přehled legislativních předpisů upravujících oblast regulace reklamy. Aplikaci pravidel pro regulaci reklamy na potraviny v praxi. Aspekty správního řízení při porušení předpisů včetně současné judikatury pro tuto oblast.

Autoři

Mgr. et Mgr. Bc. Jiří Hadaš, MBA

Je absolventem Právnické fakulty, Mediálních studií na FSV UK, Historických věd na FF UK a studijního programu MBA se zaměřením na Public relations. Od roku 2006 je zaměstnán v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Od roku 2011 je vedoucím Oddělení nelineárních služeb. Od roku 2017 externím přednášejícím na FF. Profesně se zaměřuje na oblast legislativy médií a zejména reklam.

Obsah

  • Právní předpisy pro oblast regulace reklamy
  • Typologie reklamy a formy obchodních sdělení
  • Regulace reklamy
  • Povinnosti podle zákona o regulaci reklamy
  • Reklama zaměřená na potraviny
  • Reklama a uvádění povinných informací o potravinách
  • Zdravotní tvrzení
  • Aspekty řízení v případě porušení právních předpisů
  • Regulace reklamy v zahraničí
  • Připravované změny v oblasti reklamy na potraviny

Ukázka

Pro otevření ukázky prosím klepněte na ikonu PDF:

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Roman Uvíra - uvira@dashofer.cz