Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

Školy a správné reakce na žádosti a stížnosti podle GDPR

+ Plné znění GDPR

GDPR poskytuje osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, řadu práv. Každý subjekt tak má právo např. na opravu, doplnění, výmaz, omezení zpracování či přenositelnost údajů. Může po správci také vyžadovat soupis osobních údajů, které o subjektu údajů zpracovává. Jaké náležitosti musí tento soupis obsahovat, přesně definuje článek 15 GDPR.

Pokud je subjekt údajů nespokojený s tím, jak byla jeho žádost (nebo stížnost) vyřízena, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, popř. na soud. Je proto více než vhodné při vyřizování těchto žádostí postupovat pečlivě, reagovat na ně včas a způsobem předepsaným v GDPR (zejména uvádět všechny povinné informace) a tento postup řádně dokladovat, aby bylo možné doložit, že správce postupoval správně a podle GDPR.

Abychom správcům jejich práci co nejvíce usnadnili, připravili jsme odpovědi, souhlasy a ohlášení, které jsou vzorovou reakcí na nejčastější žádosti subjektů údajů.

S brožurou získáte:

 • vzory reakcí na žádosti subjektů údajů,
 • vzory ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů,
 • vzory souhlasů se zpracováním osobních údajů,
 • vnitřní směrnici k ochraně osobních údajů pro školy,
 • vzor jmenovací listiny pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • řešené dotazy z praxe.

Reakce na žádosti subjektů údajů musejí být v souladu s GDPR. Proto tuto brožurku nabízíme ve výhodném balíčku s úplným aktuálním zněním GDPR v tištěné podobě.

Autoři

Autorem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR je Evropský parlament a Rada Evropské unie.

Autory brožury jsou Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Eva Cupáková a Mgr. Tomáš Vavro.

Obsah

1. Práva subjektů údajů

 • Vzor - Potvrzení o přijetí žádosti
 • Vzor - Informace o prodloužení lhůty pro vyřízení
 • Vzor - Oznámení o nemožnosti identifikovat subjekt údajů
 • Vzor - Žádost o poskytnutí dodatečných údajů pro identifikaci
 • Vzor - Odmítnutí žádosti podané neoprávněnou osobou
 • Vzor - Vyřízení žádosti o přístup k osobních údajům
 • Vzor - Vyřízení žádosti o opravu
 • Vzor - Vyřízení žádosti o výmaz
 • Vzor - Vyřízení žádosti o omezení zpracování
 • Vzor - Protokol o likvidaci osobních údajů

2. Porušení zabezpečení osobních údajů

 • Vzor - Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu
 • Vzor - Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů subjektů údajů

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Jak správně udělit souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Vzor - Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
 • Vzor - Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • Jmenování pověřence
 • Funkce pověřence
 • Kvalifikační předpodklady pověřence
 • Sdílení pověřence
 • Počet pověřenců
 • Obvyklá odměna pověřence
 • Zastoupení pověřence v nepřítomnosti
 • Zveřejnění kontaktních údajů pověřence
 • Sankce
 • Vzor - Jmenovací listina pro jmenování pověřence

5. Vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů ve škole

6. Dotazy a odpovědi

 • Dotaz - Souhlas zákonného zástupce se zpracovním osobních údajů dětí na letních táborech
 • Dotaz - Souhlas se zpracováním osobních údajů zájemce o zaměstnání
 • Dotaz - Odmítnutí zasílání reklamních sdělení
 • Dotaz - Nesouhlas s uveřejněním obrazového záznamu na Facebooku
 • Dotaz - Používání kamer ve školách

Obsah Nařízení Evropského parlamentu a Rady (tzv. GDPR) v tištěné podobě je přesně daný Evropským parlamentem. Všech jeho 99 článků je 100 % stejných jako v Úředním věstníku. Samozřejmě se jedná o aktuální úplné znění.

Poradenský servis

Narazíte-li na problém, na který jste v brožurce nenalezli odpověď, je Vám k dispozici odpovědní servis. Prostřednictvím Zákaznického portálu 24 v záložce Odpovědní servis nám pošlete svůj dotaz a písemnou odpověď od odborníka získáte nejpozději do 2 týdnů.

Ukázka

Ukázka zpracování textu

Ukázka zpracování vzoru

Ukázka řešeného dotazu

Ukázka zpracování GDPR

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Všechny vzory, které jsou v brožurce uvedeny, máte tak navíc k dispozici i v elektronické podobě. Jen vyplníte a vytisknete a máte hotovo.

Navíc získáváte přístup k denně aktualizovaným právním předpisům týkajících se osobních údajů.

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • plné znění evropského nařízení (GDPR) připravené k tisku,
 • doplňkové informace na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Lenka Horáčková - lenka.horackova@dashofer.cz