Brožura

Zadavatelé staveb a bezpečnost práce ve stavebnictví

Počet stran: 48, ISBN 978-80-7635-038-0

Pomůcka pro všechny, kteří připravují a realizují z pozice zadavatele (investora) stavby. Vhodné též pro pracovníky, kteří mají v organizacích na starost péči o již provozované stavební objekty.

Ukázka  

Plánujete, že budete realizovat stavbu? Nebo budete rekonstruovat, přistavovat, modernizovat, zateplovat nebo jinak provádět údržbu provozovaných staveb? Znáte své povinnosti z hlediska bezpečnosti práce? Předkládaná publikace vás detailně seznámí s vašimi povinnostmi a budete-li se řídit doporučeními v ní obsaženými, vyhnete se možnému postihu od kontrolních orgánů i jiným nepříjemnostem, pokud by na stavbě došlo k závažnému úrazu. Důležité informace zde najdou nejen zadavatelé-investoři staveb, ale také projektanti nebo koordinátoři BOZP.

Autor

Ing. Václav Kápl

Autor publikace je uznávaným odborníkem a již 35 let pracuje v oblasti státní kontroly bezpečnosti práce ve stavebnictví. Jméno si vybudoval zejména během svého působení při výstavbě Jaderné elektrárny Temelín, kterou realizovaly stavební firmy z celé republiky. Aktivně se podílel na tvorbě předpisů spojených s výstavbou jaderné elektrárny a s bezpečností práce na jejích staveništích. K přednostem jeho textů patří schopnost jasně formulovat požadavky předpisů tak, aby byl každý jejich uživatel schopen naléz řešení, které bude v souladu s požadavky předpisů. 

Obsah

Úvod 

Zadavatel stavby 
Zhotovitel
Staveniště 
Udržovací práce 

Zadavatelé staveb 
Rozhodovací proces zařazení stavby podle její rizikovosti 
Určování koordinátorů ve fázi přípravy staveb 
Zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi 
Oznámení o zahájení prací na staveništi 
Určení koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby 
Další povinnosti zadavatele staveb 
Souhrnný přehled povinností zadavatele
Úplné znění vybraných částí předpisů 
Závěr

Další časté otázky
Doslov

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Mgr. Ondřej Vraný - vrany@dashofer.cz