Seminář

4denní přípravný kurs ke zkoušce OZO v prevenci rizik Komplexní příprava, vhodná pro uchazeče, kteří budou zkoušku OZO skládat poprvé

Ing. Radek Brabec, DiS.

31.10. – 8.11.2024 (31.10.2024, 1.11.2024, 7.11.2024, 8.11.2024), On-line
31.10. – 8.11.2024 (31.10.2024, 1.11.2024, 7.11.2024, 8.11.2024), Praha

Profi databáze

Techportal Strojírenství & Technický management Databáze pro strojírenství a technický management

https://www.techportal.cz/

Knihovna s více než 11 000 odborných textů pokrývá oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany, podnikovou ekologii, energetiku, logistiku, systémy řízení a uvádění výrobků na trh a strojírenství. Její obsah spolu s renomovanými autory aktualizujeme, tím…

Databáze on-line seminářů

EDUsvět -Technický management

https://www.edutm.cz/

Vzdělávací portál EDUsvět - Technický management je určen všem, kteří se ve firmě zabývají bezpečností práce, požární ochranou, podnikovou ekologií a managementem kvality. Portál EDUTM.cz Vám umožní držet krok s aktuálním děním a prohlubovat své znalosti moderně, efektivně a…

Profi databáze

BOZPprofi plus

https://www.bozpprofi.cz/

BOZPprofi je komplexní zdroj odborných informací pro oblast bezpečnosti práce, ochrany zdraví na pracovišti a požární ochrany. Jste majitel nebo výrobní ředitel malého či středního podniku a chcete mít tuto oblast ošetřenou vsouladu spožadavky aktuálně platných předpisů?…

Profi databáze

Techportal Technický management Databáze pro technický management

https://www.techportal.cz/

Databáze odborných textů od bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany, přes podnikovou ekologii, energetiku, logistiku až po systémy řízení a uvádění výrobků na trh. Vše podle aktuálních předpisů. Obsah databáze denně spolu s renomovanými autory…

Profi databáze

Revize vyhrazených technických zařízení Výklad zákona č. 250/2021 Sb., a jeho prováděcích předpisů, i užitečné doplňující materiály

https://www.vtzprofi.cz/

Profi databáze

Quality management a uvádění výrobků na trh

https://www.qmprofi.cz/

QM profi je databáze s více než tisícovkou odborných textů pokrývajících oblasti managementu kvality, integrovaných systémů řízení a uvádění výrobků na trh. Její obsah denně aktualizujeme spolu s renomovanými autory, tím garantujeme jejich aktuálnost a…

Seminář

2denní přípravný kurs ke zkoušce OZO v prevenci rizik Vhodný pro uchazeče o složení periodické zkoušky

Ing. Radek Brabec, DiS.

12.8. – 13.8.2024 (12.8.2024, 13.8.2024), Praha
12.8. – 13.8.2024 (12.8.2024, 13.8.2024), On-line
5.9. – 6.9.2024 (5.9.2024, 6.9.2024), Praha
5.9. – 6.9.2024 (5.9.2024, 6.9.2024), On-line

Končí vám platnost osvědčení OZO v prevenci rizik a chystáte se po 5 letech k periodické zkoušce? Ať už jste se v mezičase vzdělávali průběžně a intenzivně, nebo se jen nárazově seznamovali s novinkami, jak přicházely? V každém případě není od věci si vše před zkouškou…

Akademie Dashöfer

Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

19.8.2024, Praha
2.10.2024, Praha
11.10.2024, Praha
13.11.2024, Praha
29.11.2024, Praha
5.12.2024, Praha

Pohybujete se v BOZP nějakou dobu a rádi byste si rozšířili kvalifikaci a vykonali zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik? Vykonejte ji u nás! Základní přípravný balíček je v ceně zkoušky.

Akademie Dashöfer

Periodická zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

19.8.2024, Praha
2.10.2024, Praha
11.10.2024, Praha
13.11.2024, Praha
29.11.2024, Praha
5.12.2024, Praha

Potřebujete si obnovit odbornou způsobilost osoby odborně způsobilé v prevenci rizik? Složte svou další zkoušku z odborné způsobilosti u nás. Nově jsme se stali držiteli akreditace pro ověřování znalostí osob odborně způsobilých v prevenci rizik. Základní přípravný balíček…

Software

Vnitřní firemní předpisy kompletní soubor Doporučuje Komora certifikovaných účetních

Produkt "Vnitřní firemní předpisy" poskytuje komplexní nástroj pro snadnou tvorbu a správu interních směrnic. Obsahuje více než 200 vzorů vnitřních směrnic doplněných podrobným komentářem. Vzory pokrývají oblast pracovněprávní a mzdovou, účetní a BOZP. Stačí je vytisknout a…

Profi databáze

Envi profi

https://www.enviprofi.cz/

Enviprofi databáze odborných článků, formulářů, řešení a vzorů z oblasti podnikové ekologie a ochrany životního prostředí se zaměřením na odpady, obaly, chemické látky, vodohospodářství, ovzduší, zemědělství, energetika, dotace, EIA, ochrana přírody a krajiny. Součástí této…

Konference

Setkání Koordinátorů

Ing. Václav Kápl

28.1.2025, Praha
28.1.2025, On-line

Seminář

Údržba VTZ z pohledu požadavků právních předpisů Zcela nový seminář se zaměřením na zvýšené požadavky provádění údržby VTZ a strojních zařízení po roce 2022

Martin Šturma

20.11.2024, Praha
20.11.2024, On-line

A také na povinnost provozovatelů VTZ mít vlastní oprávnění pro opravy a montáže dle zákona č. 250/2021 Sb. je obsahem tohoto semináře.

Konference

Konference BOZP

Robert Křepinský

18.11.2024, Praha
18.11.2024, On-line

Již X. ročník populárního setkání pro všechny zainteresované v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Posluchači si od renomovaných odborníků vyslechnou přednášky na aktuální témata, novinky z uplynulého roku i informace o událostech očekávaných pro příští období.…

Seminář

Provozní dokumentace k VTZ v kostce Jste osoba odpovědná za vyhrazená technická zařízení? Pak je tento seminář právě pro Vás!

Martin Šturma

14.10.2024, Praha
14.10.2024, On-line

Na semináři se zaměříme na přímý požadavek českých právních předpisů provozovat bezpečně technická zařízení, a to především s důrazem na ta vyhrazená a strojní.

Seminář

Vyhrazená technická zařízení z pohledu správce budovy Buďte tím nejlepším provozním a mějte VTZ podle nové legislativy v malíku!

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

10.10.2024, Praha
10.10.2024, On-line

Máte na starosti vyhrazená technická zařízení v budově? V současné době se dávají dohromady prováděcí předpisy pro vyhrazená technická zařízení (VTZ) podle nového zákona č. 250/2021 Sb. Tato akce vám dá potřebnou…

Seminář

Osoba odpovědná za vyhrazená technická zařízení Seznamte se se zásadními změnami, které přines Zákon č. 250/2021 Sb. a na něj navazující vyhlášky o VTZ.

Martin Šturma

25.9.2024, Praha
25.9.2024, On-line
2.12.2024, Praha
2.12.2024, On-line

Po více než 50 letech došlo ke kompletnímu přepracování zákona o státním odborném dozoru s vazbou na vyhrazená technická zařízení. Zároveň po 40 letech byly přepracovány všechny stávajících vyhlášky na VTZ a vyhlášky o elektrotechnické…

Seminář

Preventista BOZP Naučte se vše potřebné a získejte osvědčení

doc. RNDr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc., dr.h.c., JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, Ing. Jakub Marek, MSc.

10.9.2024, Praha
10.9.2024, On-line
3.12.2024, Praha
3.12.2024, On-line

Ve spolupráci se Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. pořádáme jednodenní intenzivní kurz, který je určen pro vedoucí zaměstnance firem, nebo zaměstnance pověřených plněním úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při…

Konference

Konference VTZ Jak dál s úpravou bezpečnosti VTZ?

Ing. Martin Röhrich, Robert Křepinský, Ing. Jiří Kottnauer, Ing. Roman Řezáč, Ing. Milan Moravec, Ing. Miroslav Záloha

27.8.2024, Praha
27.8.2024, On-line

Dva roky od nabytí účinnosti prováděcích předpisů k nové úpravě zajištění bezpečnosti VTZ. Toto období přineslo mnoho poznatků a zkušeností, o které se s vámi protagonisté rádi podělí.

On-line seminář

Metoda 5S - praktické použití Chcete zlepšit vizuální i výrobní prostředí ve Vaší firmě?

Mgr. Jiří Jandečka

10.9.2024, On-line

Na semináři se dozvíte, jak vytvořit prostředí, které zaujme zákazníka již při prvním vstupu do firmy, ale hlavně bude podporovat plynulý výrobní tok a bude pomáhat eliminovat plýtvání v procesech a zlepší vizualizaci na…

On-line publikace

Prokazování shody výrobků

https://www.qmprofi.cz/ce2/

ON-LINE kniha Prokazování shody výrobků (Uvádění výrobků na trh a provozování technických zařízení) je dalším z řady on-line produktů z edice nakladatelství Verlag Dashöfer. Publikace reaguje nejen na aktuální změny, ale i dále vhodným způsobem komentuje a rozvíjí myšlenky…

Profi databáze

BOZP 25

https://www.bozp25.cz/

Knihovna obsahuje sadu textů pro základní orientaci v BOZP v malých podnicích do 25 zaměstnanců, kde si podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. může zaměstnavatel zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti. K tomu jako bonus vzorová dokumentace BOZP,…

Brožura

Komentáře a příklady k normám ČSN EN ISO 9001, 14001 a 45001

Balíček tří publikací: Revize ČSN EN ISO 9001:2016, Revize ISO 14001:2015 a BOZP dle ČSN ISO 45001:2018 Publikace jsou určeny pro manažery kvality, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se v podniku zabývají systémem managementu kvality,…

E-dokument

Provoz VTZ a strojů

Reagujeme na četné žádosti našich zákazníků a nabízíme vám soubor všech dosud vydaných výkladů zajištění bezpečnosti VTZ a souvisejících zařízení. 6 e-dokumentů ve formátu .pdf, které vám zašleme ihned po objednání. Navigaci v nich usnadňují vložené záložky…

On-line seminář

Využití exoskeletonů pro zmírnění fyzické zátěže při práci

Mgr. Radim Pektor, Mgr. Barbora Křížová

30.9.2024, On-line

Na webináři se seznámíte s možnostmi zmírnění vlivu manipulace s těžkými břemeny na lidský organismus. V první části webináře bude rozebrán vliv fyzicky náročných profesí na pohybový aparát člověka. Ve druhé části vám představíme konkrétní způsob, jak k ulehčení manipulace…

On-line seminář

Působnost svazové inspekce bezpečnosti práce u zaměstnavatele

Ing. Radek Brabec, DiS.

6.8.2024, On-line

Přednáška bude rozdělena na dvě části. První část se zabývá vysvětlením významu a působením svazové inspekce bezpečnosti práce (dále jako SIBP) v oblasti BOZP. Představením systému SIBP a rozsah působnosti. Povinnostmi zaměstnavatele vůči SIBP a její působení na pracovišti.…

On-line kurz

Výklad požadavků normy ISO 9001:2015

https://www.qmprofi.cz/onciso/

Tento praktický on-line kurz Vás v 11 kapitolách provede požadavky normy ISO 9001:2015. V jednotlivých lekcích naleznete podrobné komentáře k požadavkům normy, vše je přehledně seřazeno, a doplněno o názorné příklady. V poslední lekci je bonus v podobě komplexního příkladu…

On-line kurz

Minimum bezpečnosti práce pro malé podniky a firmy

https://www.bozpprofi.cz/oncbpmin/

Podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., může zaměstnavatel ve firmě do 25 zaměstnanců zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti? Kurz určený jednatelům, majitelům, technickým ředitelům, účetním ve firmách s 1 - 25 zaměstnanci, ale také referentům BOZP ve…

Brožura

Průvodce pro auditory nejen dle normy ISO 19011

Brožura se zabývá principy a návodem k provádění auditů. Je koncipována jako pomůcka, pro vytvoření efektivního procesu auditování v organizaci. Text vychází z návodu ve Směrnici ISO 19011.

Brožura

Bezpečnost elektrických zařízení

Publikace přehledně seznamuje se základními povinnostmi provozovatele elektrických zařízení obsahem předpisů, které v současnosti upravují tuto oblast a povinnostmi, které z nich pro provozovatele vyplývají.

Brožura

Poskytování OOPP podle NV č. 390/2021 Sb. Přidělování OOPP podle nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

Publikace seznamuje s novým legislativním rámcem pro poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Popisuje, jak by měl systém poskytování OOPP u zaměstnavatele vypadat, radí, jak na určení OOPP, které mají být poskytovány, obsahuje návod pro vytvoření…

Brožura

Regály: instalace, údržba, kontroly

Metodika, jak provádět technickou inspekci regálů, jak vyhodnocovat a identifikovat rizika vyplývající z poškození, opotřebení a zanedbané údržby regálů.

E-dokument

Regály - metodický manuál pro instalaci, údržbu,

Metodika, jak provádět technickou inspekci regálů, jak vyhodnocovat a identifikovat rizika vyplývající z provozu, opotřebení, poškození a zanedbané údržby regálů. Aktualizované a rozšířené vydání oblíbené publikace - nově mj. několik případových…

Brožura

BOZP v silniční dopravě

Je jen málo oborů činnosti, jejichž úprava by podléhala tak častým změnám jako silniční doprava. Aktualizace oblíbené brožury se zapracovanými změnami za rok 2020 (více než 30 významných) napomůže v orientaci v aktuální legislativě pro oblast silniční dopravy a zajištění…

Brožura

BOZP při specifickém pracovním zapojení

Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci koncipována na práci v pracovním poměru. V praxi se však často vyskytují způsoby vykonávání závislé práce, které vykazují určitá specifika nebo zvláštnosti a mají režim úpravy BOZP odlišný od klasického pracovního poměru.…

Brožura

BOZP dle ČSN ISO 45001:2018 - komentáře a příklady

Příručka zabývající se porovnáním požadavků mezi ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN ISO 45001:2018, jako jednoduchá, ale zároveň kompletní pomůcka pro migraci požadavků. V březnu 2018 byla vydána norma ISO 45001, a následně v říjnu 2018 byla publikována její česká verze. Tím začala…

Diář

Kapesní organizátor času

Signum je kapesní diář v exkluzivním koženém provedení s kroužkovou mechanikou v praktickém formátu A6 - díky tomu se Vám snadno vejde do kapsy saka i malé kabelky. Vybírat můžete ze dvou základních modelových řad: verze Classic a verze ZIP a mnoha barevných…

Brožura

Zadavatelé staveb a bezpečnost práce ve stavebnictví

Pomůcka pro všechny, kteří připravují a realizují z pozice zadavatele (investora) stavby. Vhodné též pro pracovníky, kteří mají v organizacích na starost péči o již provozované stavební…

Brožura

Minimum z BOZP

Za bezpečnost na pracovišti vždy ručí zaměstnavatel, ne ten, kdo o oblast pro zaměstnavatele pečuje (např. osoba odborně způsobilá v prevenci rizik ve smluvním vztahu k zaměstnavateli). Publikace v ucelené a přehledné formě přináší základní informace pro řízení BOZP v malých…

Brožura

Bezpečnost manipulace s materiálem a jeho skladování

Tuto brožuru ocení provozovatelé logistických center, skladů, hangárů, deponií a sil, ale také bezpečnostní dozor na stavbách,techničtí ředitelé, bezpečnostní technici, mistři, manažeři logistiky, vedoucí skladu, odborně způsobilé osoby vprevenci rizik a všichni ostatní, kdo…

E-dokument

Provoz vyhrazených zdvihacích zařízení

V publikaci jsou shrnuty požadavky na zajištění bezpečnosti vyhrazených zdvihacích zařízení podle nové úpravy dané nařízením vlády č. 193/2022 Sb. Dokument seznamuje s rozdělením zdvihacích zařízení do tříd. Obsahuje přehled lhůt prověřování technického stavu u jeřábů,…

E-dokument

Provoz vyhrazených EZ u malých provozovatelů

Publikace se zabývá povinnostmi provozovatelů elektrických zařízení v méně náročných neprůmyslových provozech, jako jsou např. kanceláře či hotely, kde se nepředpokládá výskyt prostředí s nebezpečím výbuchu, strojních zařízení či elektrických zařízení vysokého…

E-dokument

Provoz vyhrazených elektrických zařízení

Při provozování vyhrazených elektrických zařízení dochází ke vzniku zvýšené míry rizika, proto je nutné na nich pravidelně provádět prohlídky a údržbu. Publikace seznamuje s tím, co vše je třeba na vyhrazených elektrických zařízeních kontrolovat dle příslušných přepisů tak,…

E-dokument

Provoz vyhrazených plynových zařízení

Při provozování vyhrazených plynových zařízení dochází ke vzniku zvýšené míry rizika, proto je nutné na nich pravidelně provádět prohlídky a údržbu. Publikace seznamuje s tím, co vše je třeba na vyhrazených plynových zařízeních kontrolovat dle příslušných přepisů tak, aby…

E-dokument

Provoz strojních zařízení a strojních linek

Publikace podává přehled o podmínkách uvedení strojních zařízení a linek do provozu, kontrolách před spuštěním i během provozu, školení zaměstnanců, kteří je obsluhují, kvalifikaci pro jednotlivé stupně činnosti na strojních zařízeních, kontrolách elektrické výzbroje…

E-dokument

Provoz VTZ tlakových

Při provozování vyhrazených tlakových zařízení dochází ke vzniku zvýšené míry rizika, proto je nutné na nich pravidelně provádět prohlídky a údržbu. Publikace seznamuje s tím, co vše je třeba na vyhrazených tlakových zařízeních kontrolovat dle příslušných přepisů tak, aby…

Brožura

Správa a provoz ocelových konstrukcí

Při provozování ocelových konstrukcí dochází ke vzniku zvýšené míry rizika, proto je nutné na nich provádět pravidelné prohlídky a údržbu.

Brožura

První pomoc Kniha úrazů

Brožura pomůže zaměstnavatelům splnit dvě důležité zákonné povinnosti, které mají na úseku bezpečnosti práce: přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí a vést evidenci úrazů na pracovišti. Zaměstnancům poslouží jako průvodce a pomocník při poskytování…