Brožura

Jak se připravit na GDPR v 5 krocích

Formát: A5, Počet stran: 90

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (tzv. GDPR) nabylo účinnosti 25. května 2018. Udělali jste vše, co bylo při přechodu na novou právní úpravu třeba?

Od 25. května je účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR. To nahradilo zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Ochrana osobních údajů se tedy od tohoto data na celém území Evropské unie řídí přímo GDPR.

I subjekty, které se dosud ochranou osobních údajů nezabývaly, ačkoli je nějak využívají – tzv. správci, by měly GDPR věnovat pozornost, jelikož oproti zákonu o ochraně osobních údajů zavádí mnohem vyšší pokuty.  V rámci kontroly, zda je vše v souladu s GDPR, je vhodné provést následující kroky:

 1. zhodnotit nakládání s osobními údaji z hlediska nezbytnosti zpracování osobních dat,
 2. zvážit, zda je skutečně nutné, aby dotčené osoby udělily souhlas se zpracováním osobních údajů,
 3. přijmout opatření k zabezpečení osobních údajů,
 4. splnit všechny povinnosti ve vztahu k subjektům osobních údajů,
 5. splnit všechny povinnosti ve vztahu k dozorovému orgánu.

Díky publikaci získáte:

 • podrobný manuál, jak zajistit soulad s GDPR,
 • postup, jak zpracovat písemnou analýzu zabezpečení osobních údajů, díky které může správce dozorovému orgánu prokázat, že chtěl zajistit soulad svých postupů s požadavky GDPR,
 • postup, jak zpracovat analýzu potřeby jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • odpověď na otázku, zda jste povinni posuzovat vliv na ochranu osobních údajů (tzv. DPIA) a pokud ano, co musí posouzení povinně obsahovat,
 • stručný přehled dokumentů, které je potřeba v souvislosti s GDPR připravit.

Autoři

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Mgr. Tomáš Vavro

Obsah

 1. Nakládání s osobními údaji
 2. Nutnost udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
 3. Zabezpečení osobních údajů
 4. Povinnost ve vztahu k subjektům osobních údajů
 5. Povinnosti ve vztahu k dozorovému úřadu
 • Stručný přehled dokumentů, které je třeba mít v souvislosti s GDPR
  k dispozici
 • Bonusy
  • Smlouva o zpracování osobních údajů
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Ukázka

Ukázka zpracování brožurky:

Ukázka zpracování brožurky:

Ukázka zpracování brožurky:

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Andrea Zajícová - zajicova@dashofer.cz