Profi databáze

Stavební klub profi a Ceník stavebních prací online

https://www.stavebniklub.cz/

Ojedinělá databáze odborných textů pokrývající celou oblast stavebnictví + on-line prostředí pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů. Zahrnuje témata od projektu a rozpočtu stavby, přes její realizaci (včetně technických zařízení budov, dozorových činností a…

Software

Ceník stavebních prací se vzory a on-line verzí

Komplexní program pro oceňování stavebních prací doplněný o vzorové rozpočty a s přístupem do on-line verze. Součástí softwaru i on-line aplikace je databáze popisů a cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. Získáte prostředí pro zpracování rozpočtu s okamžitým…

Software

Ceník stavebních prací s on-line verzí

Komplexní program pro oceňování stavebních prací s přístupem do on-line verze. Součástí softwaru i on-line aplikace je databáze popisů a cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. Získáte prostředí pro zpracování rozpočtu s okamžitým přístupem…

Software

Ceník stavebních prací se vzorovými rozpočty

Program pro oceňování stavebních prací a materiálů. Součástí programu je databáze popisů a cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s.

Software

Ceník stavebních prací

Program pro oceňování stavebních prací a materiálů. Součástí programu je databáze popisů a cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s.

Profi databáze

VZ profi

https://www.vzprofi.cz/

VZ profi je databáze vzorů a tipů pro zadávání veřejných zakázek, které získáte formou odborných článků, příkladů, vzorů, právních předpisů a odpovědí na dotazy předplatitelů. Obsah je pravidelně aktualizován renomovanými autory, odborníky z praxe, proto mají příspěvky…

Internetová aplikace

Ceník stavebních prací on-line modul Projektant, Architekt

https://www.csponline.cz/

On-line prostředí pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů. Vytvoříte si stavební rozpočet na základě kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů pro rok 2022 od firmy RTS, a.s. Modul Projektant, Architekt obsahuje Katalog stavebních prací a materiálů a…

Seminář

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením Tápete v provozní dokumentaci?

Martin Šturma

17.4.2023, Praha
17.4.2023, On-line
23.10.2023, Praha
23.10.2023, On-line

Jak již z názvu vyplývá, provozní dokumentace se vztahuje přímo k provozovaným zařízením a tvoří ji vždy sám provozovatel. Tento seminář vám ukáže nejen rozsah dokumentů, ale také poskytne návod pro jejich tvorbu a…

Seminář

Rozpočtování staveb Praktické informace z oblasti oceňování stavebních prací.

Ing. Lucie Brožová, Ph.D., Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

17.2.2023, Praha
17.2.2023, On-line
16.6.2023, Praha

Na semináři se seznámíte se správným postupem pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na provedení stavebních a montážních prací, včetně veškerých jejich náležitostí. Získáte praktické informace potřebné pro základní orientaci v oblasti oceňování stavebních…

On-line seminář

Spolupráce TDS, koordinátora BOZP a stavbyvedoucího

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

1.6.2023, On-line

Vzájemná součinnost stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP při práci na staveništi je nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci stavby. Co to v dnešním pojetí legislativy znamená, se dovíte na praktickém semináři, kterým vás provede…

On-line seminář

Buďte tím nejlepším stavbyvedoucím Zabezpečujete odborné vedení při provádění stavby? Tato akce vám dá potřebnou jistotu!

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

18.4.2023, On-line

Stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Co to v dnešním pojetí legislativy znamená, se dovíte na praktickém semináři, kterým vás provede zkušená poradkyně a auditorka v řízení kvality ve…

On-line seminář

Odpovědnost stavebníka během přípravy a realizace stavby S výstavbou vás čeká spousta povinností. S touto akcí žádnou zásadní neopomenete!

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

23.2.2023, On-line

Stavebník je podle zákona povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Co to v dnešním pojetí legislativy znamená, se dovíte na praktickém on-line semináři, kterým vás provede zkušená poradkyně a auditorka v řízení kvality ve…

Profi databáze

Stavební klub profi Objednejte nyní se slevou 25%!

https://www.stavebniklub.cz/

Ojedinělá databáze odborných textů pokrývají celou oblast stavebnictví! Zahrnuje témata od projektu a rozpočtu stavby, přes její realizaci (včetně technických zařízení budov, dozorových činností a technických požadavků na stavbu), až po kolaudaci a předání stavby. Obsah je…

Profi databáze

Stavební klub profi Stavební právo a předpisy

https://www.stavebniklub.cz/

Databáze odborných textů pro stavební právo. Vzory žádostí, podání smluv a dalších dokumentů. Aktuální stavební přepisy v plném znění.

Profi databáze

ElektrikářProfi Komplexni zpracování elektrotechniky

https://www.elektrikarprofi.cz/

Na konci června 2021 vyšel ve Sbírce zákon č. 250/2021 Sb., obezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Sledujeme tuto oblast a připravujeme pro Vás aktualizace, tak abyste byli připraveni na jeho účinnost a…

Profi databáze

BOZP 25

https://www.bozp25.cz/

Knihovna obsahuje sadu textů pro základní orientaci v BOZP v malých podnicích do 25 zaměstnanců, kde si podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. může zaměstnavatel zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti. K tomu jako bonus vzorová dokumentace BOZP,…

On-line kurz

Stavební zákon v praxi První on-line kurz, který vás upozorní na konkrétní změny oproti současnému zákonu.

https://www.stavebniklub.cz/oncnsz/

Brožura

Cenové mapy České republiky Znalost cen je zásadním předpokladem pro úspěšnou obchodní strategii. Získejte je v přehledné a praktické podobě.

S brožurou Cenové mapy dostáváte úplný přehled o aktuálních cenách nemovitostí v jednotlivých krajích České republiky. Porozumíte cenotvorbě v této oblasti. Získáte správnou představu o cenách pronájmů bytových prostor, nebytových prostor a…

On-line video akademie

Základy 2D CAD s aplikací Draftsight

Ing. Pavel Durčák

Nemusíte být strojní inženýr, abyste zvládli kreslit 2D výkresy. Pavel Durčák Vás provede aplikací DraftSight, která umožňuje plnohodnotný návrh 2D CAD.

Diář

Kapesní organizátor času

Signum je kapesní diář v exkluzivním koženém provedení s kroužkovou mechanikou v praktickém formátu A6 - díky tomu se Vám snadno vejde do kapsy saka i malé kabelky. Vybírat můžete ze dvou základních modelových řad: verze Classic a verze ZIP a mnoha barevných…

On-line kurz

Stavební, autorský a technický dozor stavebníka on-line kurz

https://www.stavebniklub.cz/oncats3/

Jak probíhá provádění stavebního dozoru v praxi? Po 13 lekcích se snadno zorientujete v oblasti technického dozoru stavebníka v dřívější terminologii technického dozoru investora (TDI) od právního rámce práce TDI, přes časové plánování, přejímání provedených prací, základní…

On-line kurz

Oceňování stavebních prací a tvorba stavebních rozpočtů

https://www.stavebniklub.cz/onccsp2/

Chcete vědět, jak co nejefektivněji sestavit rozpočet stavby? Jak přehledně kalkulovat ceny stavebních prací? Nebo jak vytvářet harmonogram stavebních prací? Pak právě pro Vás je tu náš nový on-line kurz Oceňování stavebních prací a tvorba stavebních…

Brožura

Zadavatelé staveb a bezpečnost práce ve stavebnictví

Pomůcka pro všechny, kteří připravují a realizují z pozice zadavatele (investora) stavby. Vhodné též pro pracovníky, kteří mají v organizacích na starost péči o již provozované stavební…

Brožura

Správa a provoz ocelových konstrukcí

Při provozování ocelových konstrukcí dochází ke vzniku zvýšené míry rizika, proto je nutné na nich provádět pravidelné prohlídky a údržbu.

Brožura

Rozpočtování staveb

Publikace se zabývá oceňováním stavební produkce pozemních staveb pomocí tradičních nástrojů a metod. Naleznete zde pravidla zaměřené na cenotvorbu ve stavebnictví, které jsou pro lepší pochopení této problematiky doplněna příkladem zaměřeným na tvorbu stavebního rozpočtu,…

Brožura

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. Seznamte se s výsledkem zásadní rekodifikace stavebního práva!

Nový stavební zákon je tu! Po dlouhém přípravném procesu vyšel pod číslem 283/2021 Sb. Po patnácti letech tak přichází zásadní změna stavebního práva. Norma bude plně účinná od 1. července…

Brožura

Posouzení betonových prvků dle Eurokódů

Publikace obsahuje sadu příkladů z oblasti dimenzování betonových prvků a zatížení betonových konstrukcí. Příklady výpočtů prvků ze železobetonu a prostého betonu jsou zpracované v souladu s EN 1992-1-1. Příklady zatížení jsou zpracovány dle souboru norem EN…

E-mailové noviny

E-mail noviny pro uživatele PC

E-mailový newsletter pro všechny uživatele PC, kteří se chtějí systematicky vzdělávat a zlepšovat své praktické dovednosti při práci s počítačem.

E-mailové noviny

E-mail noviny pro stavebnictví

Každý týden novinky z oblasti oblasti stavebnictví, TZB, oceňování stavebních prací a stavebního práva. Zpravodajství, informace státní správy, odborné články, odpovědi na čtenářské dotazy, informace o trhu s výrobky a službami pro oblast, upoutávky na zajímavé akce a další…