Akademie Dashöfer

Staňte se specialistou projektového a procesního managementu Chcete zlepšit systém řízení procesů ve Vaší společnosti?

Seznamte se s náležitostmi, které by měl obsahovat standardizovaný systém projektového řízení, naučte se metodiku projektového řízení a praktické používání základních nástrojů projektového řízení. Zjistěte, jak jednoduše a přitom velmi účelně může být implementováno procesní…

On-line seminář pro specialisty

Specialista Corporate compliance a Compliance management systému (CMS) v podnikové praxi Posuňte se ve své kariéře - každá úspěšná korporace potřebuje odborníka na compliance

Bez správně nastaveného compliance systému a řízení rizik nemůže dlouhodobě fungovat žádná větší společnost. Kdo ale může tyto systémy nastavit? Třeba právě vy! Během dvou dnů se podrobně seznámíte s problematikou korporátní Compliance a s konceptem, strukturou a fungováním…

Profi databáze

Ochrana osobních údajů podle GDPR

https://www.zoou.cz/

Zhodnotit nakládání s osobními údaji, zvážit, zda je skutečně nutné, aby dotčené osoby udělily souhlas se zpracováním osobních údajů, přijmout opatření k zabezpečení osobních údajů - to je jen malý výčet povinností, které GDPR přineslo všem…

Profi databáze

Quality management a uvádění výrobků na trh

https://www.qmprofi.cz/

QM profi je databáze s více než tisícovkou odborných textů pokrývajících oblasti managementu kvality, integrovaných systémů řízení a uvádění výrobků na trh. Její obsah denně aktualizujeme spolu s renomovanými autory, tím garantujeme jejich aktuálnost a…

Profi databáze

Dotace profi plus

https://www.dotaceprofi.cz/

Průvodce dotacemi z EU a ČR Portál Dotace profi Plus Vám poskytne vše, co k úspěšnému získání dotací potřebujete. Provede Vás čerpáním finančních prostředků z fondů ČR i EU. Přináší tipy pro výběr vhodného dotačního programu šitého na míru Vašim potřebám. Obsahuje odborné…

On-line publikace

Firemní pohledávky

https://www.firemni-pohledavky.cz/

Správné a elegantní řešení pohledávek od jejich vzniku až po po jejich zánik. Pomocníkem Vám bude knihovna Firemní pohledávky. Nezaskočí Vás ani nutnost zahájení exekučního či insolvenčního řízení.

On-line publikace

Právní předpisy Fulsoft + Aktuální vzorové smlouvy

http://www.infoportal.cz/onmfav/

Dva on-line produkty v jednom! Ojedinělá kombinace právních předpisů ČR a vzorů smluv. Oba produkty získáte s výraznou slevou 45 % a tím ušetříte 4.968 Kč!

Profi databáze

Anafin profi plus

https://www.anafin.cz/

On-line databáze odborných článků, vzorů a ukázkových příkladů z oblasti výkazů, firemní analýzy a insolvence. I bez ekonomického vzdělání se budete umět snadno vyznat ve firemních výkazech a zjistit si aktuální stav i budoucí vývoj finanční situace Vaší…

Profi databáze

Firma profi plus

https://www.infoportal.cz/

Tato unikátní databáze odborných textů Vás překvapí perfektním tříděním více než čtyř tisíc odborných článků určených potřebám podnikatelů. Praktickou funkčnost dodávají propracované možnosti filtrace (např. s. r. o., a. s. či podle témat - orgány společnosti, daně a…

Profi databáze

VZ profi

https://www.vzprofi.cz/

VZ profi je databáze vzorů a tipů pro zadávání veřejných zakázek, které získáte formou odborných článků, příkladů, vzorů, právních předpisů a odpovědí na dotazy předplatitelů. Obsah je pravidelně aktualizován renomovanými autory, odborníky z praxe, proto mají příspěvky…

On-line seminář pro specialisty

Specialista pro interní oznamování a ochranu oznamovatelů (Whistleblowing) v podnikové praxi Připravte se na novou právní úpravu

Přihlaste se na tuto akademii a komplexně se seznámíte s problematikou interních kanálů pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové praxi, a to jak z hlediska tzv. best practice v rámci korporátní compliance, tak i z hlediska…

On-line seminář

Odpovědnost jednatelů a vedoucích zaměstnanců v obchodní společnosti - trestní a finanční následky jejich jednání Provedeme vás hlavními body zákona o obchodních korporacích a zákoníku práce, na kterých je odpovědnost jednatelů a vedoucích zaměstnanců v obchodní společnosti postavena.

Přihlaste se na výjimečný webinář, v jehož rámci vás seznámíme jak se základy právní odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným a vedoucích zaměstnanců, tak i s riziky a nástrahami, které jsou s tím…

On-line seminář

Dopady německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (LkSG) na české obchodní společnosti Dodáváte německé firmě? Možná se právě vás LkSG týká už od ledna!

Přihlaste se na v České republice zcela výjimečný webinář, v jehož rámci vás seznámíme jak s právní úpravou a požadavky německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (zkráceně označovaného jako "Lieferkettengesetz"), tak potom zejména s možnými konkrétními…

Profi databáze

Soukromý právník pro drobné podnikatele

https://www.drobny-podnikatel.cz/

Podnikatel má téměř 1500 informačních povinností, navíc je nucen neustále sledovat měnící se zákony. Databáze Soukromý právník pro drobné podnikatele si klade za cíl podnikatelům život usnadnit - všechny povinnosti zde najde na jednom místě, na změny zákonů a důležité…

On-line publikace

Akciová společnost a její řízení

https://www.infoportal.cz/as2/

Chcete mít jistotu v právní úpravě osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady a. s.? Chcete efektivně řídit akciovou společnost? ON-LINE KNIHA je určena pro členy představenstva a. s., členy dozorčí rady a. s., ředitele, firemní právníky a advokáty akciových…

On-line publikace

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk

https://www.infoportal.cz/avs2/

Přinášíme Vám vypracované vzory smluv pro podnikatelskou praxi a odborný výklad k nim. Vzory si můžete jednoduše stáhnout a okamžitě použít. V archivu najdete také téměř 300 vzorových smluv podle občanského a obchodního…

On-line seminář

Compliance, finanční etika a AML pro finanční instituce a zprostředkovatele On-line seminář je vhodný pro zaměstnance finančních a jiných institucí, finanční zprostředkovatele a všechny, kdo mají novou zákonnou povinnost dodržovat AML.

Seznamte se s funkcí Compliance a s riziky plynoucími z neznalosti compliance principů. A také se změnami, které se v roce 2022 v této oblasti chystají. Jaký je systém kontrol a informačních povinností? Jaké jsou principy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a…

Brožura

Whistleblowing v praxi + Corporate Compliance Jak vhodně nastavit interní procesy oznamování protiprávního jednání a účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance

Staňte se důvěryhodnou firmou jak pro vaše externí partnery, tak pro vaše zaměstnance! Jak? Díky správně nastavenému compliance management systému a fungujícímu systému pro nahlášení protiprávního jednání. S obojím vám poradí naše…

On-line publikace

Společnost s ručením omezeným v praxi

https://www.jednatel.cz/

On-line kniha "Společnost s ručením omezeným v praxi" je určena pro jednatele, majitele, ředitele a manažery s. r. o., ale také pro notáře či právníky. Přináší komplexní rady pro úspěšné vedení a ziskový provoz společnosti s ručením…

On-line publikace

Management procesů

https://www.qmprofi.cz/iso2/

ON-LINE kniha Management procesů (Průvodce manažera kvality) je dalším z řady on-line produktů z edice nakladatelství Verlag Dashöfer. Publikace reaguje nejen na aktuální změny, ale i dále vhodným způsobem komentuje a rozvíjí myšlenky vydaných norem. Seznámíte se s požadavky…

Software

Nový občanský zákoník s komentářem Srozumitelně, v příkladech, nejen pro právníky

Zorientujte se ve zbrusu novém občanském zákoníku! Díky našemu CD-ROMu pochopíte všechny souvislosti. Komentář je psán velmi srozumitelnou formou a obsahuje mnoho praktických příkladů.

Seminář

Účetnictví SVJ a BD pro pokročilé - vybrané otázky Seznamte se s řešením složitých účetních a daňových problémů v účetnictví SVJ a BD

Seminář pro pokročilé účetní a členy výborů SVJ a bytových družstev se bude věnovat problematickým oblastem a jejich řešení z pohledu účetnictví i daní.

On-line video akademie

BOZP a řešení pracovních úrazů - základní znalosti každého manažera - vzdělávací kurz

Tento kurs Vás seznámí se základními znalostmi z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které by měl znát každý manažer nebo vedoucí pracovník, který má podřízené pracovníky.

On-line video akademie

Dotace v projektu OPPI a jeho úspěšná realizace

Kurz Vám pomůže úspěšně žádat o dotaci z EU, získat dotaci a schválený projekt bez problémů realizovat. Prakticky zaměřený e-learning je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte …

On-line publikace

Compliance a whistleblowing Prakticky a aktuálně Jak účinně zavádět a prosazovat Corporate Compliance

https://www.compli.cz/

Staňte se důvěryhodnou firmou jak pro vaše externí partnery, tak pro vaše zaměstnance! Jak? Díky správně nastavenému compliance management systému a fungujícímu systému pro oznamování protiprávního jednání. S obojím vám poradí naše…

Brožura

Corporate Compliance Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

Potřebujete pomoc se zavedením a prosazováním korporátní compliance a compliance management systému či s nastavením fungujícího systému pro nahlášení protiprávního jednání?

Brožura

Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR + Plné znění GDPR + Jak se připravit na GDPR v 5 krocích

Předpřipravené vzorové dokumenty, které Vám usnadní a urychlí komunikaci se subjektem osobních údajů.

Brožura

Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR + Jak se připravit na GDPR v 5 krocích

Předpřipravené vzorové dokumenty, které Vám usnadní a urychlí komunikaci se subjektem osobních údajů.

Profi databáze

Správný e-shop Provoz internetového obchodu z pohledu práva a daní

https://www.spravny-eshop.cz/

Na on-line portálu Správný e-shop Vám vysvětlíme všechny povinnosti, které s sebou provoz e-shopu přináší. Budete tak mít jistotu, že svůj internetový obchod provozujete v souladu se zákonem. Praktické rady a vzory pro založení a provoz internetového obchodu po právní a…

On-line publikace

Praktický průvodce insolvenčním řízením

https://www.insolvencni-zakon-komentar.cz/

Zorientujte se dokonale v právní úpravě úpadkového práva! Získejte na českém trhu ojedinělý produkt, který přináší komplexní výklad insolvenčního práva - problematika je v něm vysvětlena i z pohledu daňového, účetního a…

Brožura

Whistleblowing v praxi - průvodce pro veřejné instituce i obchodní společnosti

Jste zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci, obec nad 5 000 obyvatel, či veřejný subjekt zaměstnávající více než 25 lidí? Pak i na vás dopadne nový zákon o ochraně oznamovatelů. A spolu s ním i pokuty, pokud nesplníte vše, co zákon…

Brožura

Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR + Plné znění GDPR

Abychom správcům jejich práci co nejvíce usnadnili, připravili jsme vzory smluv, souhlasů a ohlášení, které reagují na nejčastější žádosti subjektů údajů. Ve výhodném balíčku s úplným aktuálním zněním GDPR v tištěné…

Brožura

Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR včetně vzorů smluv a šablon

Předpřipravené vzorové dokumenty, které Vám usnadní a urychlí komunikaci se subjektem osobních údajů.

On-line publikace

Pohledávky a insolvence

https://www.pohledavky-vzory.cz/

Online kniha obsahuje vzory smluv a formuláře, které souvisejí s pohledávkami a insolvencí. Usnadní majitelům a manažerům firem řešení problémů s pohledávkami.

On-line videozáznam

Jak přežít ve světě korporací

Jednou z charakteristických podnikových kultur je kultura korporací, tedy podniků velkých, a většinou i mezinárodních. Co je pro tuto kulturu typické, co nás v ní čeká, pro koho je vhodná a pro koho nikoli, a jak v ní bez větších šrámů přežít? Cílem semináře je poukázat na…

On-line kurz

Základy firemní ekonomiky pro neekonomy Velmi rychle získáte základní orientaci ve všech ekonomických oblastech Vaší firmy.

https://www.infoportal.cz/onczfe/

Potřebujete získat základní přehled o ekonomice firmy? Nebo si chcete zopakovat a utřídit Vaše dosavadní znalosti z oblasti praktické ekonomie? V on-line kurzu s Vámi probereme témata jako: důležité právní aspekty podnikání, rozvaha a další účetní výkazy, účetnictví,…

Brožura

Společnost (dříve sdružení) v praktických příkladech PLUS daně, účetnictví, právo Včetně přístupu na zákaznický portál

Praktická tištěná brožura – pomocník při řešení otázek týkajících se podnikání ve společnosti (dle dřívější terminologie sdružení bez právní subjektivity). Komplexně zpracovaná problematika z hlediska práva, daní a účetnictví se zaměřením na praktické příklady…

Diář

Kapesní organizátor času

Naše nakladatelství Vám přináší nový plánovací systém Signum. Signum je kapesní diář v exkluzivním koženém provedení s kroužkovou mechanikou v praktickém formátu A6 – diář se Vám snadno vejde do kapsy saka i malé kabelky. Diář je nabízen ve dvou základních modelových…

On-line kurz

Průvodce účetními výkazy a finanční analýzou

http://www.infoportal.cz/oncnfa/

I když nejste ekonomové, naučte se číst mezi řádky účetních výkazů! Poznejte možnosti finanční analýzy. S naším individuálním on-line kurzem Vás v 13. lekcích uvedeme do problematiky finanční analýzy za pouhou hodinu týdně v pohodlí Vašeho domova či…

Brožura

Jak se připravit na GDPR v 5 krocích

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (tzv. GDPR) nabylo účinnosti 25. května 2018. Udělali jste vše, co bylo při přechodu na novou právní úpravu třeba?

Brožura

Nový občanský zákoník + zákon o obchodních korporacích - aktuální úplná znění 2022

Nový občanský zákoník byl zásadně novelizován 1. července 2020, k 1. lednu 2021 i k 1. červenci 2021. Radikální novela zákona o obchodních korporacích nabyla účinnosti v roce 2021. Všechny změny jsou v obou zákonech přehledně…

Brožura

Společnost (dříve sdružení) v praktických příkladech daně, účetnictví, právo

Praktická tištěná brožura – pomocník při řešení otázek týkajících se podnikání ve společnosti (dle dřívější terminologie sdružení bez právní subjektivity). Komplexně zpracovaná problematika z hlediska práva, daní a účetnictví se zaměřením na praktické příklady…

E-dokument

Hodnocení zaměstnanců

S e-dokumentem získáte podrobné informace o metodách hodnocení zaměstnanců, hodnocení pracovního výkonu, organizaci a provádění hodnocení práce. Upozorní Vás nejen na časté chyby v hodnocení, ale pomůže jim také předcházet. Vše je doplněno o vzorové dokumenty a…

E-dokument

Postup a trendy výběru pracovníků

V e-dokumentu zjistíte, jak má vypadat ideální průběh pohovoru, jak kandidáta správně při pohovoru hodnotit, ale také jak sestavit inzerát nebo kdy využít pro výběr zaměstnanců speciální postupy.

E-dokument

Řešení konfliktů a efektivní vedení porad

Řešíte ve Vaší profesi konflikty se zaměstnanci? Vedete porady či se jich často účastníte? Setkali jste se už na Vašem pracovišti s mobbingem či bossingem? Nevíte, jak zvládat stres v konfliktech? Pak právě pro Vás je určen náš nový e-dokument Řešení konfliktů a efektivní…

E-dokument

Monitorování a měření procesů

E-dokument je zaměřen na problematiku monitorování a měření procesů (MMP) s ohledem na požadavky normy ISO 9001:2000. Odpoví na otázky proč měřit a monitorovat procesy, zda lze vše co chceme řídit, měřit a monitorovat a zda je možné zlepšovat procesy, aniž bychom je měřili…

On-line kurz

Začátek podnikání ve 12 krocích

https://www.zacatek-podnikani.cz/

Uvažujete o tom, že byste rozjeli vlastní byznys? Už jste se do podnikání vrhli, ale zjišťujete, že jen nadšení nestačí? Ocenili byste pomocnou ruku? Pak jste tady správně - on-line kurz Začátek podnikání ve 12 krocích je určen jak budoucím, tak i začínajícím…

E-dokument

Datové schránky Nová pravidla pro používání datových schránek Představíme Vám zásadní změny účinné od ledna 2022 i 2023

Pomůžeme Vám zorientovat se v nových pravidlech pro používání datových schránek. Věděli jste, že od ledna je zavedena tzv. fikce doručení i mezi společnostmi či občany? Další velké změny přijdou v lednu 2023 - informujte se o nich už…

E-dokument

Provoz e-shopu aktuálně Jak na cookies a novinky v daních? 5 velkých změn v legislativě, které ovlivní fungování e-shopů

Od ledna je účinná novela zákona o elektronických komunikacích, která mj. mění pravidla pro cookies lišty. Jak ji nastavit tak, aby byla atraktivní jak pro Vás, tak pro Vaše zákazníky?